" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wiara w Słowo Boże
Prowadzi Nas do Życia,
Pełnego Ducha ŚwiętegoJeszcze raz podkreślam, że właśnie ci, którzy całym sercem wierzą w Słowo Boże, mogą napełnić się Duchem Świętym. Jeśli się trzymamy Słowa Bożego, wierzymy w nie i polegamy na nim, Duch Święty, przebywający w naszych sercach, daruje nam wiarę i siłę, zatwierdza naszą wiarę i dopomaga nam, abyśmy mogli żyć, wierząc w Słowo. Dlatego właśnie nazywano Go Duchem Świętym, Pomocnikiem i Pocieszycielem (Ewangelia św. Jana 14:16).

Więc Biblia naucza nas, że by móc otrzymać Ducha Świętego: “weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc (do walki) przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość (głoszenia) dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”.

Trzeba tylko wierzyć w Słowo Boże i przestrzegać go, chociaż często nasza wiara jest słaba, a okoliczności są trudne; wtedy Duch Święty rozpocznie z mocą wpływać na wasze życie i przemieni was w ludzi wiary. Jeżeli wy mocno trzymacie się Słowa Bożego, Duch Święty doda wam mocy i tak pozwoli wam zwyciężyć szatana. On pozwoli wam przeciwdziałać szatanowi waszą wiarą i przemieni wasze otoczenie.

Jeśli trzymacie się Słowa Bożego, Duch Święty woła was modlić się, podtrzymuje was, daje moc wystać przeciw pokusom diabła, z mocą działa w waszym życiu i czyni was ludźmi wiary. Oprócz tego, to Słowo pozwala wam zrozumieć i naprawić błędy waszej wiary, pozwala wrócić do tych, czyja wiara mocno się trzyma Słowa Bożego. Więc by napełnić się Duchem Świętym, dla nas zbyt ważne jest wierzyć w to Słowo i przyjmować je.

Jeśli nie wierzycie w Słowo Boże i nie przyjmujecie go, a tylko ślepo się modlicie, aby otrzymać Ducha Świętego, to nigdy Go nie otrzymacie. Powinniście mocno trzymać się Słowa i przyjmować je. Jedynie tak zmożecie napełnić się Duchem.

Patrząc na wszystkie te rzeczy, widzimy, że możemy otrzymać Ducha Świętego, jedynie wierząc w Słowo Boże i przyjmując je, rozumiejąc i spełniając wolę Bożą, modląc się i wykorzystując czas. Jedynie zbierając się razem w Kościele Boga, służąc Panu i głosząc ewangelię, można przebywać w Duchu. Bez wątpienia, Duch Święty wciąż pomaga nam i działa w naszym życiu. Jeśli wierzymy w Słowo, Duch Święty podtrzymuje nas, a jeśli nie wierzymy, musimy polegać jedynie na własnych siłach. Dlatego właśnie, aby żyć w Duchu, powinniśmy wciąż rozmyślać nad Słowem, które świadczy o tym, że Pan wybawił nas, i cieszyć się zbawieniem, wierząc w to Słowo. Powinniśmy całym sercem wierzyć w to, że spełniać wolę Bożą oznacza nieść ludziom dobrą nowinę zbawienia, głosić i służyć ewangelii.

Jeśli naprawdę jesteście narodzonymi ponownie sprawiedliwymi, to powinniście wiedzieć, co oznacza być natchnionym przez Ducha Świętego. Ponieważ głosząc ewangelię, na pewno odczuwaliście, jak wasze serce napełniają się mocą duchową, która daje wam właśnie te słowa, które są niezbędne w tym momencie. Dlatego powinniśmy wyraźnie zrozumieć, że nie możemy napełnić się Duchem Świętym bez Słowa Bożego, bez Jego woli i bez Jego Kościoła; także nie możemy napełnić się Duchem poprzez swoje własne siły.

Pragnąc otrzymać Ducha Świętego, wielu dzisiejszych chrześcijan uczęszcza na tak zwane “Spotkania Oczekiwania”. Na tych spotkaniach oni modlą się, mówią obcymi językami, wydając przy tym niezrozumiałe dźwięki, wykrzykują imię Pana, skandują różne hasła, a także robią inne rzeczy, aby napełnić się Duchem Świętym. Ale to wszystko są rzeczy absolutnie daremne i nierozsądne. Duch Święty nie napełnia naszych serc dlatego, że z desperacją się modlimy. Odwrotnie, ludzie, którzy na takich spotkaniach nauczają ich, jak napełnić się Duchem Świętym, i sami w taki sposób próbują otrzymać Ducha, napełniają się nie Duchem Bożym, lecz demonami. Jednakże, zamyśliwszy się nad Słowem Bożym, wierząc w nie, wyznając Słowo Pana i wolę Tego, kto nas zbawił, a także służąc ewangelii, my wreszcie zmożemy napełnić się Duchem Świętym. Przy tym musimy pamiętać, że fanatyczne modlitwy, bazujące na naszych emocjach, nasze własne uczynki i różne dziwne rzeczy doprowadzą jedynie do tego, że na nas zstąpi duch diabła.Pełność Ducha Jest Prawdziwa


