Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

  • Zbawienie
  • W chrześcijaństwie zbawienie oznacza "uratowanie od mocy lub kary grzechu". Człowiek otrzymuje zbawienie, kiedy przyznaje, że za grzechy musi iść do piekła i wierzy, że Jezus zbawił go od wszystkich grzechów przez przyjście na świat, chrzest i krew przelaną na krzyżu.

    Ludzie oczyszczeni z grzechu przez wiarę w Jezusowe zbawienie, chrzest i krew Jezusa nazywani są zbawieni, narodzeni ponownie, sprawiedliwi.

    Używamy słowa "zbawienie" w stosunku do tych, którzy zostali zbawieni od grzechu (od grzechu pierworodnego i grzechów powszednich) dzięki wierze w Jezusa. Tak jak ratuje się tonącego, tak i tonący w grzechach świata może dostąpić zbawienia dzięki wierze w Jezusa Zbawiciela, dzięki wierze w chrzest i krew, dzięki wierze w słowa prawdy duchowej.


    Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.