" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Về chúng tôi

 

Lịch sử và Mục đích

The New Life Mission được thành lập bởi Mục sư Paul C. Jong vào năm 1991, là một cơ quan truyền giáo không giáo phái và vô vị lợi. Mục đích của nó là để rao giảng Lời của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người trên thế giới qua chức vụ văn phẩm. Nó đã phân phát hàng trăm ngàn sách in và sách điện tử miễn phí. Văn phòng chính ở Seoul, Hàn Quốc, và có nhiều chi nhánh và cơ quan cộng tác trên toàn thế giới.


Chức vụ

Dịch và phát hành sách điện tử / sách in miễn phí
Chức vụ văn phẩm là một trong những phương cách có hiệu quả nhất trong việc rao truyền Phúc âm cho toàn thế giới. Vì thế chúng tôi đã dịch những loạt sách của Paul C. Jong ra trên 45 ngôn ngữ chính, và chúng tôi còn tiếp tục dịch chúng ra các ngôn ngữ khác nữa.
Chúng tôi chào đón các cộng tác viên trong chức vụ dịch thuật.
Để tham gia với chúng tôi như những người dịch thuật / người sửa bản dịch, xin ấn vào nút cộng tác viên.

Phân phối sách Cơ-đốc miễn phí
According to the Lord's commandment, Theo mạng lệnh của Chúa chúng ta, "Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không" (Ma-thi-ơ 10:8), chúng tôi đã phân phối sách Cơ-đốc của Paul C. Jong miễn phí cho bất cứ ai muốn đọc. Chúng tôi đã chuẩn bị tặng sách đủ cho nhu cầu của các cộng tác viên và ngay cả chúng tôi chi trả tiền chi phí gởi ở phía chúng tôi. Chúng tôi đã phát hành hàng trăm ngàn sách miễn phí cho các hội thánh, cơ quan truyền giáo, bệnh viện, trại giam, thư viện, các mục sư và cũng như tín đồ trên 150 nước.
Bạn cũng có thể chia sẻ ân điển của Chúa bằng cách tham gia vào chức vụ văn phẩm. Xin đừng ngần ngại kết hợp với chúng tôi như người phân phát sách miễn phí bằng cách ấn vào nút cộng tác viên.


 

 
About Us
    Tác giả
    Lấy banner của chúng tôis
    Liên kết
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.