W powyższej dyskusji mówiliśmy o tym, co oznacza pełność Ducha Świętego, i jestem przekonany, że będziecie mieć o tym wyraźne wyobrażenie. Jeżeli mamy jaskrawą i prawdziwą znajomość tego, czym jest życie w Duchu, to możemy całym sercem przyjąć Słowo. Powinniśmy trzymać się Słowa Bożego każdego dnia, nawet jeśli to są tylko kilka wierszy z Pisma Świętego. Powinniśmy pomyśleć o tym, który właśnie urywek ze Słowa jest nam potrzebny w tym momencie, w tych okolicznościach; znaleźć w Biblii to Słowo i przyjąć je do serca. Wtedy to Słowo zmieni całą sytuację i odmieni nasze serca. Kiedy to się stanie, nasza wiara i serca wzbiją się w górę na skrzydłach jak orły, i będą niestrudzenie spełniać wolę Pana, jak napisano w Księdze Izajasza 40:31: “Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”. To nie są rzeczy hipotetyczne, lecz prawdziwe.

Jeśli my, narodzeni ponownie, całym sercem wierzymy w Pana i służymy Mu, cenimy kościelne spotkania i uczestniczymy w nich, łączymy nasze serca dla głoszenia ewangelii, to nasze dusze napełniają się Duchem Świętym. Innymi słowy, zawsze żyjemy w Duchu, nie dokładając żadnych szczególnych starań. Cóż się staje z innymi ludźmi? Jeśli ci ludzie nie jednoczą się ze spotkaniami i czynami kościoła, to oni po trochu oddalają się od Kościoła i wreszcie zaczynają obwiniać i pozostawiają Kościół Boży.

Bez względu na to, jakie są nasze uczynki i myśli, a także jak wielka lub mała jest nasza wiara, powinniśmy jedynie przyjmować Słowo Boże, bezwarunkowo wierząc w nie. Dlaczego? Dlatego, że moc Jego Słowa należy do tych, którzy niewzruszenie go przestrzegają. Dlatego właśnie nadzwyczajnie ważne jest przyjąć Słowo Boże. Podobnie, tylko żyjąc takim życiem, zmożemy napełnić się Duchem.Nie Powinniśmy Upijać się Winem Tego Świata


W Liście św. Pawła do Efezjan 5:18 napisano: “A nie upijajcie się winem, bo to jest (przyczyną) rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem”. Tu słowo “winem” oznacza wszystkie dobra materialne tego świata. Jeśli oddajemy swoje serca rzeczom tego świata, to nie zmożemy napełnić się Duchem, ponieważ pożądania ciała nie odpowiadają pragnieniom Ducha. jesteśmy narodzeni ponownie i możemy żyć jedynie w pełności Ducha Świętego. Tymczasem dla otrzymania Ducha trzeba przyjąć Jego Słowo, i tylko wtedy nasze życie, życie sprawiedliwych, będzie pełne znaczenia.

Jeżeli tego nie zrobimy, a natomiast będziemy upijać się trochę światem, a trochę Duchem, to nie dostąpimy szczęścia. W rezultacie będziemy służyć ewangelii nieszczerze, a kiedy w ten sposób fałszywie spełniamy czyny Boże, nie tylko dusze innych ludzi nie zmogą dostąpić przebaczenia grzechów, lecz również nasze własne życie duchowe zostanie bezsensowne. Dlatego właśnie powinniśmy przebywać w Duchu. Nasze życie powinno być pełne Ducha Świętego, ponieważ tylko wtedy nie porzucimy Boga i odnajdziemy pełną moc i siłę, zatajoną w Słowie Pana.Powinniśmy Zbierać się Razem z Psalmami i Hymnami


Powinniśmy zawsze wierzyć w to, o czym napisano w Liście św. Pawła do Efezjan 5:19-21, i żyć według tych słów: “przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!”

Naprawdę musimy tak postępować. Jeśli nie wierzymy w Słowo Boże, to jak możemy dziękować Mu za zbawienie i żyć z wiary? I nawet jeśli już dostąpiliśmy przebaczenia grzechów, czy możemy żyć w pełności Ducha Świętego, nie przestrzegając Słowa Pisma Świętego? To nie jest możliwe. Odwrotnie, z powodu braku wiary zawsze będziemy zniechęceni nieznacznymi rzeczami, które zdarzają się w codziennym życiu, i nawet jeśli w kościele Duch dotyka nas, kiedy w domu coś się staje, nasze serca tracą siłę. My z wami powinniśmy żyć z wiary w Słowo Boga.

