" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czwarte Kazanie o Duchu ŚwiętymKiedy Przychodzi
Duch Święty?


< Dzieje Apostolskie 2:1-4 >

“Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.Kiedy Duch Święty Przyszedł na Tę Ziemię?


Teraz chcę wyjaśnić, jak Duch Święty przychodzi do ludzi.

Główny urywek z Dziej Apostolskich 2 powiada nam, że Duch Święty zstąpił na uczniów w Dniu Pięćdziesiątnicy. Czy to oznacza, że otrzymawszy Ducha Świętego, oni otrzymali jeszcze większą pełność Ducha? Powinniśmy poznać najpierw to.

Niektórzy ludzie twierdzą, że uwierzywszy w Jezusa, powinniśmy na nowo otrzymać Ducha Świętego tak, jak o tym napisano w Dziejach Apostolskich 2. Powinniśmy zamyślić się nad tym twierdzeniem i zrozumieć, że jest błędne.

Właściwie ci, którzy przy tym obstają, nie poznali prawdziwej nauki Biblii. Otrzymujemy dar Ducha Świętego jednocześnie z przebaczeniem grzechów, które się nam daje, kiedy wierzymy w Jezusa (Dzieje Apostolskie 2:38). Czyż to prawda, że możemy otrzymać Ducha Świętego tylko po upływie dłuższego czasu od tej chwili, kiedy po raz pierwszy uwierzyliśmy w Jezusa? Taka wiara jest błędna. Nawet teraz wielu ludzi, nawet wyznając Jezusa jako swego Zbawiciela, uważa, że musi otrzymać odpuszczenie grzechów, które całkiem oczyści ich serca, uczyniwszy je białymi, jak śnieg. Oni są grzesznikami, i Duch Święty nie może w nich mieszkać. Powinniście zrozumieć, że ci, którzy wierzą w Jezusa w taki sposób, wierzą w Niego daremnie. Powinniście również zrozumieć, że Duch Święty zstępuje na tych, którzy narodzili się ponownie i wierzą w Jezusa według prawdziwej ewangelii.

Duch Święty został posłany na tę ziemię po zmartwychwstaniu Jezusa. Duch Święty nie zstępował na uczniów w tym okresie Nowego Testamentu, kiedy Jezus jeszcze był na ziemi. Jezus powiedział: “Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (Ewangelia św. Jana 7:37-38). Apostoł Jan wyraźnie wyjaśnia, mówiąc: “A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był /dany/, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (Ewangelia św. Jana 7:39).

Więc tylko po Swoim wniebowstąpieniu Jezus posłał Ducha Świętego, podobnie jak obiecał (Ewangelia św. Jana 16:7). W Dziejach Apostolskich 1:4-5 mieści się potwierdzenie tej interpretacji: “A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie – /mówił/ – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym!” Tak, w tym czasie Ducha Świętego naprawdę jeszcze nie było na ziemię i w sercach uczniów aż do dnia pierwszej Pięćdziesiątnicy w okresie Wczesnego Kościoła.

Komu więc Jezus darował Ducha Świętego? On darował Ducha Świętego tym, którzy wierzą w Jego chrzest i krew, przelaną na Krzyżu, ponieważ to jest prawda odpuszczenia grzechów. Jezus darował Ducha Świętego tylko świętym i Apostołom, którzy wierzyli w ewangelię wody i Ducha. Duch Święty jest błogosławionym Duchem Bożym. Słowo “święty” oznacza “wolny od grzechów”. Otóż, Duch Święty nie może przebywać w sercach grzeszników.

Uczniowie Jezusa to ci, którzy szli za Nim i słuchali Jego Słowa, kiedy On przebywał na ziemi. Oni wierzyli w Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, który przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu zmył wszystkie ich grzechy. Uczniowie również słyszeli wszystko, co Jezus im powiedział, kiedy powstał przed nimi po Swoim zmartwychwstaniu: “Powinniście przyjąć chrzest Ducha Świętego”. Oni wierzyli, że wszystkie ich grzechy przeszły na Jezusa, kiedy On przyszedł na ziemię jako Zbawiciel i przyjął chrzest. Będąc Zbawicielem ludzkości, Jezus przyjął chrzest, wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, został ukrzyżowany i umarł na Krzyżu; w ten sposób Pan ostatecznie wybawił ich od grzechów. Ci, którzy wraz z Apostołami naprawdę wierzą w ewangelię wody i Ducha, otrzymali w darze Ducha Świętego.Otrzymujemy Ducha Świętego Poprzez Wiarę w Ewangelię Wody i Ducha


