" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Tin tức từ các cộng tác viên

" Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." (Ma-thi-ơ 28:18-20). Theo Đại Mạng Lệnh của Chúa chúng ta, công tác viên của The New Life Mission trên toàn thế giới đang làm việc cách không mệt mõi để rao truyền Phúc Âm cuả nước và Thánh Linh cho mỗi quốc gia. Là một cộng tác viên mới của The New Life Mission sẽ tiếp tục đứng lên trong tương lai, và quả thật Phúc Âm của nước và Thánh Linh sẽ được giảng ra cho đến cùng trái đất.
Chúng tôi ở The New Life Mission muốn cùng vui mừng với các bạn bởi việc chia sẻ tin tức này mà những đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta vì là cộng tác viên nhưng chưa góp phần trong chức vụ phân phối sách sẽ nhận đức tin và có can đảm khi đọc những bức thư này và góp phần trong chức vụ rao truyền phúc âm. Các tin tức này sẽ tiếp tục cập nhật, và nó sẽ rất có ích cho việc nuôi dưỡng và lớn lên trong đức tin.

Nếu bạn là cộng tác viên và muốn gởi một chủ đề mới trên bảng "Thông tin từ cộng tác viên", ấn vào nút "Gởi chủ đề mới", và đang nhập.Số tên Quốc gia Tên sách ngày xem tác động


 

 
Free Christian Books
    Danh sách sách in
    Về phục vụ sách miễn phí
    Làm thế nào để yêu cầu sách?
    Hỏi Đáp
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.