" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Ósme Kazanie o Synu BożymJaką Wiarę Pan Nazywa
Wielką Wiarą?


< Ewangelia św. Mateusza 8:5-10 >

“Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! – a idzie; drugiemu: Chodź tu! – a przychodzi; a słudze: Zrób to! – a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary”.Wiara Setnika


Kiedy Jezus przyszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik rzymski, prosząc Go: “Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Wtedy Jezus powiedział: “Przyjdę i uzdrowię go”. Setnik odpowiedział: “Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! – a idzie; drugiemu: Chodź tu! – a przychodzi; a słudze: Zrób to! – a robi”. Kiedy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział tym, którzy szli za nim: “Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary!”

Na tej ziemi są ludzie, podobni do tego setnika; oni wierzą w to, że wszystko może zostać spełnione dzięki Słowu Jezusa. Wiemy, że ci, którzy mają taką wiarę, otrzymują błogosławieństwo, oraz że wiara tego setnika to wiara narodzonego ponownie. Mając współczucie dla jednego ze swoich podwładnych, który był sparaliżowany, setnik przyszedł do Jezusa, prosząc, by go uzdrowił. Możemy zobaczyć, że ten setnik dzielił radość i trudności tych, którzy byli mu podwładni, i miał wielką miłość do nich.

Setnik ze szczerego serca prosił Jezusa o uzdrowienie swego sługi, dlatego Jezus go uzdrowił. Z tego urywka możemy zobaczyć, że setnik silnie wierzył, że Jezus jest Synem Bożym. On wierzył w Słowo prawdy, powiedziane przez Jezusa, a mianowicie w to, że Jezus, Syn Boży, powstanie z martwych i uzdrowi nas od wszystkich grzechów.

“Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”. Setnik powiedział to nie dlatego, że nie chciał, aby Jezus przyszedł do jego domu, lecz ponieważ nade wszystko wierzył w Słowo Boże. Jeśli ludzie czczą Boga i służą Mu, to przez Słowo Boże oni mogą otrzymać odpuszczenie grzechów, utwierdzić się w wierze w Słowo, a także otrzymać błogosławieństwo. Właśnie taką wiarę miał setnik.

Nawet jeśli nie mamy nic oprócz wiary w Słowo Boże, możemy otrzymać obfite błogosławieństwa od Pana. Z powyższego urywka możemy zrozumieć, jak silna była wiara setnika.

Co znaczy doskonała wiara? Doskonała jest wiara w to, że Bóg całkiem spełnił Swoje Słowo, Swoją obietnicę. Jeśli macie wiedzę słowa Bożego i wiarę w to Słowo, otrzymacie przepiękne błogosławieństwo, podobnie jak setnik został błogosławiony.

Rzymski setnik prosił Jezusa, aby powiedział tylko Słowo; taka wiara jest naprawdę wielka. Ci, którzy czczą i boją się Boga, wierzą, że ta wielka moc może tylko jednym Słowem zbawić nas od grzechów oraz pozwala nam odnaleźć życie wieczne i żyć w łasce. Błogosławieństwo Boże możemy otrzymać tylko poprzez wiarę w Jego Słowo. Wiara w Słowo Boże pozwala nam żyć nowym życiem.

W Ewangelii św. Jana 8:32 napisano: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Kiedy przestrzegamy Słowa Bożego i wierzymy w to, co napisano w Biblii, Słowo prawdziwie zaczyna działać w naszych sercach. Ono zmienia nasze otoczenie, nasze dusze, nas samych, i w taki sposób pozwala nam wejść do Królestwa Niebieskiego, a nie do piekła.

Nie powinniście chodzić do kościoła, nie mając wiary w Słowo Boże. Jeśli człowiek nie wierzy w Słowo Boże, to dla niego uczęszczanie do kościoła jest jedynie religijną praktyką, która nie ma nic wspólnego ze zbawieniem.

Wiara setnika to doskonała wiara w Boga i w Jego Słowo. Kiedyś dawno bardzo wielu ludzi wierzyło w Słowo Boże. Nasi ojcowie wiary, tacy jak Abraham, Izaak i Jakub, mieli silną wiarę w Słowo Boże. Abraham robił wszystko według Słowa Bożego (I Księga Mojżeszowa 12:4); Izaak, który poszedł w ślad za ojcem, również wierzył w Słowo Boże, w które wierzył Abraham. Abraham wierzył w to, że Bóg da mu ziemię i potomków, i przekazał tę wiarę swemu synowi Izaakowi. I Bóg naprawdę pozwolił potomkom Abrahama mieć ziemię Kanaan, dziś Izrael.

