" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Nếu Chúng Ta Làm Theo Pháp Luật Thì Nó Có
Thể Cứu Chúng Ta Được Không?


< Lu-ca 10:25-30 >
"Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết."Vấn đề lớn nhất của con người là gì?
Con người sống với nhiều ảo ảnh sai.

Lu-ca 10:28, "Hãy làm đều đó, thì được sống."

Người ta sống với nhiều ảo tưởng sai lầm. Nó dường như chúng là một nhược điểm đặc biệt trong khía cạnh này. Về phần này, con người hình như thông minh nhưng mà dễ bị lừa và không nhận biết những mặt sai của họ. Chúng ta sinh ra không tự biết mình nhưng chúng ta vẫn sống như đã biết rõ về bản thân. Vì con người không biết chính mình nên Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta là tội nhân.

Con người nói về sự tồn tại của tội lỗi riêng họ. Và trong trường hợp con người không có khả năng làm thiện và họ bị thiên kiến để mô tả nó như là thiện. Họ tự hào về những việc làm tốt của họ và bày tỏ nó ra. Họ nói rằng họ là tội nhân nhưng hành động như thể là họ rất tốt.

Họ biết rằng không có điều tốt trong họ và họ cũng không có khả nằng làm tốt nhưng họ cố gắng lừa dối người khác và đôi khi họ lừa dối chính họ." Tiếp tục đi, chúng ta không thể hoàn toàn xấu. Có một vài điều tốt trong chúng ta."

Vì thế họ nhìn vào người khác và nói với chính mình rằng," Ô, Tôi mong rằng anh ấy không làm điều đó. Nó sẽ tốt hơn cho anh ấy nếu anh ấy không làm điều này. Tôi nghĩ tốt hơn là nên giảng phúc âm như thế và trong phương cách như thế. Anh ta được cứu trước tôi, vì thế tôi nghĩ anh ta hành động giống như người được cứu. Tôi chỉ vừ mới được cứu đây thôi, nhưng nếu tôi học nhiều hơn tôi sẽ làm tốt hơn anh ấy."

Họ ghim một con dao vào trái tim của họ. "Hãy đợi. Anh sẽ thấy rằng tôi không như anh. Vì thế, anh nghĩ là bây giờ anh đi trước tôi phải không? Anh đợi một chút. Kinh thánh chép kẽ đến sau sẽ trở nên đầu. Tôi áp dụng nó cho tôi. Đợi tôi và tôi sẽ cho anh thấy." Con người tự đánh lừa họ.

Mặc dù anh ta sẽ làm những việc như thế nếu anh ta ở trong vị thế ấy, anh ta tiếp tục xét đoán mình. Khi anh ta đứng trên tòa giảng bất thình lình anh ta nhân thấy mình nói lấp bấp và anh ta trở nên tỉnh táo. Người truyền đạo nên nhìn thẳng vào Đức Chúa Trời không bắt đầu suy nghĩ về những gì người khác nghĩ. Nếu họ làm tế, họ không thể giảng dạy được.

Khi được hỏi con người có năng lực để làm tốt không, thì hầu hết đều trả lời là không. Nhưng họ lại có ảo tưởng rằng họ có thể. Vì thế họ cố gắng cật lực cho đến chết.

Họ nghĩ rằng họ có "sự tốt lành" trong lòng họ để có thể là điều tốt. Họ cũng ngjĩ rằng chính họ cũng đã đủ tốt. Họ không quan tâm là đã được tái sanh bao lâu rồi ngay cà những người đạt đến một quá trình lớn trong việc phục vụ Đức Chúa Trời nghĩ, "Tôi có thể làm điều này điều khác cho Chúa."

Nhưng nếu chúng ta để Đức Chúa Jêsus ra ngoài đời sống chúng ta, Chúng ta ó thể thật sự làm tốt không? Có cái gì tốt trong con người không? Anh ta có thể sống để làm việc thiện không? Con người không có khả năng làm thiện. Bất cứ khi nào con người cố gắng làm một cái gì đó theo ý riêng mình thì là tội. Chúng ta chỉ có thể làm ác thôi. Bởi chúng ta (ngay cả khi một người đã được cứu) Chúng ta chỉ có thể làm tội. Đó thật sự là xác thịt của chúng ta.


Chúng ta luôn luôn làm gì?
Đó là biểu hiện của tính thiện
hay tính ác?
Tính ác

Trong thánh ca của chúng ta, 'Ngợi khen Chúa.' Trên đó có một bài hát như thế này, "Không có Jêsus, chúng ta sẽ vấp. Chúng ta không giá trị như một cái tàu trên biển không có buồn." Không có Jêsus chúng ta sẽ phạm tội. Chúng ta chỉ trở nên công chính khi chúng ta được cứu. Trong thực tế, chúng ta là ác.

