" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
  Ongororo dzeMabhuku

 

Vanhu vakaverenga mabhuku edu vakatumidzira ongororo dzinotevera. Itarisiro yedu kuti, kuburikidza nadzo, mose muchava nokugoverana nyasha dzaMwari idzo dzakatitendera kuti tive nokuzvarwa patsva nemvura noMweya.


No Misoro Nyika Reader's Name Ndabatwa Vakaverenga Dheti


 

 
Mabhuku echiKristu Epachena
    Mudungwe Wemabhuku Akapirindwa
    Pamusoro peChirongwa Chemabhuku Epachena
    Unokumbira Mabhuku Epachena Sei?
    Mibvunzo inowanzobvunzwa

Rejisita semushandiri
Nzvimbo yeVashandiri
Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.