Powinniśmy żyć, służąc ewangelii, wierząc w Słowo Boże, całym sercem przyjmując ją i modląc się do Pana. Wtedy Duch Święty od razu przyjdzie do nas z pomocą, wzmocni i będzie prowadzić was, da siłę i błogosławieństwo, pozwoli spełniać wolę Pana, podążać za Nim i przeciwstawiać się szatanowi. Gdy to poznamy, nam będzie nietrudno napełnić się Duchem. Mam nadzieję, że każdy z was całym sercem uwierzy w Słowo Boże.Duch Święty Działa W Sercach Wierzących w Słowo Biblii


W przeciwieństwie do tego, w co wierzy dzisiaj wielu ludzi, Duch Święty nie zstępuje na nich w momencie, kiedy oni, wyłączywszy światło, rozpoczynają wykrzykiwać imię Pana. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty zawsze działa według Słowa Bożego.

Do tej chwili nigdy nie służyłem Panu w tak wielkim zamieszaniu. Natomiast zawsze wiernie pracowałem, sercem wierząc w Słowo Boże i znając Jego wolę, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności. Także nigdy nie chcę osiągnąć wszystko od razu. Natomiast zawsze się modlę, radzę z innymi sługami Bożymi i jednoczę z nimi swoje serce, aby pracować dla wspólnego celu, to znaczy, aby służyć prawdziwej ewangelii. Podjąwszy decyzję, najpierw czynię przygotowania i najlepiej jak potrafię krok za krokiem spełniam wolę Pana. I od razu, nawet tego nie uświadamiając, widzę, że wiele rzeczy zostaje spełnione. Właśnie w ten sposób dotychczas głosiłem ewangelię, i Pan stanowczo działał przez nasze usiłowania. Czyny Pana nie spełnią się przez emocje, lecz należy nam spełniać je racjonalnie i spokojnie, podążając za Słowem Bożym i wierząc w nie w naszych sercach. A kiedy całym sercem wierzymy w Słowo Boże, Duch Święty dba o wszystkie inne rzeczy.

Kiedy dzieci źle się zachowują, rodzice zazwyczaj traktują je chłodno, aż naprawdę zaczynają wyznawać swój błąd. Jeżeli my, ludzie, tak postępujemy, to czyż Bóg nie może surowo karcić człowieka, który się przeciwstawia Jego woli? A jednak, skoro tylko kajamy się za nasze grzechy i dziękujemy Bogu za zbawienie takich grzeszników, jak my, On obejmuje nas i czule zachęca nas do podążania za Jego wolą.Co Należy Robić Nam, Pełnym Ducha?


Pan powiada nam o znakach końca świata: “Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi” (Ewangelia św. Mateusza 24:7). On również powiada nam, że po tym przyjdą czasy Wielkiego Ucisku. Szczególnie kiedy patrzymy na nowoczesną sytuację polityczną w tym świecie i na klęski żywiołowe tego świata, wydaje się, że właśnie teraz nadszedł ten czas. Cóż powinniśmy robić? Nic innego, jak korzyć się przed rozkazem Pana i głosić ewangelię wody i Ducha po całym świecie.

Dlatego powinniśmy głosić ewangelię, ale najpierw musimy zapytać Pana, w jaki sposób należy nam to robić. Nie powinniśmy wykonywać tej misji, budując własną strategię, polegając na własnych siłach i pragnieniach. Po pierwsze, powinniśmy modlić się do Boga i prosić Go, aby dał nam wiarę i moc, niezbędne dla głoszenia ewangelii Pana. Powinniśmy prosić Boga, aby wzmocnił cały Jego lud, błogosławił naszą duszę i ciało, pozwolił nam służyć ewangelii i napełnił nas Duchem Świętym.

Kiedy robimy to, co możemy zrobić, i krok za krokiem rozszerzamy nasze posługiwanie, Pan jest zadowolony z nas i w przyszłości pozwoli nam wykonać dużo wielkich dzieł. Każdy z nas doświadczy, że nasz Pan naprawdę pomaga i ochrania nas, ponieważ my, sprawiedliwi, już wiele razy doświadczaliśmy, że zawsze, kiedy modliliśmy się o to, czego chcieliśmy, wszystko stawało się tak, jak zamierzaliśmy. Czy to oznacza, że nam wszystko się udaje dzięki naszym własnym staraniom? Oczywiście, nie! W rzeczywistości jesteśmy bezsilni na tej ziemi, ale ponieważ Panu jest miłe to, co robimy, my z wiarą przezwyciężamy trudności, polegając na Jego pomocy, jeszcze mocniej trzymając się Słowa i oczekując w wierze. Pewnego dnia Pan prowadzi nas tam, gdzie na nas czekają pracownicy i dusze, których szukaliśmy.

