" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Tin Hội thánh phổ thông


Sự xưng nhận đức tin “trong Đức Thánh Linh” của bài tín điều các sứ đồ được nối tiếp bởi sự xưng nhận đức tin nơi “Hội thánh phổ thông”. Ở đây từ “phổ thông” không phải tượng trưng cho Hội thánh Công giáo La-mã, nhưng tương trưng cho Hội thánh toàn cầu của Đức Chúa Jêsus Christ.

Các Sứ đồ, là những người đã tin nơi phép báp tem và huyết của Chúa Jêsus, đã làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ cho nhiều người trong ngày lễ Ngũ Tuần. Kế đó, người ta ăn năn và cũng tin nơi phép báp tem của Chúa Jêsus, và trở nên môn đồ, bởi đó Hội thánh đầu tiên được thành lập. Như thế, những người tin nơi những công việc của Đức Thánh Linh cũng tin nơi Hội thánh, là nơi đã được thành lập bởi những công việc này của Đức Thánh Linh.Hội thánh nào là hội thánh của Đức Chúa Trời?


Trong bản văn nguyên văn của Kinh thánh, từ “hội thánh là “ (Ekklesia), có nghĩa là “sự họp lại của những người được gọi” Nói cách khác, điều này tượng trưng cho sự nhóm họp của những người tin nơi báp tem và huyết của Chúa Jêsus, trong lẽ thật rằng Ngài đã ban cho họ sự cứu rỗi.

Hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi tụ họp những người tin nơi lẽ thật rằng Chúa Jêsus đã cứu tội nhân với phép báp tem mà Ngài đã nhận và huyết mà Ngài đã đổ ra trên Thập tự giá. Đức Chúa Trời phân biệt giữa Hội thánh mà chính Ngài đã thành lập và những hội thánh khác không liên quan đến Ngài. Hội thánh mà Đức Chúa đã thành lập là hội thánh được thành lập để đem ơn tha thứ tội lỗi cho tất cả mọi người. Như thế, Hội thánh do Đức Chúa Trời thành lập không dạy những giáo lý và đạo đức của con người, nhưng nó dạy về phép báp tem về sự tha thứ tội lỗi của Chúa Jêsus, huyết trên Thập tự giá và sự cứu rỗi. Vì thế Chúa đã thừa nhận Hội thánh của Ngài đối với những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Những luân lý đạo đức không thể đục khoét Hội thánh này, ngay cả Sa tan cũng không thể chiến thắng được nó (Ma-thi-ơ 16:18). Chỉ có mình Đức Chúa Trời có quyền trên Hội thánh của Ngài, hướng dẫn nó và làm việc trong nó.

Sự tụ họp những thánh đồ vô tội là những người đã được cứu bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh là Hội thánh của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 1:2), và vì thế nó là một nơi mà tình yêu và sự che chở đặc biệt của Ngài được tìm thấy (Rô-ma 8:35-39). Như thế, Đức Chúa Trời chúc phước cho những người phục vụ Hội thánh Ngài và trừng phạt những người quấy rầy nó.

Thành ngữ “Hội thánh” ngụ ý rằng tất cả những người thuộc về Hội thánh là những người vô tội đã được nhận sự tha thứ tội lỗi của họ bởi tin nơi phép báp tem và huyết của Chúa Jêsus, và nơi tụ họỉp những người như thế được gọi là Hội thánh Đức Chúa Trời. Vì thế, để trở thành một phần trong Hội thánh của Đức Chúa Trời, người đó trước nhất phải tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Trong Hội thánh thánh khiết, các thánh đồ thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách dâng lên lời tạ ơn, vinh hiển và ngợi khen Đức Chúa trong đức tin tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, và bởi tin nơi Lời của Ngài.

Ý nghĩa cơ bản của việc thờ phượng mà chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời là tôn thờ Ngài bởi tin nơi Phúc âm của lẽ thật là Phúc âm đã cứu tội nhân khỏi mọi tội lỗi và mọi vi phạm của họ. Chỉ có những người tin nơi báp tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên Thập tự giá như là sự cứu rỗi của chính họ mới là những người thờ phượng thật sự đối với Đức Chúa Trời.

