" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Ósme Kazanie o Duchu ŚwiętymBadajcie Duchy,
Czy Są z Boga


< Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan 2:7-12 >

“Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość”.Siódmy wiersz w powyższym urywku powiada nam: “Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca”. To powiada nam, że Szatan rozpowszechnił władzę Diabła, działając własną mocą (a nie przez Ducha Świętego), a tego nie chce Bóg.

Ci, którzy są w pułapce bezprawnych, czyli ci, którzy mają “wiarę czarownic”, nie są chrześcijanami. Oni poświęcili się tylko darowi egzorcyzmu, innych języków i prorokowania, uzdrawiania, a także innym podobnym czynom. Oni uważają za bardziej ważne te rzeczy, które jakoby widzieli, a także duchowe siły, które jakoby otrzymali. Ale Bóg powiedział, że położy koniec tym dziełom, które blokują prawdę.

W Drugim Liście Pawła do Tesaloniczan 2:9-10 napisano: “Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia”.

Uczynki Szatana się uwydatniają, na przykład, wśród tych, którzy twierdzą, że mają moc uzdrawiania. Aby otrzymać taką moc, niektórzy chrześcijanie, w tym pastorzy, kapłanie i ludzie świeccy uczęszczają na różne spotkania, takie jak modlitewne spotkania w górach, a także osobliwe spotkania charyzmatyczne i specjalne zgromadzenia dla nałożenia rąk. Tacy ludzie szczerze pragną Boga, płacząc i modląc się przed Nim. Mają na celu dostać uznanie ludzi dla swoich dzieł, ponieważ myślą, że mogą służyć Bogu tylko przy pomocy siły charyzmatycznej, o której napisano w Biblii. Ale kiedy w ten sposób ludzie desperacko próbują otrzymać moc Bożą, pojawia się Diabeł w postaci Jezusa i daje im moc szatana.Jak Działa Tajemnica Bezbożności?


W Liście św. Judy 1:11 napisano: “Biada im, bo poszli drogą Kaina i oszustwu Balaama za zapłatę się oddali, a w buncie Korego poginęli.” Czym naprawdę jest droga Kaina? Kain wyszedł z obecności Boga, kiedy go Pan ukarał. Wtedy on odwrócił się od Boga. A odwrócić się od Boga oznacza nie wierzyć w ewangelię wody, krwi i Ducha, daną przez Pana.

Ci, którzy są w pułapce szatana, pracują za pieniądze. W powyższym urywku z Biblii o nich napisano tak: “oszustwu Balaama za zapłatę się oddali”. Pastorzy, którzy są w pułapce diabła, ostatecznie służą tylko za pieniądze. Zamknięci w więzieniu szatana, oni naprawdę pracują jako fałszywi prorocy. Ci fałszywi prorocy chcą, aby ich parafianie przynosili wielkie pieniądze jako ofiary dla kościoła. Oni udzielają im swego błogosławieństwa tylko pod warunkiem, że ci ludzie ofiarują wielkie pieniądze, a jeśli nie, ci pseudoprorocy nie błogosławią ich. Dlatego ci, którzy są w pułapce szatana, służą tylko za pieniądze.

Jeśli ofiarujecie wielkie pieniądze, to wkrótce zostaniecie diakonami czy starszyzną. Jeżeli ofiarujecie mało pieniędzy, to nigdy nimi nie zostaniecie.

Ludzie, których dotyczy ten urywek, pracowali tylko za pieniądze. Kim oni byli? Powyższy urywek porównuje ich z Balaamem, prorokiem Starego Testamentu, który przyprowadził lud Izraela do upadku w świat, sprzedawszy go za pieniądze. Ludzie, którzy są podobni do Balaama i mają władzę szatana, pracują tylko za pieniądze.

Ten urywek powiada nam o tym, że wreszcie ci ludzie “w buncie Korego poginęli”. Oni zapoczątkowali swoje własne wyznania i wystąpili przeciwko Kościołowi Bożemu. Ludzie, którzy kochają pieniądze, w końcu powstaną przeciwko Bogu.

W Liście św. Judy 1:12 napisano: “Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście... samych siebie pasą... obłoki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione...”

