Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

  • Nałożenie rąk, wyświęcenie
  • Był to proces przekazywania grzechów ofierze pokutnej w Starym Testamencie (Trzecia Księga Mojżeszowa 4:29, 16:21). W czasach Starego Testamentu Bóg pozwolił ludziom odprawiać pokutę za grzechy przez nałożenie rąk na głowie zwierzęcia ofiarnego wewnątrz przybytku. Przepowiada też chrzest Jezusa opisany w Nowym Testamencie.


    Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.