Sứ đồ Phao-lô nói "vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn." Nếu một người ở với Chúa Jêsus, điều đó không là vấn đề. Nhưng khi người ấy không liên quan với Ngài, người ấy cố gắng để làm tốt trước Chúa. Nhưng càng cố gắng làm, anh ấy càng nhìn thấy mình hành động ác.

Thậm chí vua Đa-vít cũng có cùng một bản chất như vậy. Khi nước của ông ấy hòa bình và phồn vinh, ông ấy đi dạo chơi. Oâng thấy một hình ảnh cám dổ và rơi vào sự ham thích tình dục. Oâng thich gì khi ông quên Chúa! Ông ấy thật sự làm ác. Ông ấy giết U-rơ và đoạt vợ của hắn nhưng ông ấy không tự nhận thấy điều ác đó. Ông ấy bị kết tội vì hành động này.

Và một ngày nọ, Na-than đến cùng Đa-vít mà rằng, "Trong một thành kia có hai người, người này giàu, còn người kia nghèo. Người giàu có bò chiên rất nhiều; nhưng người nghèo, nếu chẳng kể một con chiên cái nhỏ mà người đã mua, thì chẳng có gì hết. Và, có người khách đến nhà người giàu; người giàu tiếc không muốn đụng đến bò chiên của mình, đặng dọn một ữa ăn cho người khách đã đến, bèn bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho kẻ khách đã đến thăm mình." Đa-vít nói rằng, "Người đã phạm đều ấy thật đáng chết!" Ông nổi giận và nói, "Anh ấy có đủ chiên để tiếp người khách. Nhưng anh ấy dọn một bữa ăn cho người khách bằng con chiên của người nghèo. Anh ấy đáng tội chết!" Và Na-than nói rằng, "Vua là người đó." Nếu chúng ta không theo Jêsus và ở với Ngài để được tái sanh chúng ta cũng như thế.

Mọi người thường vẫn thế ngay cả người "công chính". Chúng ta luôn luôn vấp, làm điều ác khi không có Jêsus. Vì thế, chúng ta phải cám ơn Jêsus đã cứu chúng ta và không quan tâm đến điều ác trong chúng ta. "♫Tôi muốn nghỉ dưới bóng của Thập tự giá.♫" Lòng của chúng ta nghỉ ngơi dưới bóng cứu chuộc của Đấng Christ. Nhưng nếu chúng ta xa bóng mát đó sẽ tự thấy chính mình không bao giờ được nghỉ ngơi.Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự công nghĩa bởi đức tin trước khi có luật pháp.

Cái nào trước
Đức tin hoặc luật pháp?
Đức tin

Sứ đồ Phao-lô nói rằng, Chúa đã ban cho chúng ta sự công chính bởi đức tin trước. Sự công chính bởi đức tin đến trước. Ngài đã ban nó cho A-đam và Ê-va, đến Ca-in và A-bên, rồi đến Sết và Ê-nóch và xuống đến Nô-ê… rồi Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và mười hai người con của Gia-cốp. Ngay cả khi không có luật pháp họ vẫn được xưng công chính qua đức tin của họ với lời của Đức Chúa Trời.Họ đã được ban phước và an nghĩ thông qua đức tin trong lời Chúa.

Thời gian đi qua, con cháu của Gia-cốp đã sống đời nô lệ dưới Ê-dip-tô trong 400 năm bởi vì Giô-sép. Rồi Đức Chúa Trời dẫn họ ra khỏi và đi vào đất hứa Ca-na-an bởi Môi-se. Tuy nhiên, trong 400 năm làm nô lệ họ đã quên sự công chính bởi đức tin.

Đức Chúa Trời dẫn họ qua biển đỏ qua phép lạ và dẫn họ vào đồng vắng. Rồi ho đến đồng vắng Sin. Ngài ban cho họ luật pháp ở núi Si-nai. Ngài ban cho họ mười điều răn với 613 điều luật chi tiết." Ta là.

"Ta là Đức Chúa Trời tổ phụ của ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hãy để Môi-se lên núi Si-nai, và ta sẽ truyền luật pháp cho." Chúa ban luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên. Ngài ban cho họ luật pháp để họ "biết tội" (Rô-ma 3:20) và luật pháp bày tỏ cho họ biết Chúa thích gì và ghét gì và để bày tỏ sự công nghĩa và thánh khiết của Ngài.

Dân sự Y-sơ-ra-ên đã làm nô lệ trong xứ Ê-díp-tô 400 năm và đã vuợt qua Biển Đỏ. Họ chưa bao giờ gặp Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Họ không biết Ngài. Và trong khi họ sống như những nô lệ trong 400 năm, họ đã quên sự công chính của Đức Chúa Trời. Trong lúc đó, họ không có lãnh đạo. Gia-cốp và Giô-sép là lảnh đạo của họ nhưng đã chết. Dường như Giô-sép bị thất bại trong việc truyền đức tin cho con của ông, Ma-na-se và Ep-ra-im.