Poprzez wiarę w Słowo Boże rodzimy się ponownie i zostajemy usprawiedliwionymi dziećmi Bożymi. Naprawdę przepiękne jest to, jak oni najpierw zostali sprawiedliwymi. Czy oni zostali sprawiedliwymi dzięki swoim żarliwym modlitwom, mówieniu innymi językami, cudom uzdrawiania i świętym pochwałom? Czy możemy przyjąć Boga, po prostu uznawszy Go za naszego Ojca?Prawdziwa Wiara to Wiara w Słowo Boże


Wiara w Boga nie może pochodzić od emocji, pobożności czy własnych zdolności człowieka. Widziałem wielu chrześcijan, którzy ze łzami w oczach fanatycznie odmawiali modlitwy wyrażające żal za grzechy, na głos wyznawali swoje grzechy. Ogólnie biorąc, chrześcijanie, którzy już dawno uczęszczają do kościoła, tradycyjnie próbują wymazać swoje grzechy łzami i modlitwami żalu za grzechy. Nasz wiek został czasem zepsucia, kiedy chrześcijanie, widząc takie czyny zewnętrzne, według tego zatwierdzają swoją wiarę.

Heretycy są bardzo zainteresowani ruchami charyzmatycznymi, mistycyzmem i materializmem. Oni mają skłonność do burzliwego i desperackiego popierania takich błędnych tendencji. Tymczasem wszyscy ich zwolennicy żyją w zmieszaniu i z pustymi sercami, choć czasami mogą odczuwać przelotną radość i zadowolenie od takich wierzeń. Możemy zobaczyć, że tacy ludzie na pewno nie narodzili się ponownie, nie odnaleźli Ducha Świętego i nie wierzą w Słowo Boże. A wierzyć w Jezusa oznacza wierzyć w Słowo Boże.

Jezus powiedział, że wiara setnika była wielka. Dowiedzmy się, dlaczego On to powiedział. Grzesznicy, którzy nie mogą ani uwierzyć, ani przestrzegać Biblii, nie mogą zrozumieć sprawiedliwych, którzy wierzą w Słowo Boże.

W szczególności, ruch charyzmatyczny, za którym często podążają grzesznicy, twierdzi, że dar mówienia językami jest świadectwem tego, że człowiek napełnił się Duchem Świętym, został dzieckiem Bożym i otrzymał zbawienie. Więc oni wszędzie mówią innymi językami. Jednakże większość chrześcijan, którzy twierdzą, że mówią innymi językami, naprawdę mówią fałszywymi językami. Ci, którzy narodzili się ponownie, nie mogą stać przy tych, którzy mówią innymi językami. W ruchu charyzmatycznym szatan działa tak zwodniczo, że ci, którzy wierzą w nadprzyrodzone widzenia i siły oraz ci, którzy pragną znaków, cudów i widzeń zamiast wiary w Słowo Boże, nie mogą nawet podejść do wiary, którą miał setnik. Ich wiara również jest pseudowiarą, która pragnie jedynie tego, co może zobaczyć oko, czyli znaków, cudów i widzeń, a to w zasadzie odróżnia się od wiary setnika. Setnik wierzył we wszystko, co powiedział Jezus, wyznając: “Powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.” Innymi słowy, wiara w to, że wszystko, co mówi Pan, koniecznie się spełni, jest prawdziwą wiarą.

Jeśli chrześcijanie mówią innymi językami, to wcale nie oznacza, że oni dostąpili odpuszczenia grzechów i zostali dziećmi Bożymi. A także mieć widzenia nie oznacza narodzić się ponownie, podobnie jak to, że człowiek twierdzi, że ma dary duchowe, nie oznacza, że on ma prawdziwą wiarę narodzonych ponownie.

Ściślej mówiąc, właśnie dlatego, że tacy ludzie nie mają wiary, oni polegają na różnych rzeczach mistycznych. Ale te rzeczy pochodzą od szatana. Taka mistyczna wiara może trwać najwyżej jeden tydzień. Po upływie jedynie kilku dni oni ponownie zaczynają szukać Pana, pragnąc cudów i znaków. Oto jest dowód tego, że w ich sercach nie ma Ducha Świętego.

Jeśli Jezus, Słowo Boże, jest wewnątrz nas, jeśli otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów i Duch Święty naprawdę przebywa w nas, to znaczy, że nigdy nie upadniemy w taką pułapkę i nie zmożemy współpracować z tymi ludźmi, ponieważ w zasadzie jesteśmy nie do pogodzenia z nimi, i nade wszystko, nasze nasienie jest odmienne. Nasza wiara jest wiarą setnika.

Łaska Boża, którą On nam darował, jest tak wielka, że Pan pozwolił nam wierzyć i żyć według Jego Słowa, w odróżnieniu od tych, którzy oczekują znaków i cudów. Dlatego mogę jedynie dziękować Panu.