Na przykład, kiedy chcieliśmy rozpocząć głoszenie ewangelii po całym świecie przez literaturę, byli nam potrzebni ludzie, którzy mogliby przekładać nasze książki na inne języki. Choć jak staraliśmy się, było trudno ich znaleźć. Ale Bóg zadbał, żeby ludzie, których szukaliśmy, mieli dosyć czasu, aby ukończyć odpowiednie szkolenie, a potem, kiedy nadszedł czas, dał ich nam.

Powinniśmy zrozumieć, że iść za Panem i napełnić się Duchem nie jest zbyt trudno. Powinniśmy zrozumieć, że to wcale nie jest trudno dla tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, ponieważ Bóg działa w życiu tych, którzy wierzą w Jego Słowo i całym sercem je przyjmują. Jeśli żyjemy, zanurzeni w Słowie Bożym i w Kościele, to pełność Ducha od razu zstępuje na nas.

Narodzeni ponownie pragną pełności Ducha Świętego. Głoście Słowo i nieście dobrą nowinę dla całego świata; wtedy Duch Święty napełni was. Jeśli całym sercem służycie Panu, to otrzymacie Ducha; jeśli głosicie ewangelię, to również napełnicie się Duchem. Kiedy sercem łączycie się z Kościołem Bożym i żyjecie w jedności z nim, to napełnicie się Duchem. To całkiem nietrudno dla tych, których serca należą do Kościoła. Tymczasem ludzie, których serca jeszcze się nie złączyły z Kościołem, nie mogą napełnić się Duchem Świętym. Czy Duch Święty może działać wbrew zapisanemu Słowu Bożemu? Nie! Duch Święty nigdy nie działa poza Kościołem Bożym i poza ewangelią.Jak Możemy Napełnić się Duchem Świętym


Po pierwsze, ci, którzy pragną otrzymać Ducha Świętego, powinni najpierw poznać ewangelię wody i Ducha, uwierzyć w nią, i w ten sposób otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów.

Po drugie, muszą szczerze uwierzyć w to, że Bóg daruje Ducha Świętego tylko tym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, oraz że tak było jeszcze od czasów Apostołów i do dzisiaj (Dzieje Apostolskie 2:38).

Po trzecie, serca tych ludzi muszą odrzucić grzech niewiary w Słowo Biblii.

Po czwarte, aby napełnić się Duchem Świętym, dusze tych ludzi muszą zawsze nauczać się konkretnego Słowa. Dlatego muszą uważnie słuchać błogosławionego Słowa o ponownym narodzeniu, w razie potrzeby mieć osobiste współuczestnictwo w ewangelii ze sługami Bożymi i otrzymać w darze Ducha Świętego. Wtedy Duch Święty będzie zachęcać ich serca do wierzenia w Słowo Boże, narodzenia się ponownie i otrzymania Ducha. A jednak, jeśli oni będą próbować otrzymać Ducha Świętego przy pomocy modlitw wyrażających żal za grzechy i sprawiedliwego życia, pragnąć otrzymać Ducha przez fanatyczny i rujnujący post i modlitwy w górach, to wszystko skończy się tym, że upadną w jeszcze większe zamieszanie.

Musimy pamiętać, że Duch Boga nie daje się ludziom dlatego, że po prostu chcą samodzielnie go otrzymać, lecz zstępuje tylko na tych, którzy są gotowi Go przyjąć. Duch Święty nie przychodzi do tych, którzy samodzielnie odmawiają modlitwy w górach, biorą udział w różnych charyzmatycznych spotkaniach czy pragną tylko Jego darów. Jeśli uważacie, że otrzymacie coś podobnego do Ducha Świętego, biorąc udział w podobnych spotkaniach czy dzięki własnym wierzeniom, to powinniście zamyślić się nad tym, czy w waszym sercu jest grzech. Jeśli w waszym sercu jest grzech, to powinniście zrozumieć, że to, co otrzymaliście, nie jest Duchem Świętym, lecz diabłem, i musicie odrzucić tego Ducha. Najpierw powinniśmy zrozumieć, gdzie i w kim naprawdę działa Duch Święty.