Vì thế, họ cần phải tìm kiếm lại Đức Chúa Trời và gặp Ngài vì họ đã quên sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì trước hết Đức Chúa Trời ban cho họ sự công chính bởi đức tin. Ngài ban cho họ luật pháp để họ quay trở lại với Ngài.

Để cứu dânY-sơ-ra-ên, làm cho họ thành dân của Ngài, dân của Áp-ra-ham, Ngài truyền cho họ phải cắt bì.

To save Israel and to make them His people, He told them to be circumcised.

Mục đích của Ngài trong sự kêu gọi họ là trước nhất để họ biết rằng có Đức Chúa Trời bởi sự thành lập luật pháp và thứ hai là để họ biết rằng họ là tội nhân. Ngài muốn cho họ đến trước Ngài và trở nên dân sự của Ngài bởi sự cứu chuộc thông qua của lễ chuộc tội mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Và Ngài làm cho họ thành nhân sự của Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên được cứu chuộc thông qua luật pháp (Hệ thống tế lễ) bởi niềm tin vào Đấng Mê-si.

Trên Lu-ca 10:25, "Một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus?" Thầy dạy luật này là người Pharisi, Người Pharisi là người bảo thủ nhưng cố sống theo lời Chúa. Họ đã là người trước hết cố gắng bảo vệ đất nước của họ và sau đó, sống theo luật của Chúa. Có những người rất nông nổi và mạnh mẽ họ có khuynh hướng nhờ vào nền dân chủ để đạt đến khải tượng của họ.


Chúa Jêsus đã muốn gặp ai?
Tội nhân không người chăn.

Ngày nay cũng có những người giống thế. Họ dẫn đến phong trào xã hội bằng khẩu hiệu như là 'Hãy cứu vớt các người bị đàn áp.' Họ tin rằng Chúa đến để cứu vớt các người nghèo và các người bị đàn áp. Vì thế, họ học thần học ở trường thần học và tham gia vào chính trị, cố gắng giải phóng những người bị đán áp trong mọi lĩnh vực xã hội. Nhưng có những người bảo thủ họ chủ trương như thế này: "Chúng ta hãy sống thánh khiết, theo luật khoan dung.. luật pháp, sống bởi lời Chúa." Nhưng họ không thấy được ý nghĩa thật sự của luật pháp. Họ cố gắng sống theo nghĩa đen của luật pháp nhưng họ không nhận sự khải thị thánh của luật pháp.

Vì thế chúng ta có thể nói rằng không có tiên tri, đầy tớ Đức Chúa Trời trong suốt 400 năm trước Đấng Christ. Họ trở nên bầy chiên không có người chăn.

Họ không có luật pháp, cũng không có người lãnh đạo. Đức Chúa Trời đã không bày tỏ chính mình Ngài qua những lãnh đạo tôn giáo đạo đức giả của thời bấy giờ. Đất nước trở thành thuộc địa của Đế quốc La-mã. Vì thế Chúa Jêsus nói với những người dân Y-sơ-ra-ên khi họ theo Ngài trong đồng vắng Ngài không để họ ra đi trong cơn đói. Ngài thương xót họ như bầy chiên không người chăn. Có nhiều người chịu khổ trong thời gian ấy.

Họ không có luật pháp, cũng không có người lãnh đạo. Đức Chúa Trời đã không bày tỏ chính mình Ngài qua những lãnh đạo tôn giáo đạo đức giả của thời bấy giờ. Đất nước trở thành thuộc địa của Đế quốc La-mã. Vì thế Chúa Jêsus nói với những người dân Y-sơ-ra-ên khi họ theo Ngài trong đồng vắng Ngài không để họ ra đi trong cơn đói. Ngài thương xót họ như bầy chiên không người chăn. Có nhiều người chịu khổ trong thời gian ấy.

Ông ta nghĩ rằng Chúa Jêsus không biết tội của ông ấy, đầy sự độc ác, một người không thể làm điều lành. Nhưng Chúa đã nói là "Trong luật pháp có chép đều gì? Người đọc gì trong đó?"


'Người đọc gì trong luật
pháp gì?'
Chúng ta là tội nhân không
bao giờ có thể giữ pháp luật.

"Người đọc gì trong đó?" "Đúng. Hãy làm đều đó, thì được sống." "Người đọc gì trong đó?" Điều này có nghĩa là làm thế nào để ngươi biết và hiểu luật pháp.

Như nhiều người ngày hôm nay, thầy dạy luật này nghĩ rằng Chúa truyền luật pháp để ông ta giữ pháp luật. Vì thế ông ta trả lời rằng "Người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời người và yêu người lân cộn như mình." Luật pháp là không sai lạc. Ngài ban cho chúng ta luật hoàn hảo. Ngài bảo là hãy yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí và yêu kẻ lân cận như chính mình. Chúng ta tin Chúa và yêu Chúa bằng tất cả lòng tin và tất cả sức mạnh là đúng đắn, nhưng nó là lời thánh mà không thể nào giữ được.

