" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jakie Są Główne Dzieła
Ducha Świętego?


Duch Święty spełnia misję pieczętowania serc świętych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Duch Święty pracuje w naszych sercach według naszej wiary w zapisane Słowo prawdy.

1) On świadczy o tym, że Słowo Boże jest prawdziwe. Duch Święty ochrania serca tych, którzy wierzą w Słowo Boże chrztu Jezusa i Krzyża. Więc, kiedy człowiek wierzy w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu, Sam Duch Święty świadczy o prawdziwości jego wiary. Duch Święty pracuje wśród tych, którzy naprawdę wierzą w Słowo Boże, wyznając wiarę w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, On świadczy o prawdziwości wiary tych, którzy są przekonani, że Jezus przyszedł na ziemię i przez Swój chrzest i krew zmył wszystkie grzechy świata.

2) Duch Święty jest ze sprawiedliwymi i pozwala im głosić grzesznikom ewangelię wody i Ducha. W Ewangelii św. Jana 16:8-9 napisano: “On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie”. Duch Święty wzmacnia ewangelię wody i Ducha w sercach sprawiedliwych (Ewangelia św. Jana 14:26). On świadczy o tym, co Pan uczynił dla nas; pozwala nam dowiedzieć się, jak Jezus przyszedł na ziemię, wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, umarł na Krzyżu, a także pozwala nam w to wierzyć.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

3) On pozwala nam wierzyć w Boga i modlić się do Niego. Duch Święty zachęca sprawiedliwych do modlenia się. W Liście św. Pawła do Rzymian 8:15 napisano: “Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!”

4) Duch Święty zachęca nas do wykorzystywania darów, które On dał nam. On pozwala nam spełniać sprawiedliwość Bożą, wykorzystując Jego dary. W Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 15:10 napisano: “Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną”.

5) Duch Święty prowadzi nas, dopóki nie wejdziemy do Nieba. Duch Święty pomaga sprawiedliwym przestrzegać prawdziwej wiary, dopóki oni nie wejdą do Królestwa Pana, i pozostaje z nimi jako ich Nauczyciel.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.