Pragnąc otrzymać Ducha Świętego, powinniśmy pamiętać o jeszcze jednej prawdzie. Trzeba wierzyć tak w chrzest Jezusa (Ewangelia św. Mateusza 3:15), jak i w Jego krew na Krzyżu. Duch Święty jest niezależny, lecz napełnia serca jedynie tych, którzy wierzą w chrzest i w krew Jezusa Chrystusa na Krzyżu jako w źródło odpuszczenia grzechów. Więc Duch Święty napełnia i działa w życiu tych ludzi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha jako w prawdziwe źródło zbawienia.Dary Ducha Świętego


Czytając Biblię, możemy zobaczyć, że w kilku miejscach napisano o darach Ducha Świętego. Listy takich darów są w Liście św. Pawła do Rzymian 12:6-8, w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 12:8-10, w Liście św. Pawła do Efezjan 4:11. Ale dzisiaj popatrzymy na dziewięć darów, o których napisano w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 12.

1) Dar mądrości słowa: To jest wiedza tajemnicy ewangelii wody i Ducha, która według osobliwej opatrzności Bożej jest ukryta w Słowie Biblii, zapisanym w natchnieniu Ducha Świętego. Zdolność wyraźnego wyjaśniania i głoszenia tej ewangelii wody i Ducha jest prawdziwą mądrością słowa.

2) Dar umiejętności poznawania: Dar umiejętności poznawania nie oznacza ludzkiej mądrości czy intelektu. Dar umiejętności poznawania to dar rozwiązywania różnych problemów ludzi poprzez wyjaśnianie Słowa Biblii z wiarą.

3) Dar wiary: Dar wiary to dar czynnej wiary w Słowo Boże. Taki dar daje się nam, kiedy my, słysząc Słowo, szczerze wierzymy w nie. Duch Święty dba o to, aby Słowo Boże wzrastało w sercach świętych. Ten dar pozwala nam zbawiać dusze innych ludzi od grzechów.

4) Dar uzdrawiania: Zamiast próbować uzdrawiać choroby ciała, święci muszą uświadomić sobie, że Bóg chce, aby poprzez swoje choroby fizyczne oni najpierw zrozumieli wolę Bożą. On chce, aby poprzez swoje choroby oni poznali opatrzność Boga, korzyli się przed tą opatrznością i uzdrawiali raczej choroby duchowe, niż cielesne. Pan radzi nam modlić się o uzdrowienie chorych (List św. Jakuba 5:14-15); a tak się modlić może każdy święty.

5) Dar czynienia cudów: Tu oznacza moc wiary w Słowo Boże i podążania za nim. Czynić cuda oznacza mieć wiarę w Słowo Boże, która przeciwstawia się prawom natury, które znamy. Taka wiara świętych ożywia i wzmacnia ich życie wiary, pozwalając im przynosić jeszcze więcej owoców. Bóg prowadzi świętych drogą wiary.

6) Dar prorokowania: To oznacza wierzyć w Słowo Boże i głosić je w Jego imieniu. Przez Słowo Starego i Nowego Testamentów Bóg pokazał nam, na czym polega Jego zamysł i wola. Dlatego prawdziwi prorocy na pewno mogą udowodnić poprawność czy fałszywość proroctw innych ludzi przez już zapisane Słowo Boże. Dlatego ci, którzy nie głoszą Słowa Bożego dokładnie tak, jak napisano w Piśmie Świętym, są pseudoprorokami. Prawdziwym proroctwem jest głoszenie ludziom Słowa Bożego. Głosząc ludziom zapisane Słowo, święci i słudzy Boga powinni pozwolić im wielbić Go, a także pouczać, zachęcać i pocieszać siebie nawzajem. Jezus Chrystus darował sługom Bożym nie tylko Swoje ciało i Kościół, lecz również wiarę w Słowo.

7) Dar rozpoznawania duchów: Rozpoznawanie duchów to zdolność rozpoznawania tego, czy człowiek otrzymał odpuszczenie grzechów, czy nie, po prostu słuchając, co on mówi. Dla nas, żyjących w dniach ostatecznych, ten dar jest bardzo ważny, ponieważ, nie mając tego daru, będziemy oszukani przez diabła (Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 4:1). A mając ten dar, możemy rozpoznać tych, którzy pragną otrzymać dar Ducha, a także odróżnić narodzonych ponownie od tych, którzy nie otrzymali odpuszczenia grzechów i Ducha Świętego.

8) Dar języków: To, że święci mówią innymi językami, oznacza, że oni głoszą prawdę Królestwa Niebieskiego. Kiedy święci modlą się do Boga prywatnie, oni mogą mówić innymi językami, zrozumiałymi tylko dla Boga. Ale zamiast mówić innymi językami, powinniśmy raczej pragnąć zrozumieć Słowo Biblii. Powinniśmy zrozumieć, że lepiej jest powiedzieć pięć słów według swego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów według daru języków (Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 14:19).

