Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

 • Nawrócenie
 • Kiedy człowiek, który oddalił się od Boga, zda sobie sprawę z własnych grzechów, podziękuje Jezusowi za zmycie grzechów i powróci do Boga, to można mówić o nawróceniu.

  Wszyscy ludzie są pełni grzechu. Prawdziwe nawrócenie jest przyznaniem, że jesteśmy grzesznikami przed Bogiem, że nie umiemy żyć bez grzechu, że po śmierci czeka nas piekło i że musimy przyjąć Jezusa przez wiarę, że On przyszedł, by zbawić grzeszników, że zgładził wszystkie nasze grzechy (przez chrzest), umarł i zmartwychwstał, aby nas zbawić. Prawdziwe nawrócenie jest odrzuceniem własnych myśli i powrotem do Boga (Dzieje Apostolskie 2:38).

  Nawrócenie jest przyznaniem się do grzechu i powrotem do słowa Bożego, zaakceptowaniem zbawienia przez wodę i krew (Pierwszy List św. Jana 5:6).

  Prawdziwe nawrócenie jest uznaniem siebie za grzesznika i wiarą w Jezusa, Syna Bożego jako Zbawiciela, który zbawia nas od grzechu. Musimy przestać próbować oczyścić się z grzechu przez dobre uczynki i przyznać, że jesteśmy grzesznikami przed Bogiem i w obliczu Jego Prawa, aby osiągnąć zbawienie. Wtedy musimy zaakceptować prawdę, zbawienie z wody i Ducha, zbawienie, które Jezus nam podarował przez chrzest i krew.

  Grzesznik musi odrzucić własne przemyślenia oraz chęci i powrócić do Jezusa. Zostanie zbawiony, kiedy uwierzy, że chrzest Jezusa zmył grzechy.

  Innymi słowy, wiara w fakt, że chrzest Jezusa, Jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie są ratunkiem dla grzeszników. Jezus przyszedł w ciele człowieczym, przyjął chrzest i został ukrzyżowany, aby zmyć wszystkie ludzkie grzechy. Całkowita wiara w to i wiara, że Jezus zmartwychwstał, aby zostać Zbawicielem tych, którzy w Niego wierzą, jest prawdziwym żalem za grzechy i czystą wiarą.


  Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.