Prawdziwa wiara i sprawiedliwość pochodzą tylko od wiary w Słowo Boże. Kiedy grzesznicy odrzucają własne myśli i wyznają swoją prawdziwą naturę przed Bogiem Słowem, kiedy oni pokornie słuchają, co mówi Biblia, i naprawdę wierzą w to Słowo, wtedy oni mogą zostać sprawiedliwymi. Oto prawdziwa moc Boża, oto siła Jego Słowa. Jedynie w taki sposób ludzie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego i zostać dziećmi Bożymi.

Możemy żyć błogosławionym życiem z radością i w łasce. Ale wszystkie te błogosławieństwa pochodzą od Słowa Bożego, ponieważ ono jest szczerą prawdą. Widząc wiarę setnika, nasz Pan powiedział: “Wiara twoja jest wielka”. Człowiek paraliżowany nic nie może zrobić samodzielnie. Podobnie grzesznicy nie mogą oddać Panu swoich grzechów; ale oni mogą dostąpić pełnego przebaczenia jedynie przez Słowo Boże; oto jest wielka wiara, o której mówił nasz Pan, mając na myśli wiarę setnika.

Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów dzięki wierze w Słowo Boże, i zrozumieliśmy, jak ważna dla nas jest wiara w Jego Słowo. Jeszcze nie narodziwszy się ponownie, nie możemy zrozumieć, jak ważne jest wierzyć w Słowo Biblii. Jedynie Słowo Boże może wymazać wszystkie nasze grzechy. Setnik miał wielką, prawdziwą wiarę, dlatego on powiedział: “Powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.”

Nasze grzechy nie mogą zostać zmyte ani naszymi własnymi staraniami, ani czymś innym oprócz Słowa Bożego. Jedynie Słowo Boże może je skasować. Otrzymamy zbawienie tylko poprzez wiarę w prawdziwe Boże Słowo prawdy wody i Ducha, a nie dzięki ludzkim myślom, doktrynom, staraniom, żalu i samodzielnemu uświęceniu. Poprzez widzenia i marzenia nie możemy otrzymać prawdziwego zbawienia. Odpuszczenie grzechów, otrzymane nie poprzez Słowo Boże o ponownym narodzeniu z wody i Ducha, nie jest prawdziwym odpuszczeniem.

Wielu ludzi zostaje jeszcze większymi grzesznikami, kiedy twierdzi, że wierzy w Jezusa, i chodzi do kościoła. W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 1:3 napisano: “Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach”. Tacy ludzie zostają jeszcze większymi grzesznikami i nie mogą pozbyć się swoich grzechów, chociaż wierzą w Jezusa, ponieważ błędnie rozumieją Słowo Boże. Jezus to Ten, kto zmył wszystkie grzechy rodu ludzkiego. Ponieważ wszystko to, co zrobił Jezus, zostało szczegółowo zapisane w Biblii, możemy zostać sprawiedliwymi i żyć błogosławionym życiem tylko dzięki wierze w Słowo Pana.

Wszyscy ci ludzie, którzy nie dostąpili odpuszczenia grzechów dzięki wierze, są kłamcami. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma znaczenia, jak żarliwie człowiek klęczy i odmawia modlitwy wyrażające żal za grzechy w czasie spotkań modlitewnych, jeśli on odrzuca Słowo Boże, to jednak nie zmoże trafić do nieba. Starania, pobożność i uczynki ludzi nie mogą wymazać ich grzechów. Wiara i odpuszczenie grzechów, nie założone na Biblii, pochodzą od diabła.

Nic na tym świecie, nawet zdolność wypędzania złych duchów, nie może pozwolić ludziom dostąpić miłości Pana. Nawet gdyby poszli na męki i cierpienia, to nie oznacza, że ich dusze są zbawione. Jeśli ludzie nie budują swojej wiary na fundamencie Słowa Bożego, to w końcu ich wiara nieuchronnie zostanie zmieniona. Wszystkie składniki ich wiary, takie jak wiara w Boga, w zbawienie i w Jego sąd, z czasem zostaną zmienione. Wszystkie te rzeczy są całkiem daremne.

Ludzie, którzy twierdzą, że mają tradycje, szczycą się swoim pochodzeniem i rodowodem, a także chwalą się swoim wyznaniem i tym, co zrobili, są pewni, że właśnie oni należą do dzieci Bożych. Ale Bóg powiedział, że wrzuci ich do piekła. Mogliby chwalić się swoim wyznaniem, gdyby wierzyli w prawdziwe Słowo Boże. Ale oni wierzą w Boga tak, jak im się żywnie podoba, i dlatego Bóg powiedział, że wrzuci ich do ciemności.