Ludzie mogą otrzymać w darze Ducha Świętego dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, Duch Święty jest darem Bożym, przeznaczonym przez Pana jedynie dla tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów. Wyobraźcie sobie, że ja darowałem komuś okulary przeciwsłoneczne, mówiąc: “Dobrego urlopu! To jest skromny wyraz mojej wdzięczności za twoją pomoc”. A gdyby ten człowiek naraz powiedział mi: “Teraz mam tylko 10 dolarów, na razie weź to”, co to miałoby znaczyć? To oznaczałoby, że te okulary to nie prezent, lecz towar, który on kupił. Prezent to coś, co jest absolutnie bezpłatne. Gdybyśmy musieli zapłacić, chociaż jak mało, to już nie byłby dar.

Duch Święty daje się jedynie tym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów; dlatego Duch Święty bezsprzecznie przychodzie do ludzkich serc w tym momencie, kiedy z nich znikają grzechy dzięki wierze w Jezusa.

Otóż Duch Święty daje się narodzonym ponownie w momencie, kiedy oni naprawdę zaczynają wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Jezus ostatecznie wybawił wszystkich tych, którzy wierzą, że On wziął na Siebie wszystkie grzechy, popełnione przez nich w ciągu całego życia, przyjąwszy chrzest, oraz że On poniósł karę za grzechy świata, przyjąwszy ukrzyżowanie. Jezus Chrystus daruje Ducha Świętego tylko prawdziwym wierzącym.

Ponieważ Duch Boży jest darem, danym wszystkim tym, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, ludzie tylko muszą Go przyjąć. Duch Święty jest darem, przeznaczonym dla każdego sprawiedliwego, który otrzymał odpuszczenie grzechów, dlatego On przebywa w sercach świętych. Mając Ducha Świętego w sercu, my także mamy świadectwo przebaczenia naszych grzechów.

Duch Święty nie przychodzi w gorących czy elektryzujących odczuciach. Jego także nie można odczuć emocjonalnie. Duch Święty w żadnym razie nie zstępuje na człowieka w stanie absolutnej nieobecności ego, podobnie jak demony, przywoływane za pomocą czarów. Ponieważ Biblia powiada nam: “Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden”, niektórzy z was mogą myśleć i twierdzić, że kiedy zstępuje Duch Święty, człowiek musi mieć pewne odczucia. Ale powinniście wiedzieć, że takie odczucia nie mają nic wspólnego z Duchem Świętym, lecz są znakiem tego, że człowiek został opętany przez demona.

W jednym seminarium był pewny profesor, który twierdził, że Duch Święty przychodzi przez zelektryzowane ręce. Ale w rzeczywistości prawdziwy Duch Święty przychodzi wcale nie tak. Dlatego powinniście zrozumieć, że jeśli w taki sposób na was zstępuje jakiś duch, naprawdę to nie jest Duch Święty. Niektórzy ludzie myślą, że demon, który na nich zstępuje, jest Duchem Świętym. Oni źle rozumieją i niepoprawnie utożsamiają tych demonów z Duchem Świętym. Kiedy przychodzą demony, ludzie mogą je odczuwać, lecz Ducha Świętego nie możemy odczuć. Duch Święty zstępuje na nas cicho wraz z przebaczeniem wszystkich grzechów, kiedy zaczynamy wierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha.

Absolutna większość dzisiejszych chrześcijan nie narodziła się ponownie poprzez ewangelię wody i Ducha, chociaż w pewny sposób wierzy w Jezusa. Nawet po upływie kilku lat od czasu, kiedy po raz pierwszy uwierzyli w Jezusa, oni jeszcze próbują otrzymać Ducha Świętego. Ale powinniście zrozumieć, że nie powinniśmy próbować oddzielnie otrzymać odpuszczenia grzechów i Ducha Świętego, już uwierzywszy w Jezusa. Próbując oddzielnie otrzymać Ducha Świętego, już uwierzywszy w Jezusa, ci ludzie wspinają się na góry i modlą się, robią wiele głupich rzeczy w kościele, płacząc i zawodząc. To wszystko są symptomy opętanych przez demonów.