Trong Hội thánh Đức Chúa Trời, những bài giảng về Phúc âm của Nước và Thánh linh không ngừng được công bố. Như vậy, chúng ta phải dâng sự thờ phượng của chúng ta cho Đức Chúa Trời bằng đức tin của chúng ta, trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, là Phúc âm được làm chứng trong Hội thánh Đức Chúa Trời.

Vì thế, sự thờ phượng thật dâng lên cho Đức Chúa Trời là một sự thờ phượng của đức tin cá nhân trong Phúc âm thật, chứ không phải là một sự thờ phượng cảm hứng bởi một bầu không khí tôn giáo. Những người thờ phượng thật sự luôn luôn thờ phượng Đức Chúa trời trong tâm linh và trong lẽ thật (Giăng 4:24). Như Hê-bơ-rơ 10:25 chép, “chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy Ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”

Đó là bởi phép báp tem của Chúa Jêsus và huyết của Thập tự giá mà chúng ta được tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Con người phải thừa nhận sự tồn tại của họ như một chất thải bẩn thỉu vì những nguyên tội và kỷ tội của họ. Nhưng sự bẩn thỉu này được làm sạch khi được bao phủ bởi tuyết. Cũng như vậy, khi chúng ta tin nơi phép báp tem của Chúa Jêsus và huyết của Thập tự giá như sự cứu rỗi của chúng ta, thì chúng ta có thể trở nên vô tội. Bởi vì Chúa Jêsus đã mua chuộc mọi tội lỗi của chúng ta với phép báp tem và huyết trên Thập tự giá của Ngài, và bởi vì Ngài đã làm cho chúng ta công chính, nếu chúng ta tin nơi điều này, chúng ta có thể nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi chúng ta và trở nên công chính. Đấy là tại sao I Cô-rinh-tô 1:2 chép, “gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta.”

Chúng ta tin rằng chúng ta đã được trở nên công chính bởi tin nơi phép báp tem Chúa Jêsus và huyết của Thập tự giá như là sự tha thứ tội lỗi của chúng ta và vì đức tin đó mà chúng ta có thể vào Thiên đàng. Bất cứ ai tin nơi lẽ thật này có thể vào Nước Đức Chúa Trời, không cần biết người đó đến từ phương Đông hay phương Tây, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, giàu hay nghèo, thuộc tầng lớp cao hay tầng lớp thấp, hiểu biết hay không hiểu biết.

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Một người bán bong bóng đang thả trôi những cái bong bóng màu trắng trong không gian. Một bé gái da đen đến gần ông và hỏi “những cái bong bóng màu đen có thể cũng bay trên bầu trời không?” Người bán bong bóng trả lời, “dĩ nhiên.” Bất cứ ai tin nơi Phúc âm thật của Chúa Jêsus đều có thể vào Thiên đàng. Không có sự phân biệt nào cả (Rô-ma 3:22; Ga-la-ti 3:28). Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, không ai có tội trong lòng có thể vào Thiên đàng. Cho dù người đó có tin nơi Chúa Jêsus, nhưng nếu anh ta vẫn còn tội, thì người này không thể được cất lên. Tuy nhiên, bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi cho con người với Phúc âm của Nước và Thánh linh rồi, nên bất cứ ai hiểu biết và tin nơi Chúa Jêsus cách đúng đắn thì có thể vào Thiên đàng. Tại sao? Bởi vì người đó không còn tội nữa. Bất cứ ai tin nơi phép báp tem mà Chúa Jêsus đã nhận từ Giăng và huyết của Thập tự giá như sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của họ thì người đó có thể bởi đức tin mà vào Thiên đàng

Khi Chúa Jêsus đem linh hồn chúng ta về Thiên đàng, điều này là hợp lý bởi vì chúng ta không còn tội nữa. Chúa chúng ta là tuyệt đối. Như thế, từ buổi ban đầu, trong quá trình tiến triển cho đến kết quả đều giống nhau. Những việc làm của chúng ta bất toàn cho đến ngày chúng ta vào Nước Ngài. Nhưng những công việc của Chúa, phép báp tem của Ngài và huyết trên Thập tự giá, thì mãi mãi toàn vẹn, và đã làm chúng ta thánh khiết . Đấy là tại sao Ê-phê-sô 1:4 nói, “trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời.” và I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 chép, “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.