" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Piąte Kazanie o Duchu ŚwiętymPosługiwania Ducha
Świętego


< Ewangelia św. Jana 16: 5-11 >

“Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony”.Popatrzmy, co robi Duch Święty, kiedy przychodzi na ziemię.Po Pierwsze, Duch Święty Przekonuje Świat o Grzechu


Powyższy urywek z Biblii powiada nam o tym, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu. Inaczej mówiąc, Duch Święty przekonuje ludzi o ich grzechu, który prowadzi do piekła. To jest grzech niewiary w to, że Jezus raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyszedłszy na ziemię w ciele człowieka i przyjąwszy chrzest od Jana, aby zbawić grzeszników.

Spełniwszy karę za grzechy ludzkości poprzez chrzest Chrystusa i krew Jezusa na Krzyżu, Bóg zbawił nas z wami od grzechów i kary, a także uczynił nas bezgrzesznymi.

Duch Święty osądza niewiarę w tę prawdę. Właśnie Duch Święty świadczy o tej prawdzie, że niewiara w zbawienie wody i krwi Jezusa jest grzechem, który prowadzi do piekła. Właśnie Duch Święty opieczętowuje narodzonych ponownie pieczęcią z napisem: “Jesteś Moim dzieckiem”.

Dlatego właśnie my zwracamy się do Boga ze słowami Abba, Ojcze. Właśnie dlatego my, zostawszy bezgrzesznymi, możemy nazywać Świętego Boga naszym Ojcem.Po Drugie, Duch Święty Wskazuje na Sprawiedliwość Bożą


W powyższym urywku Jezus powiedział: “o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie”. Sam Jezus jest sprawiedliwością Bożą.

“Sprawiedliwość Boża” została ukończona chrztem i krwią Jezusa: Jezus Chrystus wziął na Siebie nieprawości ludzkości, przyszedłszy na ziemię i przyjąwszy chrzest, zabrał grzechy świata na krzyż i całkiem odpokutował za nie, przelawszy krew i przyjąwszy śmierć na Krzyżu. Duch Święty świadczy o tym, że Jezus zbawił nas poprzez Jego chrzest i krew.

Duch Święty naucza nas: “Niewiara w Jezusa to grzech, który prowadzi ludzi do piekła. To, że otrzymaliście odpuszczenie grzechów, czyli to, że Bóg zbawił was wodą i krwią, jest sprawiedliwością Bożą”.Po Trzecie, Duch Święty Mówi o Sądzie


Dalej w powyższym urywku z Biblii Jezus naucza: “o sądzie – bo władca tego świata został osądzony”. Duch Święty świadczy o tym, że Jezus Chrystus sądził diabła Swoją doskonałą sprawiedliwością – chrztem i krwią na Krzyżu.

Diabeł wiedział, że Jezus jest Synem Bożym. Dlatego właśnie on znalazł sposób na ukrzyżowanie Jezusa. To było dzieło szatana, który myślał, że gdy zabije Chrystusa, to będzie jego zwycięstwo.

Dlatego szatan podburzył ludzi do ukrzyżowania Jezusa. Przyjąwszy ukrzyżowanie, Jezus przelał na Krzyżu wszystką Swoją krew. Serce Jezusa zostało rozbite i krew wyciekła z Jego ciała. Właśnie przed śmiercią, w nieznośnym pragnieniu Jezus krzyknął: “Spełniło się!” – i umarł. A po trzech dniach On zmartwychwstał.

Czyny Ducha Świętego objawiają się przez sprawiedliwych w ewangelii wody i Ducha. Niestety, teraz jeszcze bardzo mało ludzi otrzymało odpuszczenie grzechów poprzez misję Ducha Świętego, która polega na świadczeniu o Słowie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są oszukani przez demonów i nie mogą narodzić się ponownie, ponieważ duchy demonów, które w nich przebywają, wprowadzają ich w błąd, udając, że są Duchem Jezusa.