9) Dar tłumaczenia języków: Ten dar to zdolność nauczania woli Bożej przez wyjaśnianie ludziom Słowa Pana. Ten dar tłumaczenia języków był dany ludziom w okresie Wczesnego Kościoła w celu rozpowszechnienia ewangelii, a dzisiaj możemy go znaleźć w posługiwaniu przekładu i tłumaczenia kazań o ewangelii. Jeśli człowiek rozmawia językiem tej miejscowości, gdzie głosi ewangelię, to nie potrzebuje tłumacza, a ci, którzy stykają się z barierami wielu języków, mogą głosić przez tłumaczy.Owoce Ducha Świętego


“Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa” (List św. Pawła do Galacjan 5:22-23). Oto są owoce Ducha, opisane w powyższym urywku.

Miłość: Miłość to serce Jezusa. Wszystkie przykazania i prawa Boże można streścić tak: “kochajcie Boga i innych ludzi”. Ale powinniśmy pamiętać, że Pan ukochał nas, jeszcze kiedy nie było naszej miłości do Niego. Jego miłość objawia się w Słowie ewangelii wody i Ducha, w Słowie, które zbawia każdego człowieka od grzechu i czyni go dzieckiem Prawdziwego Boga. Ci, którzy otrzymują pełność miłości Bożej poprzez prawdziwą ewangelię, mogą mieć serce Jezusa, to znaczy, miłość.

Radość: To jest nieopisanie wspaniałe szczęście, które wychodzi z głębi naszego serca, kiedy nasze dusze rodzą się ponownie dzięki wierze w zbawienie od grzechów. Dlatego właśnie Paweł, otrzymawszy przebaczenie grzechów, nawet będąc w więzieniu odczuwał niezwykłą radość, a także święci Wczesnego Kościoła mogli się radować. Radość napełnia serca sprawiedliwych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów (List św. Pawła do Filipian 4:4).

Pokój: Pokój napełnia tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, które jest niezachwiane bez względu na okoliczności. Nie może być pokoju w sercach tych, którzy boją się Sądu Bożego za ich grzechy. Ale w naszych duszach przebywa pokój, ponieważ my raz na zawsze otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich grzechów, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha. Ta ewangelia odpuszczenia grzechów pozwala nam zwyciężyć strach przed grzechem, daje nam pewność naszego zbawienia i mocną odwagę. A także ci, którzy sieją pokój, są dziećmi Bożymi (Ewangelia św. Mateusza 5:9), cieszą się, że otrzymali przebaczenie grzechów (Księga Przypowieści Salomonowych 12:20) i żyją sprawiedliwym życiem (List św. Jakuba 3:18).

Cierpliwość: Mając wiarę w Słowo Pana o ponownym narodzeniu i odpuszczeniu grzechów, a także moc Ducha Świętego, zaczynamy dawać owoce cierpliwości we wszystkim. Te owoce cierpliwości przebywają w sercach zbawionych dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, i możemy je otrzymać tylko przez nasze współuczestnictwo z Duchem Świętym.

Uprzejmość: Uprzejmość oznacza zrozumienie dla innych ludzi i życzliwe nauczanie ich Słowa prawdy. Dlatego serce człowieka powinno być pełne współczucia dla innych ludzi, podobnego do miłosierdzia Pana, które zbawiło grzeszników chrztem i krwią na Krzyżu.

Dobroć: Dobroć oznacza bycie cnotliwym i przyzwoitym. W Ewangelii św. Mateusza 12:35 napisano: “Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy”. Serca tych, którzy zostali usprawiedliwieni przed Bogiem, są dobre i pokorne. Dlatego patrząc na ludzi, którzy zostali sprawiedliwymi poprzez wiarę, możemy zobaczyć, że w głębi ich serc jest fundamentalna dobroć i pokora.

Wierność: Wierność oznacza wiarę, która się nie zmienia w żadnych okolicznościach, lecz wytrwale służy ewangelii. Słowo “wiara” oznacza “wiarę” i “lojalność”. Podobnie tylko ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha, darowanej nam przez Pana, mogą być wierni Bogu.

Łagodność: Łagodność to serce, które całkiem rozumie innych i korzy się przed wolą Bożą. Łagodni to ci, którzy modlą się nawet za swoich wrogów, którzy przeciwstawiają się im.

