" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Krótkie wyjaśnienia niektórych terminów biblijnych
 - Powiązanych z Ewangelią Wody I Ducha

 

 • Sprawiedliwi
 • Tych, którzy otrzymali odpuszczenie wszystkich grzechów i zostali bezgrzesznymi przed Bogiem poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, nazywano sprawiedliwymi. W Liście św. Pawła do Rzymian 4:7-8 napisano: "Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu." Tu słowo "błogosławieni" oznacza ni mniej ni więcej tylko sprawiedliwych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechu. Ponieważ Bóg jest święty i sprawiedliwy, On nie przyjmuje jako sprawiedliwych tych, którzy mają grzech w sercu. Dostać przebaczenie swoich bezprawnych czynów i mieć grzechy zakryte oznacza zostać bezgrzesznym i świętym poprzez prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa, czyli w to, że przekazaliśmy swoje grzechy Jezusowi poprzez Jego chrzest, i w to, że Swoją śmiercią na Krzyżu Jezus ofiarnie zapłacił cenę naszych grzechów na Krzyżu zamiast nas.

  Ponieważ Bóg nie może kłamać, On nigdy nie przyjmuje jako sprawiedliwych tych, którzy mają grzech. Aby zostać bezgrzesznymi przed Bogiem, powinniśmy uwierzyć w swoich sercach w to, że wszystkie nasze przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy zostały raz na zawsze przekazane Jezusowi, kiedy On został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, i w ten sposób musimy odciąć nasze grzechy od swoich serc. Naprawdę sprawiedliwymi przed Bogiem są ci, którzy zostali bezgrzesznymi w swoich sercach, uwierzywszy w chrzest Jezusa i w Krzyż. Jeśli niektórzy ludzie wciąż mają grzech w swoich sercach, nawet wierząc w Jezusa, i nadal odmawiają modlitwy skruchy, to tacy ludzie są grzesznikami, nie dziećmi Bożymi.

  Bóg nie uniewinnia nieprawego (II Księga Mojżeszowa 23:7), ponieważ On nie może kłamać. Dlatego ci, którzy odrzucają chrzest Jezusa i wierzą tylko w krew na Krzyżu, nigdy nie potrafią zostać sprawiedliwymi.

  Wrócic do listy


  Printable version   |  

   
  Studia Biblijne
      Kazania
      Oswiadczenie wiary
      Czym jest ewangelia?
      Terminy biblijne
      Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
   

  Zarejestruj się jako współpracownik
  Dział współpracownika
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.