W Ewangelii św. Mateusza 7:23 Jezus powiedział: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”. Co znaczy nieprawość? Nieprawość oznacza uczynki tych, którzy twierdzą, że wierzą w Boga i wykorzystują Jego moc, nawet jeśli w rzeczywistości nie mają wiary.

Kościół Boży jest miejscem, gdzie słyszymy Słowo Boże. On jest miejscem, gdzie odrzucamy własne myśli, aby słuchać i pracować według Słowa Bożego. Niektórzy ludzie twierdzą, że chociaż pozostają grzesznikami, mogą wejść do Królestwa Bożego, ponieważ uczęszczają do kościoła i wierzą w Jezusa. Ci, którzy mówią o ortodoksji, są jeszcze bardziej zagorzali, twierdząc, że są “zbawionymi grzesznikami”. Choć w ich sercach nie ma wiary, oni twierdzą, że wierzą w Boga oraz że On zabierze ich do Nieba. Popatrzcie sami, czy Biblia powiada nam, że ich wierzenia są prawdziwe?

Święci to ci, którzy nie mają grzechu, czyli są sprawiedliwi. Ludzie, którzy chwalą się swoją ortodoksją, powiadają: “Bóg uznał nas za świętych, chociaż jesteśmy grzesznikami, ale to nie oznacza, że naprawdę jesteśmy bezgrzeszni”. Ale Bóg nie usprawiedliwia nas dlatego, że chodzimy do kościoła. Wprost przeciwnie, ludzie, którzy twierdzą, że wejdą do Królestwo Boże dzięki własnym uczynkom, kochają Boga bez wzajemności, ponieważ ich zbawienie jest fałszywe, wymyślone przez ludzi, nie otrzymane od Pana poprzez wiarę. Tacy ludzie nie mogą otrzymać zbawienia. Grzechy w ich sercach świadczą o tym, że oni nie są zbawieni. Każdy, w czyim sercu jest grzech, nawet jeśli wierzy w Pana, zostanie wrzucony do piekła.

Wymazawszy wszystkie grzechy świata, Jezus rozkazał nam wierzyć w Niego. Bóg cieszy się z tych, którzy wierzą w Jezusa, są zbawieni od grzechów i zostali sprawiedliwymi. Bóg przygotował Niebo dla sprawiedliwych. “Panie, ja wierzę, że Ty wymazałeś wszystkie moje grzechy. A jednak proszę, zmyj jeszcze ten grzech, który tuż popełniłem. Proszę, przebacz mi ten grzech”. Jeśli kto modli się w taki sposób, to znaczy, że w rzeczywistości on nie ma silnej wiary w ewangelię Bożą i uważa Boga za kłamcę.

Heretycy to ci, którzy sami na siebie wydają wyrok, nawet jeśli wierzą w Jezusa. Powinniśmy wyraźnie rozumieć, że teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia (List św. Pawła do Rzymian 8:1). Nawet przy pomocy Słowa grzesznicy nie mogą wymazać grzechów innych dusz, ale w końcu jedynie czynią tych ludzi grzesznikami, którzy, podobnie jak oni sami, wierzą w Jezusa, jak im się żywnie podoba. Ale ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, dzięki mocy potężnego Słowa przebaczenia w ich sercach mogą przyprowadzić grzeszników do bezgrzeszności. Oto jak zostajemy usprawiedliwieni dzięki wierze w Jezusa.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Prawdziwie błogosławieni są narodzeni ponownie od Słowa Bożego. Błogosławieni są ci, którzy idą za swoim pasterzem duchowym i łączą się dla służenia kościołowi i dla głoszenia ewangelii przebaczenia grzechów. Choć ten setnik był poganinem, on naprawdę wierzył w Słowo Boże. Dlatego właśnie on otrzymał zbawienie i został doskonałym sprawiedliwym. I odwrotnie, Żydzi, którzy wychwalali się swoją ortodoksją, zostali odrzuceni przez Boga, ponieważ nie poznali Jezusa. Jaka jest prawda?

Wiara w Słowo pozwala nam odrzucić życie w grzechu i przyjąć zbawienie, daje nam błogosławieństwo całego słowa. Wierzyć w Boga oznacza wierzyć tak w Niego, jak i w Jego Słowo. Taką wiarę miał setnik, i Bóg powiedział, że taka wiara jest wielka. Dzięki łasce Bożej mamy taką wiarę, ponieważ wierzymy w to, że wczoraj i jutro Jego Słowo spełnia się właśnie tak, jak jest napisano.

Wszyscy ludzie, których wiara odróżnia się od wiary setnika, uwierzywszy w Słowo Boże, dzięki tej wierze mogą zostać podobni do setnika. Bóg od razu przyjmuje naszą wiarę w to, co On powiedział. Wierzyć w Boga, który uczynił nas bezgrzesznymi, oznacza mieć wiarę setnika.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.