" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Lấy banner của chúng tôi

 

Thoải mái lấy một trong các banner của chúng tôi cho trang web của các bạn! Xin liên kết banner mà bạn chọn với http://www2.bjnewlife.org/vietnamese.html Chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ làm cho trang web của bạn phong phú hơn như trang web của chúng tôi.

 

<table width="468" height="60" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> <tr><td><a href="http://www2.bjnewlife.org/vietnamese.html"><img src="http://www2.bjnewlife.org/vietnamese.html/vietnamese/banner/banner_vietnamese.gif" width="468" height="60" border="0"></a></td></tr></table>


<table width="468" height="60" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> <tr><td><a href="http://www2.bjnewlife.org/vietnamese.html"><img src="http://www2.bjnewlife.org/vietnamese.html/vietnamese/banner/banner1_vietnamese.gif" width="468" height="60" border="0"></a></td></tr></table>

 

<table width="468" height="60" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> <tr><td><a href="http://www2.bjnewlife.org/vietnamese.html"><img src="http://www2.bjnewlife.org/vietnamese.html/vietnamese/banner/banner2_vietnamese.gif" width="468" height="60" border="0"></a></td></tr></table> 

 
About Us
    Tác giả
    Lấy banner của chúng tôis
    Liên kết
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.