" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Krótkie wyjaśnienia niektórych terminów biblijnych
 - Powiązanych z Ewangelią Wody I Ducha

 

 • Przedstawiciel rasy ludzkiej
 • Mówiąc o Janie Chrzcicielu, Jezus powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela" (Ewangelia św. Mateusza 11:11). To oznacza, że Jan Chrzciciel jest największym spośród wszystkich ludzi świata, narodzonych z niewiast. Jan Chrzciciel, syn Zachariasza i Elżbiety, potomków Aarona, naprawdę był człowiekiem z rodu Aarona. Zgodnie z Prawem Starego Testamentu kapłani mogli pochodzić tylko z rodu Aarona, i właśnie spośród tych kapłanów wyświęcano arcykapłana, który służył w Przybytku.

  Najważniejszym ze wszystkich obowiązków, które spełniał arcykapłan, było składanie ofiary, która pokutowała za wszystkie grzechy ludu Izraela, raz na rok w Dzień Pojednania. W ten Dzień Pojednania arcykapłan jako przedstawiciel ludu Izraela łożył swoje ręce na głowę kozła i w ten sposób przekazywał kozłowi wszystkie ich grzechy. Podobnie Jan Chrzciciel, człowiek z rodu Aarona, został wyświęcony przez Boga na arcykapłana, i przekazał wszystkie grzechy rodu ludzkiego Jezusowi Chrystusowi, ochrzciwszy Go w sposób podobny do nałożenia rąk. Jezus postawił Jana jako przedstawiciela rasy ludzkiej. Dlaczego? Dlatego, że Jan był potomkiem arcykapłana Aarona, Eliaszem, który miał przyjść, którego prorokował prorok Malachiasz, i prorokiem, który złożył wszystkie grzechy rodu ludzkiego na Jezusa. Jezus miał przyjść na tę ziemię jako Baranek Boży, aby zbawić ludzkość od grzechów świata, i dla tego celu musiał być przedstawiciel ludzkości, arcykapłan z rodu Aarona. To był ni mniej, ni więcej, jak Jan Chrzciciel.

  Wrócic do listy


  Printable version   |  

   
  Studia Biblijne
      Kazania
      Oswiadczenie wiary
      Czym jest ewangelia?
      Terminy biblijne
      Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
   

  Zarejestruj się jako współpracownik
  Dział współpracownika
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.