" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc

 

 • Tại sao Đức Chúa Jêsus đã chịu hy sinh thay loài người trên Thập tự giá?
 • Sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus là do các tội lỗi loài người Ngài đã chịu nhận thay cho ta bằng phép báp têm. Ngài đã phó xác thịt của Ngài để trả giá tội lỗi của loài người cho nên loài người đã thoát tội.

  Chúng ta phải biết Đức Chúa Jêsus đã chịu phép báp têm tại sông Giô-đanh để chuộc mọi tội của loài người. Và chúng ta phải tin Đức Chúa Jêsus đã chết trên Thập tự giá vì lý do này.

  Đức Chúa Jêsus đã chịu phép báp têm và bị đóng đinh trên Thập tự giá. Nếu Ngài không chết trên Thập tự giá thì tội lỗi của ta vẫn còn. Vì thế, chúng ta phải tin báp têm và Huyết của Đức Chúa Jêsus. Vì Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời, Chiên Con tế lễ, Ngài đã hy sinh để chuộc được mọi tội chúng ta.

  Chúng ta phải tin Đức Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu phép báp têm để mọi chuộc tội của thế giới và Ngài đã chịu đóng đinh trên Thập tự giá vì thế chúng ta là tội nhân có thể được cứu khỏi tội và thoát khỏi sự hình phạt.

  Trở lại danh sách


  Sách in   |  

   
  Bible studies
      Bài giảng
      Quan điểm đức tin
      Phúc âm là gì?
      Những thuật ngữ Kinh thánh
      Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
   

  register as a coworker
  Partner's Zone
  MFC
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.