"Bạn đọc thế nào?" Luật pháp là đứng và chính xác, nhưng bạn hiểu nó như thế nào? Thầy dạy luật nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban nó để ông ta vâng giữ. Nhưng luật của Chúa ban cho để chúng ta biết rằng sự thiếu sót và hành động tội lỗi của chúng ta. Nó phơi trần tội ác của chúng ta, "Ngươi đã phạm tội. Ngươi đã giết người khi ta bảo ngươi là đừng giết người. Tại sao ngươi không vâng lời ta?"

Pháp luật vạch trần tội ác trong lòng con người. Ví dụ, "Trên đường đi, tôi thấy một quả dưa chín trong đồng. Đức Chúa Trời cảnh cáo tôi bởi luật pháp," Đừng hái trộn quả chín để ăn. Nếu hái thì tôi sẽ bị xấu hổ", "Vâng, Thưa Chạ!" "Vì vườn này của ông… nên đừng hái nó." "Vâng, Thưa Cha!" Ngay khi chúng ta nghe Luật đừng hái trộm thì chúng ta càng cảm thấy ham muốn hái nó ăn mạnh mẽ hơn. Nếu chúng ta ép cái lò xo thì nó thúc chúng ta ra. Những tội ác của con người giống như vậy.

Chúa nói chúng ta là đừng bao giờ phạm tội. Chúa nói như thế được vì Ngài là thánh. Ngài toàn ven, bởi vì Chúa có khả năng thực hiện. Trên mặt khác, chúng ta không bao giờ phạm tội và không bao giờ làm tốt. Chúng ta không bao gìơ có tính thiện trong lòng. Pháp luật nói 'không bao giờ' (vì nó đã quy định bằng chữ 'không bao giờ'). Tại sao? Tại vì con người có lòng tham. Chúng ta hành động theo lòng tham. Chúng ta phạm tội thông dâm vì chúng ta có tội thông dâm trong lòng.

Chúng ta nên đọc Kinh Thánh cách cẩn thận. Trước khi tôi tin Chúa thì tôi đã tin theo Kinh Thánh. Tôi đã đọc biết Chúa Jêsus chết trên cây thánh giá vì tôi và tôi không nhịn khóc được. Tôi là người đầy tội lỗi và Chúa Jêsus đã chết trên Thập tự giá vì tôi. Lòng tôi cực kỳ đau đớn và tôi đã tin Ngài. Rồi tôi nghĩ, nếu tôi tin thì tôi sẽ tin theo lời Chúa.

Khi đọc Xuất Ê-díp-tô ký 20, "Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác." Tôi đã cầu nguyện ăn năn theo lời này. Tôi tìm lại trong ký ức để xem tôi có một thần nào khác không, Tôi đã từng cầu danh Ngài cách vô nghĩa hoặc là tôi đã từng cúi xuống trước những ngôi chúa khác. Tôi nhận thấy rằng tôi đã từng cúi xuống trước các thần khác nhiều lần trong cách thờ lạy tổ tiên. Tôi đã phạm tội thờ thần khác.

Vì vậy, tôi đã cầu nguyện ăn năn, "Lạy Chúa! Con đã thờ lạy những tượng thần. Con phải bị phán xử vì tội này. Lạy Chúa tha thứ tội cho con. Con sẽ không bao giờ làm như thế." Một tội đã được thông qua như vậy.

Sau đó, tôi thử nhớ rằng tôi đã có lần gọi tên Chúa vô cớ hay không. Tôi nhớ lại, khi tôi tin Chúa thì tôi đã hút thuốc lá. Có người nói với tôi: "Hút thuốc lá bạn không thấy xấu hổ đối với Chúa à? Làm sao Cơ đốc nhân mà hút thuốc lá được?"

Điều đó đã là việc gọi tên Chúa vô cớ phải không? Vì thế, tôi lại cầu nguyện: "Chúa ôi, con đã gọi tên Chúa vô cớ. Lạy Chúa tha thứ cho con! Con sẽ không hút thuốc lá nữa." Vì vậy, tôi cố gắng bỏ hút thuốc lá, nhưng mà tôi lại hút cả một năm rồi. Điều này thật khó, nhưng cuối cùng tôi đã hoàn toàn bỏ hút thuốc lá được. Tôi đã cảm thấy vẫn còn các tội khác.

Kế đó là "Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh." Đó nghĩa là không làm gì cả vào ngày Chúa nhựt; không làm việc, không được kiếm tiền..v.v. Vì thế, tôi đã cũng làm như vậy.

Sau đó, đã có lời "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi." Khi đi xa tôi đã kính trọng người, nhưng họ là nguyên nhân gây ra những nỗi đau lòng khi tôi gần họ. "Lạy Chúa! Con có tội với Ngài. Lạy Chúa tha thứ cho con." Tôi cầu nguyện ăn năn.