Ci, którzy patrzą na świat i na ludzi tylko z punktu widzenia pieniędzy, są geniuszami oszukaństwa i ekspertami w dziedzinie wymagania pieniędzy u swoich naiwnych zwolenników. Ponieważ słudzy szatana są takimi pasterzami, którzy tylko chcą się nasycić, ich nie ciekawią dusze wielu ludzi. Nawet kiedy ludzie wierzą w Jezusa, wielu z nich po prostu wykorzystują i oni nie mają pokoju duszy, lecz zawsze są dręczeni przez niepokój o własne grzechy i wariują z powodu tych zmartwień.

Charyzmatyczni fanatycy religijni są sługami szatana; oni bazują niepoprawne wierzenia na kłamstwach, dostając moc od szatana. Kiedy ci ludzie mówią o Biblii, toną we własnych kłamstwach i nie znają wstydu. Dlatego Biblia powiada nam o nich “rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę... gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone...” (List św. Judy 1:13).

Szatan zacznie działać jeszcze silniej, kiedy nastąpi koniec tego świata; oto dlaczego jego słudzy otrzymają jeszcze większą moc. W czasie dni ostatecznych, zanim Jezus Chrystus wróci na ziemię, szatan będzie działać z niezwykłą mocą nawet w Kościele. Dlatego diabeł będzie szaleć, prorokując i wypędzając demony.

Najważniejszą rzeczą dla tych, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, choć wierzą w Jezusa, jest wiara w ewangelię wody i Ducha, darowaną przez Pana, a także otrzymanie odpuszczenia grzechów i daru Ducha Świętego. Mając Ducha Świętego, oni zmogą otrzymać życie wieczne. Ale tak zwani słudzy Boga, którzy przebywają w pułapce szatana, pragną otrzymać cielesne błogosławieństwo, moc uzdrawiania, dar mówienia innymi językami i czynienia cudów. Właśnie tego pragną ich dusze. Dlatego właśnie ci ludzie zawsze spotykają się z dziwnymi doświadczeniami, które pochodzą od szatana.

W dzisiejszym świecie, w znanych domach modlitewnych ludzie klaskają, kiedy ktoś zaczyna mówić obcymi językami. A tych, którzy nie mogą mówić obcymi językami, oddzielnie zbierają razem w pewnym pokoju, gdzie trener naucza ich, jak mówić innymi językami. Przy tym oni ciągle powtarzają: “Lul-lu-lujah, Lul-lu-lujah, Alleluja”. Kiedy oni próbują chwalić szybciej, ich mowa zostaje niezrozumiałym bełkotaniem, ich dziwne słowa podobne do taśmy złej jakości (kiedy próbują mówić szybciej, ich język się pląta). Czy oni mogą poprawnie wymawiać słowa, kiedy 80 procent tych ludzi traci rozsądek, a ich języki się plątają? To wszystko staje się dlatego, że oni przyjęli nałożenie rąk od fanatyków, opętanych przez demonów, i w rezultacie sami napełnili się demonami, ponieważ demony zstąpiły na nich i zamieszkały w ich sercach. Ci ludzie mówią demoniczne słowa, ponieważ są opętani przez demonów.

Nie bądźcie oszukani uczynkami diabła, wierzcie w to, że Duch Święty działa w sercach tych, którzy wierzą w biblijną ewangelię wody i Ducha. Nawet dzisiaj bezbożne czyny diabła uwydatniają się przez tych, którzy mają charyzmatyczną wiarę.Ale Nawet Jeśli Nawrócicie się w Tym Dniu


Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

W Ewangelii św. Mateusza 7:22-23 napisano: “Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”.

Wielu ludzi wierzy, że prorokować mocą imienia Jezusa, wypędzać demony i czynić cuda mocą imienia Pana Jezusa oznacza spełniać czyny Boga i Ducha Świętego. W dzisiejszym chrześcijaństwie jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że wypędzać demony oznacza spełniać czyny Ducha Świętego. Oni wierzą, że cuda, które odbywają się w czasie nabożeństw, bezsprzecznie są czynami Ducha Świętego.

Ale Słowo Boże świadczy, że podobne rzeczy nie są czynami Ducha Świętego. W Biblii wyraźnie napisano, że wypędzanie demonów, a także znaki i cuda są uczynkami szatana. Jednakże, bez względu na to, ludzie wierzą w nie, wyznając, że to są czyny Ducha Świętego. Uczynki szatana przychodzą do tych, którzy zasługują na śmierć, dlatego ludzie, którzy czynią takie znaki i cuda, nie mogą dostąpić zbawienia. Właśnie dlatego Biblia uprzedza nas słowami Pierwszego Listu św. Jana 4:1: “Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie”.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.