" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Tác giả

 

Mục sư Paul C. Jong

Là người thành lập và lãnh đạo của New Life Mission, Mục sư Jong đã cống hiến đời sống của ông cho văn phẩm Cơ-đốc từ lúc bắt đầu.

Vào thời điểm này những sách chính của ông đã được dịch và in ra trên 45 ngôn ngữ chính và được phân phối ra trên 150 quốc gia trên toàn thế giới. Ông viết các sách này là để trao dồi thêm kiến thức cho nhiều Cơ-đốc-nhân đang bị nhầm lẫn và bị lừa dối bởi Sa-tan trong một thời gian dài về Phúc Âm thật là Phúc Âm có thể cứu rỗi linh hồn.

Sách của ông cho những giải đáp dựa theo Kinh thánh cho những câu hỏi bí hiểm, khó hiểu của Cơ-đốc-giáo ngày này, và xua đuổi những nhầm lẫn thuộc linh ra khỏi lòng của họ. Và sách của ông trình bày làm thế nào được tái sánh bởi nước và Thánh linh, làm thế nào nhận được sự tha tội một lần đủ cả, và sự ngự trị thật của Thánh Linh là gì. Đức Chúa Trời ban cho nhiều Cơ-đốc-nhân được cứu ra khỏi tất cả tội lỗi của họ và nhận được sự ngự trị của Đức Chúa Trời bởi soi sáng cho cả thế giới bằng ngọn duốc của Phúc Âm thật cho thế giới hư hoại này trong thời kỳ cuối cùng.

 


Các sách của Paul C. Jong (hiện có)


Bạn đã bao giờ được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh chưa?

 • Sách đóng bìa giấy 373 trang
 • ISBN 89-8314-057-7
 •    

  Trở về với Phúc Âm Cuả Nước và Thánh Linh

 • Sách đóng bìa giấy 330 trang
 • ISBN 89-8314-543-9
 •    

  Một phương cách bảo đảm để bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh

 • Sách đóng bìa giấy 370 trang
 • ISBN 89-8314-185-9
 •    

  Chúa Chúng Ta Trở Nên Sự Công Chính CỦa Đức Chúa Trời (I)
  - Sự Công Chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sách Rô-ma

 • Sách đóng bìa giấy 367 trang
 • ISBN 89-8314-239-1
 •    

  Chúa Chúng Ta Trở Nên Sự Công Chính CỦa Đức Chúa Trời (II)
  - Sự Công Chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sách Rô-ma

 • Sách đóng bìa giấy 434 trang
 • ISBN 89-8314-378-9
 •    

  Thời kỳ của Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? ( I )
  - Giải kinh và bài giảng theo sách Khải huyền

 • Sách đóng bìa giấy 323 trang
 • ISBN 89-8314-582-x
 •    

  Thời kỳ của Antichrist, Sự Tuận Đạo, Sự Cất Lên và Vương Quốc Ngàn Năm Sắp Xảy Ra Không? (II)
  - Giải kinh và bài giảng theo sách Khải huyền

 • Sách đóng bìa giấy 437 trang
 • ISBN 89-8314-583-8
 •    

  ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ ( I )

 • Sách đóng bìa giấy 373 trang
 • ISBN 89-8314-552-8
 •    

  ĐỀN TẠM: Một Hình Bóng Chi Tiết về Đức Chúa Jêsus Christ ( II )

 • Sách đóng bìa giấy 384 trang
 • ISBN 89-8314-530-7
 •    

  Những nguyên lý cơ bản của Đấng Christ
  -Đức tin theo bài Tín điều các Sứ đồ

 • Sách đóng bìa giấy 230 trang
 • ISBN 89-8314-381-9
 •    

  Phát triển thuộc linh nhóm 1 của Paul C. Jong
  - Phúc âm Ma-thi-ơ (I)

 • Sách đóng bìa giấy 350 trang
 • ISBN 89-8314-177-8
 •    

  Phát triển thuộc linh nhóm 2 của Paul C. Jong
  - Phúc âm Ma-thi-ơ (II)

 • Sách đóng bìa giấy 442 trang
 • ISBN 89-8314-329-0
 •    

  Phát triển thuộc linh nhóm 3 của Paul C. Jong
  - Thư Giăng thứ nhứt (I)

 • Sách đóng bìa giấy 304 trang
 • ISBN 89-8314-343-6
 •    

  Phát triển thuộc linh nhóm 4 của Paul C. Jong
  - Thư Giăng thứ nhứt (II)

 • Sách đóng bìa giấy 350 trang
 • ISBN 89-8314-344-4
 •    

  Từ Cắt Bì Thuộc Thể Ñến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (I)
  - Những Bài Giảng theo Thư Ga-la-ti

 • Sách đóng bìa giấy 350 trang
 • ISBN 89-8314-351-7
 •    

  Từ Cắt Bì Thuộc Thể Ñến Giáo Lý Cầu Nguyện Ăn Năn (II)
  - Những Bài Giảng theo Thư Ga-la-ti

 • Sách đóng bìa giấy 350 trang
 • ISBN 89-8314-714-8
 •    

  Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Được Khải Thị Qua Đức Chúa Jêsus, Con Độc Sanh Của Ngài (I)
  - Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (I)

 • Sách đóng bìa giấy 350 trang
 • ISBN 89-8314-758-X
 •    

  Tình Yêu Của Đức Chúa Trời Được Khải Thị Qua Đức Chúa Jêsus, Con Độc Sanh Của Ngài (II)
  - Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (II)

 • Sách đóng bìa giấy 350 trang
 • ISBN 89-8314-635-4
 •    

  Ăn Thịt Ta và Uống Huyết Ta
  - Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (III)

 • Sách đóng bìa giấy 350 trang
 • ISBN 89-8314-830-6
 •    

  Sự Quan Hệ Giữa Chức Vụ Của Chúa Jêsus Và Giăng Báp-Tít Ðược Chép Trong Bốn Sách Phúc Âm

 • Sách đóng bìa giấy 350 trang
 • ISBN 89-8314-890-X

 •  

   
  About Us
      Tác giả
      Lấy banner của chúng tôis
      Liên kết
   

  register as a coworker
  Partner's Zone
  MFC
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.