Jeśli nie otrzymaliśmy odpuszczenia grzechów raz na zawsze, uwierzywszy w Jezusa, to później nie zmożemy oddzielnie otrzymać Ducha Świętego. Jeśli pewien czas po tym, jak uwierzyli w Jezusa, ludzie próbują otrzymać Ducha Świętego, nie wierząc przy tym w ewangelię wody i Ducha, to natomiast zostaną opętani przez demonów. Często, kiedy ludzie idą do różnych domów modlitwy, gdzie żarliwie modlą się do Boga, aby On darował im Ducha Świętego, prawdziwie coś dostają, jednakże to wcale nie jest Duch Święty, lecz demony, które udają Ducha Świętego. Musicie wiedzieć, że to często się staje, i nigdy nie próbować otrzymać Ducha Świętego bez ewangelii wody i Ducha.

Człowiek powinien wierzyć w Słowa ewangelii wody i Ducha, aby żyć biblijnie rozsądnym życiem wiary. Dlatego najpierw otrzymajcie odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię! Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. Jezus prawdziwie zmył wszystkie grzechy świata wodą i Krwią; ale jeśli nadal nie chcecie tego zrozumieć i przedłużacie żarliwie się modlić, aby otrzymać Ducha Świętego, to wreszcie zostaniecie opętani przez demonów.

Ludzie źle rozumieją ewangelię wody i Ducha i wierzą, że Jezus zmył wszystkie ich grzechy tylko krwią, przelaną na Krzyżu. Cóż mogłoby się stać, gdyby Jezus umarł na Krzyżu, najpierw nie wziąwszy wszystkich naszych grzechów przez Swój chrzest?

Stary i Nowy Testamenty doskonale do siebie pasują. W Starym Testamencie grzechy przekazywano zwierzęciu ofiarnemu przez nałożenie rąk na jego głowę. Tak samo Bóg rozkazał Jezusowi zabrać grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana. Gdyby Jan nie przekazał Jezusowi grzechów świata poprzez chrzest, one dotychczas pozostawałyby w naszych sercach. Właśnie dlatego, w sposób podobny do nałożenia rąk Starego Testamentu Jezus Chrystus musiał wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, przedstawiciela całej ludzkości, zanim został ukrzyżowany. Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana i w taki sposób zmógł pójść na krzyż i przelać krew.

Każdy człowiek powinien wierzyć w Jezusa, który przez Swój chrzest i krew zmył wszystkie grzechy świata, i w taki sposób otrzymać przebaczenie grzechów. Człowiek może otrzymać Ducha Świętego, tylko kiedy wszystkie jego grzechy są przebaczone. Jeśli ktoś jeszcze dotychczas ma grzech w sercu, nawet wierząc w Jezusa, to znaczy, że Duch Święty nie może zamieszkać w sercu tego człowieka.Możemy Otrzymać Ducha Świętego, Jedynie Kiedy Mamy Sprawiedliwość Bożą


Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Nie możemy oddzielnie otrzymać odpuszczenia grzechów a Ducha Świętego. Ci, którzy tego nie wyznają, nie wiedzą absolutnej prawdy; dlatego oni uczęszczają do domów modlitwy czy do innych takich miejsc, modlą się i poszczą. Cóż oni robią, kiedy zostają zbyt słabi, aby nadal pościć? Oni zaczynają myśleć o ukrzyżowaniu Jezusa i znoszą głód, mówiąc: “Mój głód to nic w porównaniu z ukrzyżowaniem Jezusa!” Wielu ludzi z całych sił usiłuje otrzymać Ducha Świętego, żyjąc życiem duchowym i jednocześnie mając wiele grzechów w sercu.

Powinniście wyraźnie wiedzieć, że post jako taki nie jest ważny. Dlatego ważne dla nas są wiedza i wiara w darowaną przez Boga ewangelię wody i Ducha, a także otrzymanie przebaczenia wszystkich grzechów poprzez wiarę. Bóg chce, abyście poznali ewangelię wody i Ducha i uwierzyli w nią, a nie modlili się i pościli. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tak otrzymacie błogosławieństwo.

Czy Duch Święty zstąpi na tego człowieka, który modli się: “Panie, daruj mi Ducha Świętego”, kiedy jego serce pozostaje grzeszne? Jak może błogosławiony Duch Święty zamieszkać w sercu grzesznika? Demony czynią serca grzeszników swoim domem, a Duch Święty czyni je świątyniami Pana i wiecznie mieszka w sercach tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i krwi Jezusa Chrystusa.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.