Opanowanie: Opanowanie oznacza zdolność panowania nad sobą. W szczególności, to oznacza zdolność hamowania, trzymania krótko i kontrolowania grzesznych i zepsutych żądz ciała, które przeciwstawiają się Duchowi Świętemu. Innymi słowy, to oznacza żyć rozważnym i kontrolowanym życiem, stronić od przyjemności. To się rozumie samo przez się, że powinniśmy mieć opanowanie w złych rzeczach, ale nawet w rzeczach dobrych jest nam potrzebne opanowanie.Życie, Pełne Ducha


Nie możemy żyć pełnym Ducha życiem według własnej woli czy dzięki naszym własnym staraniom, ale to jest możliwe przez Chrystusa, który w nas mieszka (List św. Pawła do Galacjan 2:20). Wierzymy, że teraz nasze ciała zostały narzędziem spełnienia woli Chrystusa. Nasz umysł ma myśli Chrystusa, naszą wolą rządzi wola Pana, a wszystkie bez wyjątku nasze zdolności i charakter oddajemy Mu. Żyć takim życiem oznacza naprawdę żyć w pełności Ducha. To nie jest życie duchowego ubóstwa, porażki i rozpaczy, lecz życie nieustannego zwycięstwa, radości i pewności tego, że posiadamy moc, która potrafi wybawić świat przez ewangelię wody i Ducha (List św. Pawła do Rzymian 8). Cechy charakterystyczne życia w pełności Ducha Świętego można streścić w sposób następujący.

To jest życie, zawsze wdzięczne za radość otrzymania przebaczenia grzechów (Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 1:6-7). To także jest życie, które pragnie sprawiedliwości Bożej. Ci, którzy otrzymali dar Ducha Świętego, cieszą się z woli Pana. Ci, których życie jest pełne Ducha Świętego, z radością głoszą ewangelię wody i Ducha. Ludzie, którzy wierzą w prawdziwe Słowo Biblii, przestrzegają tego Słowa i korzą się przed nim, żyją w pełności Ducha Świętego.Rezultaty Otrzymania Pełności Ducha Świętego


“Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dzieje Apostolskie 1:8).

• Wiara mocy: Wierzący w Słowo ewangelii wody i Ducha osiągają prawo do zostania dziećmi Bożymi (Ewangelia św. Jana 1:12). Jako dzieci Boże, otrzymujemy władzę, która pozwala nam zwyciężyć nasze grzechy i spełniać Jego wolę na tym świecie. Ta władza daje nam kontrolę nad opętanymi i pozwala nam zbawiać ich przez ewangelię wody i Ducha. To jest władza uzdrawiania chorób duchowych (Ewangelia św. Mateusza 16:18), zwyciężania przekleństw szatana (Ewangelia św. Łukasza 10:19), wejścia do Królestwa Niebieskiego (Objawienie św. Jana 22:14) i życia wiary w Słowo obietnicy Bożej (Drugi List św. Pawła do Koryntian 7:1).

• Wiara zwycięstwa: Duch Święty jest Duchem, który rozwiązuje nasze problemy. W tym świecie i w naszym życiu są niezliczone problemy, których nie możemy rozwiązać własnymi siłami (Księga Zachariasza 4:6-7). Nawet chrześcijanie nie mogą uniknąć rzeczywistości niezliczonych problemów, które im przynosi życie. Jednakże, będąc pełni Ducha, możemy rozwiązać wszystkie nasze problemy i żyć życiem zwycięstwa.

Po pierwsze, możemy przezwyciężyć pokusy tego świata. Duch Święty pozwala nam stanowczo zwyciężać i tryumfować nad pokusami i przynętami grzechu, które zawsze atakują nasze serca.

Po drugie, dzięki Duchowi Świętemu również możemy rozwiązać problem śmierci. Jeśli Duch Święty mieszka w nas, możemy odważnie zwyciężać ten nieskończony strach i bojaźń śmierci. Pełni Ducha chrześcijanie mogą z nadzieją oczekiwać Królestwa Niebieskiego, a także na zawsze rozwiązać problem śmierci (Drugi List św. Pawła do Koryntian 5:1).

Po trzecie, będąc napełnieni Duchem, przez ewangelię wody i Ducha możemy kochać tych, których sami nigdy nie zmoglibyśmy pokochać, i jesteśmy szczęśliwi.

Po czwarte, przy pomocy Ducha Świętego możemy dostąpić zbawienia od przekleństwa, które szatan posłał na ten świat. Wierząc w odpuszczenie grzechów, dane przez Chrystusa, a także w to, że zostaliśmy Jego dziećmi, możemy zwyciężyć strach i przerażenie, przyniesione przez szatana.

Po piąte, Duch Święty pozwala nam zwyciężyć wszystką rozpacz. Kiedy Eliasz wpadł w rozpacz, on odzyskał swoją siłę, słuchając głosu Słowa Bożego, a kiedy uczniowie Jezusa wpadli w rozpacz, oni również powstali dzięki wierze w Słowo Boże i tylko poprzez moc Ducha Świętego. Podobnie i my, otrzymawszy Ducha dzięki wierze w Słowo Biblii, możemy powstać z przygnębienia i rozpaczy naszego życia (Ewangelia św. Jana 14:16-18).

