Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

 • Grzech
 • Wszystko co jest przeciwne Bogu, jest grzechem. Grzechy zawierają grzech pierworodny i grzechy, które popełniamy codziennie.

  Po grecku grzech to "hamartia", a popełnianie grzechów to "hamartano", co oznacza "ominięcie celu, znaku". Innymi słowy wiara w Jezusa, ale niemoc osiągnięcia zbawienia. Niewiedza i niewiara w prawdę są grzechem nieposłuszeństwa.

  Jeśli człowiek nie chce grzeszyć przed Bogiem, powinien zrozumieć słowa Boga i uprzytomnić sobie prawdę, że Jezus jest Zbawicielem.

  Powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krzyż za pośrednictwem słów Bożych. Grzechem jest lekceważenie słów Boga, odbieganie od prawdy i wiara w fałszywe teorie.

  Biblia uczy nas, że najcięższym grzechem jest niewiara w to, że Bóg zmył wszystkie grzechy świata. Musimy wierzyć w narodzenie Jezusa, w zgładzenie grzechów i w ofiarowanie nam życia przez krew przelaną na krzyżu. Grzechem jest brak wiary w pisane słowo, które głosi, że Jezus przyjął chrzest, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby nas uwolnić od grzechu.


  Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.