Nhưng tôi đã không kính trọng bố mẹ nữa được vì họ đã qua đời rồi. Tôi có thể làm gì? "Xin Chúa tha thứ tội lỗi này, Ngài đã chết trên Thập tự giá vì con." Tôi cảm ơn Ngài biết bao!

Như trên đây, tôi đã thấy tội mình lần lượt bị xét xử rồi. Vẫn còn nhiều luật, chẳng hạn đừng giết người, đừng phạm tội thông dâm, và đừng tham lam…v.v. Tôi mới biết rằng tôi không giữ đúng luật. Tôi đã cầu nguyện suốt đêm. Nhưng việc ăn năn hối lỗi thật ra không kết quả tốt. Chúng ta bàn về vấn đề này đi.

Khi Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá tôi có thể thông cảm được bao nhiêu sự đau khổ của Chúa. Và Ngài đã chết vì chúng ta là những ngươiụ không thể sống để làm công việc của Ngài. Tôi đã khóc suốt đêm khi nghĩ về tôi đã yêu Ngài bao nhiêu và cảm tạ Ngài vì sự thỏa vui thật sự mà Ngài ban cho tôi.

Năm đầu tiên tôi đi nhà thờ cách dể dàng nhưng vài năm sau thì lại khó khăn cho tôi vì nước mắt tôi cứ tuôn chảy khi tôi nghĩ về vấn đề đó. Tôi tấm trong nước mắt, tôi quây lại với xã hội rồi lại khóc trong nhà thờ.

Những người chung quanh tôi nói, "Bạn sẽ được thánh khiết hơn khi bạn lên núi cầu nguyện" Nhưng rồi những giọt nước mắt khô đi. Nó trở nên thật sự khó khăn vào năm thứ ba. Tôi đã nghĩ về những việc sai mà tôi đã làm cho người bạn trong Hội Thánh của tôi và lại khóc. Có những giọt nước mắt long lanh trong mắt tôi, nhưng rồi nó cũng biến đi.

Sau năm năm, tôi cầm giữ nước mắt cách khó nhọc và sau đó nước mũi tôi bắt đầu chảy, sau vài năm như thế, tôi đã chán ghét chính mình và quây lại với Kinh Thánh.Pháp luật là để chúng ta nhận biết tội

Chúng ta phải nhận thức gì
về pháp luật?
Chúng ta không bao giờ có thể giữ
đúng pháp luật.

Trong Rô-ma 3:20, chúng ta đã đọc, "Vì Luật pháp cho người ta biết tội lỗi." Tôi đã nhận định rằng đó là sứ điệp cá nhân của Phao Lô, tôi chỉ tin những lời mà tôi chọn lựa. Nhưng khi nước mắt khô đi, tôi không thể duy trì đức tin của mình.

Vì thế, tôi lại phạm tội và nhận ra tôi có tội trong lòng mình và như thế tôi không thể sống đúng theo pháp luật. Tôi không thể cưu mang nó. Nhưng tôi không thể loại bỏ Luật Pháp vì tôi tin rằng nó được ban cho để làm theo. Cuối cùng, tôi trở thành một thầy dạy luật giống như những thầy dạy luật trong Kinh thánh vì thật khó có thể thực hiện cuộc sống đức tin.

Vì thế tôi từ bỏ sự gian khổ, Tôi bỏ công ra để tìm kiếm nhà truyền đạo là người thuyết giảng về sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Tôi đã gặp nhà truyền đạo là người giảng rằng tất cả tội lỗi chúng ta đã được cứu chuộc

Bất cứ khi nào tôi nghe nói tôi không có tội thì dường như có làn gió mát thổi trong lòng tôi. Tôi đã có quá nhiều tội khi tôi đọc biết trong Luật Pháp Chúa. Tôi đã vi phạm tất cả mười điều răn. Tội trong lòng cũng là tội và tôi đã không khôn ngoan khi trở thành người tín đồ của luật pháp. Khi tôi giữ luật pháp tôi sung sướng nhưng khi tôi không giữ được luật pháp tôi khốn khổ, cáu kỉnh và buồn rầu. Tôi trở nên phờ phạt. Nếu tôi chỉ được dạy từ lúc ban đầu, "Không, không. Không có ý nghĩa gì đối với luật pháp. Nó bày tỏ cho bạn rằng bạn đầy tội; bạn yêu tiền bạc, tà dâm,và yêu thích những vật đẹp đẻ. Bạn yêu chúng hơn là yêu Đức Chúa Trời. Bạn muốn theo những vật thuộc về thế gian. Luật pháp được ban cho không phải để giữ lấy nhưng để bạn nhận thức rằng bạn là một tôi nhân với đầy gian ác trong lòng."

Nếu có ai đó đã dạy cho tôi điều này thì tôi đã không khốn khổ suốt 10 năm qua. Tôi đã sống dưới luật pháp suôt trong 10 năm cho đến khi tôi đến với sự thật này.

