" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong


 


Chủ đề 1: Tội lỗi

Đầu


Chủ đề 2: Luật pháp

Đầu


Chủ đề 3: Phúc âm của Nước và Thánh Linh

Đầu


Chủ đề 4: Giải quyết vấn đề tội lỗi hàng ngày
Muốn biết thêm về sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Đầu


Chủ đề 5: Cách xưng tội đúng

Đầu


Chủ đề 6: Tà giáo

Đầu


Chủ đề 7: Sự sai lạc của giáo lý tiền định và sự lựa chọn
Muốn biết thêm về Phúc âm Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Đầu


Chủ đề 8: Đức Thánh Linh
Muốn biết thêm về Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Thánh Linh.
All about the Holy Spirit

Đầu


Chủ đề 9: Thư tín Rô-ma (Giải kinh Sách Rô-ma)
Muốn biết thêm về sách Rô-ma? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Sách Rô-ma.
Bible study on Romans

Đầu


Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải kinh sách Khải huyền)
Muốn biết thêm về sách Khải huyền? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của sách Khải Huyền.
Bible study on Revelation

Đầu


Chủ đề 11: Đền tạm
Muốn biết thêm về Đền tạm? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí về Đền tạm.
All about the Tabernacle

Đầu


Chủ đề 12: Đức tin của bài tín điều Các Sứ đồ - Những nguyên lý cơ bản của Đấng Christ
Muốn biết thêm về "Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ"? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Đầu


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.