Nade wszystko, Duch Święty świadczy o ewangelii wody i Ducha. Jeśli więc człowiek jest święty i pełny Ducha, to dla niego najważniejsze ma być życie świadczenia o ewangelii wody i Ducha. Duch Święty nie daje nam mistycznych darów i transcendentnych doświadczeń. Jeśli uważacie, że Duch Święty przyprowadził was do pewnych mistycznych doświadczeń, to mylicie się, ponieważ to jest dzieło diabła, nie Ducha Świętego.

Otóż, Dzień Pięćdziesiątnicy naprawdę jest dniem urodzin Kościoła. Dlatego właśnie chrześcijanie, pełni Ducha Świętego, wykorzystują wszystką swoją siłę dla budowania Kościoła Bożego, dla służenia Kościołowi i dla rozszerzenia tego Kościoła. Rezultatem pełności Ducha Świętego jest świadczenie o Bożej ewangelii wody i Ducha, a także służenie tej ewangelii.Trwanie w Pełności Ducha Świętego


1) Narodzeni ponownie powinni odrzucić żądze tego świata. Muszą także przyjąć Słowo wiary i prawdy (List św. Pawła do Efezjan 6:17).

2) Czytajcie i wierzcie w Słowo Boże (List św. Pawła do Hebrajczyków 4:12).

3) Co dzień zbierajcie się w Kościele (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:25).

4) Wyznawajcie swoje grzechy i wierzcie w ewangelię wody i Ducha (Księga Psalmów 51:4-5, 11-13).

5) Postępujcie według Ducha Świętego (List św. Pawła do Galacjan 5:16).

6) Nie zasmucajcie Ducha Świętego (List św. Pawła do Efezjan 4:30).

7) Nie gaście darów Ducha Świętego (Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 5:19).

8) Trzymajcie się z dala od serca cielesnego, a wierzcie i głoście Słowo ewangelii wody i Ducha (Księga Przypowieści Salomonowych 4:23; List św. Pawła do Filipian 4:13).

9) Żyjcie życiem jednoczenia się z Kościołem Bożym i głoszenia ewangelii, korzystając z każdej okazji. Wtedy zmożecie zawsze żyć w pełności Ducha.


Innymi słowy, aby przebywać w Duchu, powinniśmy otrzymać w darze Ducha Świętego, a dlatego musimy najpierw odrzucić nasze grzechy, które ujarzmiają nasze serca. To jest najważniejszy warunek dla otrzymania Ducha Świętego.

W Dziejach Apostolskich 2:38 napisano: “Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego”. W Księdze Przypowieści Salomonowych 28:13 także napisano: “Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi”. Aby wymazać swoje grzechy, najpierw powinniśmy uwierzyć w chrzest i krew Jezusa, i w ten sposób oczyścić się od wszystkich naszych grzechów.

Powinniśmy wierzyć w moc wodnego chrztu Jezusa i przyjąć chrzest w wierze. W Ewangelii św. Mateusza 3:16 napisano: “A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego”.

Wierzący przyjmują chrzest jako znak ich wiary w to, że wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa w czasie Jego chrztu. Dlatego wszyscy, którzy wierzą według Słowa Pana, powinni przyjąć chrzest. Nigdy nie przeciwstawiajcie się Bogu, odmawiając przyjęcia chrztu, myśląc, że chrzest to jedynie formalność.

Oczywiście, powinniśmy się modlić do Boga i wierzyć w Niego, aby napełnić się Duchem. Jezus powiedział: “Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Ewangelia św. Łukasza 11:13).

Wszystkim świętym, którzy przyszli do Góry Oliwnej przed Jego Wniebowstąpieniem, Jezus rozkazał nie opuszczać Jerozolimy, lecz czekać na Ducha Świętego, obiecanego przez Ojca. Święci posłuchali się Jego Słowa i odpowiednio zebrali się w sali na górze, aby się modlić. A kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, nagle Duch Święty napełnił ich wszystkich, zstąpiwszy na nich jakby uderzenie gwałtownego wiatru i języki z ognia, które się rozdzieliły.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Tu powinniśmy zwrócić szczegółową uwagę na jedną rzecz. A mianowicie na to, że podczas gdy 500 braci słyszało Słowa Pana i było świadkami Jego Wniebowstąpienia, tylko 120 modliło się według Jego rozkazu.

Aby zawsze żyć życiem, pełnym Ducha, powinniśmy nieprzerwanie głosić ewangelię wody i Ducha.

W Ewangelii św. Mateusza 7:11-12 nasz Pan powiedział: “Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre [Ducha Świętego], tym, którzy Go proszą! Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy [główna nauka Biblii]”

Woda musi płynąć; jeśli ona pozostaje w jednym miejscu, to koniec końców się zepsuje. Podobnie ci z nas, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów i napełnili się Duchem Świętym, powinni poświęcić się głoszeniu ewangelii wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.