Jezus zbawił nas, przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest i śmierć na Krzyżu oraz powstawszy z martwych, i to znaczy, że On uczynił nas sprawiedliwymi i weźmie nas do Królestwa Bożego. Właśnie o tym świadczy Duch Święty.

Wielu ludzi po całym świecie jeszcze dotychczas pozostaje grzesznikami; ich serca są pełne grzechu nawet po dziesięciu, dwudziestu i nawet pięćdziesięciu latach wierzenia w Jezusa. My także możemy zobaczyć, że im dłużej niektórzy ludzie wierzą, tym bardziej toną w grzechach. Otrzymawszy moc demonów, oni błędnie uważają, że zdolność mówienia innymi językami, która naprawdę jest jedynie niezrozumiałym bełkotem, a także konwulsje oznaczają, że oni napełnili się Duchem Świętym. Ale to wszystko są dary nie Ducha Świętego, lecz demonów. Innymi słowy, ci chrześcijanie są opętani przez demonów z powodu ich niezdolności odróżnienia czynów Ducha Świętego od uczynków demonów. Cechami charakterystycznymi ludzi, opętanych przez demonów, są gwałtowne konwulsje, bełkotanie niezrozumiałych słów, wytrzeszczone oczy i drgające ciała, a także bezwstydne uczynki. Uczynki szatana prowadzą ludzi do życia wiary, które jest absolutnie bezosobowe, pozbawione intelektu, lecz ma tylko odczucia i pragnienia.

A czyny Ducha Świętego, przeciwnie, przy pomocy Słowa Bożego świadczą, czym jest grzech, a czym sprawiedliwość, na czym polega darowane przez Boga zbawienie i Jego sprawiedliwy sąd, w którą ewangelię powinniśmy wierzyć, aby dostąpić zbawienia, kto pójdzie do piekła.

Gdzie można znaleźć świadectwo naszego zbawienia od grzechu? Czy zostaliśmy zbawieni dzięki wierze w prawdziwe Słowo Boże. Właśnie dlatego, że Słowo Boże jest w naszych sercach, zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów. Tymczasem bardzo wielu ludzi nie może przyjąć prawdziwej, zachwycającej ewangelii, ponieważ istnieje wiele błędnych teorii, które wcześniej przepełniały ich umysł. Podobnie jak dla Maryi, która nosiła w łonie Jezusa, nie znalazło się miejsca w gospodzie, tacy ludzie powinni najpierw oczyścić swoje serca i silnie uwierzyć w zapisane Słowo Boże.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Powinniśmy mocno trzymać się ewangelii wody i Ducha i wierzyć w nią, wierzyć w obietnicę, według której Jezus Chrystus przyszedł i wybawił nas. Oto jak możemy otrzymać wieczne przebaczenie naszych grzechów i uznanie Boga Ducha Świętego. Bóg Duch Święty mieszka jedynie w sercach tych, którzy zostali bezgrzesznymi dzięki wierze w Jezusa. Otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów, lecz nie możemy nie grzeszyć. Na pewno grzeszymy nie umyślnie, lecz z powodu naszej słabości i niemocy. Nikt nie może opierać się pokusie i nie ukraść, jeśli już trzy dni nic nie jadł; podobnie zawsze grzeszymy, lecz twierdzimy, że dostąpiliśmy odpuszczenia grzechów, ponieważ mamy Słowo Boże w naszych sercach.

Dlatego właśnie w Pierwszym Liście św. Piotra 3:21 napisano: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”, a w Pierwszym Liście św. Piotra 1:23 napisano: “Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa”.

Przed Bogiem Duch Święty przekonuje ludzi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jesteśmy zbawieni od naszych grzechów dzięki wierze w prawdziwą ewangelię, darowaną nam przez Pana Jezusa. Wierzymy, że chrzest i ukrzyżowanie Jezusa są miłością Bożą, która wybawiła nas, grzeszników. Wielu ludzi musi otrzymać życie wieczne poprzez wiarę w zbawienie, które im darował Jezus, prawdziwy Sędzia.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.