Điều răn thứ tư, "Hãy giữ ngày nghĩ làm nên ngày thánh" Nó không có nghĩa là chúng ta không nên làm việc trong ngày Sa-bát. Nó không có nghĩa là chúng ta nên đi bộ không nên đi xe nếu chúng ta di chuyển với một khoảng cách xa. Và tôi nghĩ rằng tôi nên đi bộ đến nơi tôi giảng để được tôn kính. Sau cùng, tôi sẽ giảng về luật pháp. Thế là tôi nghĩ tôi đã thực hành những gì tôi giảng. Thật là khó để tôi từ bỏ nó.

Như có chép rằng, "Người đọc gì trong đó?" Tôi không hiểu câu này được và đã đau khổ trong 10 năm rồi. Thầy dạy luật cũng hiểu sai, thầy dạy luật đã nghĩ rằng nếu mình vâng giữ luật pháp và sống cách cẩn thận thì được Đức Chúa Trời ban phước.

Nhưng Chúa Jêsus nói thầy dạy luật này, "Người đọc gì trong đó?" Đúng, ngươi trả lời đứng. Ngươi hiểu nó qua nghĩa đen. Hãy nỗ lực giữ gìn nó. Làm như vậy thì sống, không làm như vậy thì chết. "Không làm thì con chết." Tiền công của tội lỗi là sự chết. "Ngươi sẽ chết nếu ngươi không giữ nó" (vì trái nghĩa sống là chết, phải không?).

Nhưng thầy dạy luật vẫn không hiểu được. Thầy dạy luật này là chúng ta; tôi và bạn. Tôi đã học thần học trong 10 năm rồi. Tôi đã cố gắng tất cả, đọc tất cả, và làm tất cả; nhịn ăn; vọng tưởng; nói tiếng lạ. Tôi đã đọc kinh thánh trong 10 năm và hy vọng thành đạt một cái gì đó. Nhưng nhìn về mặt thuộc linh thì tôi là người mù.

Đó là lý do tại sao tội nhân phải gặp Chúa Jêsus.. Sau đó, nhận thức ra "À! Chúng ta không tuân thủ đúng pháp luật được. Không việc gì chúng ta phải gắng sức. Chúng ta chỉ chết vì gắng sức Nhưng Chúa Jêsus đã đến và cứu chúng ta bằng nước và Thánh Linh. Ha-lê-lu-ja." Chúng ta có thể được cứu nhờ nước và Thánh Linh. Đó là ân điển, món quà của Đức Chúa Trời. Vì thế, tôi ngợi khen Chúa.

Tôi may mắn nhận thức điều này nhưng một số người bỏ tất cả cuộc sống của mình vào việc học thần học vô nghĩa và không bao giờ nhận thức ra chân lý đến khi chết. Một số người tin trong mấy chục năm hoặc là từ thế hệ này đến thế hệ khác nhưng vẫn chưa tái sanh.

Chúng ta thoát khỏi tội lỗi khi chúng ta nhận thức rằng chúng ta không tuân thủ đúng pháp luật được, rồi đứng trước Chúa Jêsus và nghe phúc âm của nước và Thánh Linh. Khi chúng ta gặp Chúa Jêsus thì chúng ta thoát khỏi sự phán xét và rủa sả. Chúng ta là những tội nhân xấu xa nhất nhưng Ngài đã cứu chúng ta bởi nước và Thánh Linh.

Chúa Jêsus nói rằng chúng ta không bao giờ có thể sống theo ý Ngài được. Ngài phán điều này với thầy dạy luật nhưng ông không hiểu. Vì thế Chúa Jêsus kể cho ông nghe một câu chuyện để giúp ông hiểu rõ.


Cái gì làm con người thất bại trong
cuộc sống của mình?
Tội lỗi

"Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết" (Lu-ca 10:30). Chúa Jêsus nói đến thầy dạy luật, ông ta cũng đau khổ suốt đời sống mình như người bị thương và suýt chết này.

Một người từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô. Giê-ri-cô là thế giới trần tục và Giê-ru-sa-lem đại diện cho tôn giáo: thành phố của đức tin, của sự kiêu ngạo bởi luật pháp. Nó bày tỏ với chúng ta rằng nếu chúng ta tin Chúa Jêsus như một tôn giáo chúng ta không thể được cứu nhưng bị hư hoại.

"Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết." Giê-ru-sa-lem là đô thị lớn có nhiều dân cư. Ở đó, có thầy tế lễ thượng phẩm, nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi và nhiều người tôn trọng trong tôn giáo. Có nhiều người giỏi pháp luật. Họ đã nỗ lực sống theo tiêu chuẩn luật pháp nhưng cuối cùng thất bại và xuống Giê-ri-cô. Họ đi vào thế gian (Giê-ri-cô) và gặp cướp.

Họ đã gặp ăn cướp trên đường khi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô và bị cởi hết quần áo của mình. 'Nó giựt lột hết' nghĩa là mình bị cướp sự chân chính mất. Chúng ta không thể sống theo pháp luật được thánh. Phao-lô nói theo Rô-ma 7 là, "Vì tôi không làm đều lành mình muốn, nhưng làm đều dữ mình không muốn. Vì bằng tôi làm đều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm đều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy."

"Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người." (Mác 7:21-23).

Vì chúng ở trong lòng chúng ta và phát sinh ra mãi, chúng ta làm những gì không nên làm và chúng ta không làm những gì nên làm. Chúng ta luôn luôn lặp lại tội lỗi ấy trong lòng ta. Việc ma quỷ phải làm là việc thúc đẩy chúng ta phạm tội.Những tội trong lòng con người

Chúng ta có thể sống theo luật
pháp được không?
Không được

Mác 7 chép, "Chẳng sự gì từ ngoài ngươi vào trong có thể làm dơ dáy người được, nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ dáy người."

Tất cả chúng ta đều có tội giết người trong lòng. Ngài nói với chúng ta rằng có tư tưởng ác, tà dâm, thông dâm, giết người, trộm cướp, tham muốn, ác độc, lừa dối, dâm loạn, con mắt ganh ghét, phỉ báng, kiêu ngạo và ngu dốt trong lòng người lòng.

Không có ai không giết người. Mẹ bị lo lắng vì con mình thì "Đừng, đừng làm như vậy. Mẹ đã nói là đừng làm như vậy, con chết tiệt. Mẹ đã nói như vậy mà." Sau đó, "Lại đây đi! Mẹ đã bảo con làm như vậy. Tao giết mầy bây giờ." Đó là tội giết người. Chúng ta có thể giết con của mình bằng lời lẽ không chứa đựng tình yêu thương.

Con ta phải được sống và chóng rời xa chúng ta, nhưng nếu chúng ta đổ sự tức giận đến chúng thì chúng sẽ chết. Chúng ta sẽ giết chúng trước Đức Chúa Trời. Thỉnh thoảng chúng ta ân hận; "Chúa ơi! Tại sao con làm như vậy?" Sau khi đánh con thì chúng ta tìm thấy vết thâm tím và nghĩ rằng có lẽ mình phát điên. Chúng ta làm như vậy vì có tội giết người trong lòng ta.

Vì vậy, 'Tôi làm đều mình không muốn' nghĩa là chúng ta phạm tội vì chúng ta có tội rồi. Và thật dể dàng để ma quỷ cám dỗ chúng ta, chúng ta phạm tội.

Có một người chưa được cứu chuộc ở trong một chòi trong một năm, chỉ nhìn vào tường như sư Sung-Chul một thầy tu nỗi tiếng của Đại Hàn. Trong khi chỉ nhìn thấy vào tường thì tốt nhưng phải có người nào đó phải đưa thức ăn đến và cất đồ bẩn đi.

Rồi, ông ta phải tiếp xúc với người khác. Nó không vấn đề gì nếu nếu người đó là đàn ông, nhưng giả sử người ấy là một phụ nữ đẹp. Nếu tình cờ ông ta thấy cô ấy, tất cả thời gian tịnh thiền của ông ta trở thành vô nghĩa. Ông ta nghĩ, "Ta sẽ không phạm tội tà dâm, ta có nó trong lòng, ta phải tỏa nó ra. Ta phải khuấy động nó lên. Không! Ra khỏi trí của ta."

Nhưng cách giải quyết của ông ta như khói bay đi khi ông ta nhìn thấy cô ấy. Sau khi cô ta rời khỏi, ông ta nhìn lại lòng mình. Năm năm khó nhọc chỉ là con số không.

Thật là đơn giản để ma quỷ cất đi sự công chính của con người. Tất cả những gì Satan làm là ban cho ông ta một cái thúc nhẹ. Khi con người chiến đấu mà chưa được cứu chuộc, ông ta chỉ rơi vào tội mà thôi. Ông ta dâng một phần mười mỗi Chúa Nhựt, kiêng ăn 40 ngày, 100 ngày cầu nguyện sáng sớm … nhưng Satan cám dỗ ông ta với cái đẹp của đời.

"Tôi muốn giao bạn chức quan trọng ở công ty. Nhưng bạn là người Cơ đốc giáo và bạn không làm việc được vào chủ nhật chứ? Nếu bạn làm việc một tháng 3 chủ nhật và đi nhà thờ một tháng một chủ nhật thì bạn có thể nhận được chức cao. Sau đó, bạn được hưởng mức sống cao và tiền lương nhiều. Bạn nghĩ thế nào?" Lúc đó, trong số 100 người có lẽ có 100 người bị mua chuộc.

Nếu điều này không thành công, có những người yếu đuối vì phụ nữ. Satan để một phụ nữ trước ông ta, và ông ta sẽ gục đầu vào hai đầu gót chân của tình yêu và quên Đức Chúa Trời. Đây là cách để công chính của con người bị lột trần.

