Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

  • Rzeka Jordan, gdzie Jezus został ochrzczony
  • Rzeka Jordan wpada do Morza Martwego, gdzie nic nie może utrzymać się przy życiu. Powierzchnia Morza Martwego jest poniżej poziomu morza. Więc wody tego morza nie mogą nigdzie odpłynąć, są zamknięte.

    Zasolenie Morza Martwego jest dziesięć razy wyższe, niż innych zwykłych mórz, i żadna istota nie żyje w nim. Dlatego nazywano je Morzem Martwym. Jezus przyjął chrzest w Jordanie (rzece śmierci). Symbolizuje to fakt, że wszyscy, wyłączając ludzi wolnych od grzechu, są skazani na wieczne potępienie za grzechy.

    Dlatego Jordan jest symbolem zmycia grzechów. Jest rzeką, gdzie umierają grzesznicy. Jest to rzeka odkupienia, gdzie wszystkie grzechy zostają zmyte przez chrzest, przez przekazanie grzechów Jezusowi.


    Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.