Nếu chúng ta cố gắng sống theo pháp luật, cuối cùng của chúng ta là những vết thương tội lỗi, đau khổ hoặc nghèo. "Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào tay kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết." Ý nghĩa dù cho chúng ta cố gắng ở lại Giê-ru-sa-lem, sống theo ý thánh ý Chúa, chúng ta sẽ vấp ngã lần này qua lần khác vì sự yếu đưới riêng của chúng ta và chúng ta sẽ bị hư hoại.

Khi chúng ta cầu nguyện ăn năn trước Chúa, Lạy Chúa! Con đã phạm tội. Xin Chúa tha thứ cho con. Con sẽ không phạm tội nữa. Con hứa với Ngài đây là tội cuối cùng của con. Con cầu nguyện Chúa tha thứ cho con chỉ một lần này nữa thôi."

Nhưng nó không bao giờ là cuối cùng. Con người sống trên thế gian này không thể không phạm tội. Chúng ta có thể tránh né được vài lần nhưng không thể không tái phạm tội. Vì vậy, chúng ta lại phạm tội. "Lạy Chúa! Tha thứ cho con!" Nếu điều này cứ tiếp tục, họ sẽ xa rời Hội Thánh. Họ sẽ trôi giạt khỏi Chúa và cuối cùng của họ là địa ngục.

Hành trình đến Giê-ri-cô nghĩa là rơi vào thế giới trần tục; càng gần thế gian càng hơn, và xa cách Giê-ru-sa-lem. Lúc ban đầu Gie-ru-sa-lem còn gần. Nhưng qua chu kỳ phạm tội chúng ta thấy mình đang đứng trên con đường Giê-ri-cô, rơi sâu vào trong thế gian.


Ai có thể được cứu?
Những người từ bổ nỗ
lực riêng của mình

Khi xuống Giê-ri-cô thì gặp ai? Gặp cướp. Con người không sống theo pháp luật thì giống con chó. Uống rượu, ngủ ở bầt cư nơi nào và đi tiểu bất cứ nơi nào. Chó ngủ dậy ngày hôm sau và lại uống rượu. Con chó nó ăn phân của nó. Vì nó là con chó. Nó biết nó không nên uống rượu. Nhưng nó ăn năn vào sáng hôm sau nhưng rồi lại uống.

Chuyện này giống như chuyện về người gặp ăn cướp trên đường đến Giê-ri-cô. Nó bị bỏ rơi khi bị thương, và gần chết. Trong lòng của nó, chỉ có tội. Đó con người.

Người ta tin Chúa Jêsus và sống theo pháp luật ở Giê-ru-sa-lem, nhưng họ vẫn chất chứa tội trong lòng. Tội trong cuộc sống tôn giáo. Những người có tội trong lòng thì bị xuống địa ngục. Họ biết luật pháp nhưng không biết phải làm gì. Tôi và các bạn cũng sống như thế phải không? Đúng, chúng ta đều như vậy.

Người ta tin Chúa Jêsus và sống theo pháp luật ở Giê-ru-sa-lem, nhưng họ vẫn chất chứa tội trong lòng. Tội trong cuộc sống tôn giáo. Những người có tội trong lòng thì bị xuống địa ngục. Họ biết luật pháp nhưng không biết phải làm gì. Tôi và các bạn cũng sống như thế phải không? Đúng, chúng ta đều như vậy.

Chỉ Chúa Jêsus có thể cứu chúng ta. Chung quanh chúng ta, có rất nhiều người thông minh và thể hiện trí thức của mình. Dường như họ đều sống theo luật của Đức Chúa Trời. Họ không thể được tôn trọng. Họ không thể nói "toạc móng heo" nhưng luôn luôn biểu hiện bên ngoài sự thành tín của mình.

Trong số những tội nhân trên đường đến Giê-ri-cô, có người bị ăn cướp, bị thương và có một số người đã chết. Chúng ta phải biết sự mỏng manh của chúng ta trước Chúa.

Muốn biết thêm về sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Phúc âm Nước và Thánh Linh.
To be born again

Chúng ta phải chấp nhận trước Chúa, "Lạy Chúa! Nếu Chúa không cứu con thì con sẽ bị sa hỏa ngục. Hãy cứu con. Con sẽ đi bất cứ nơi nào Ngài muốn dù trời mưa đá hay bảo tố, nếu Chúa cho phép con nghe phúc âm thật. Nếu Chúa bỏ rơi con thì con sẽ bị sa hỏa ngục. Con nài xin Ngài cứu con"

Chúng ta phải chấp nhận trước Chúa, "Lạy Chúa! Nếu Chúa không cứu con thì con sẽ bị sa hỏa ngục. Hãy cứu con. Con sẽ đi bất cứ nơi nào Ngài muốn dù trời mưa đá hay bảo tố, nếu Chúa cho phép con nghe phúc âm thật. Nếu Chúa bỏ rơi con thì con sẽ bị sa hỏa ngục. Con nài xin Ngài cứu con"

Chúng ta phải biết chúng ta giống như người gặp ăn cướp giữa đường.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.