" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Tin sự cảm thông của Thánh đồ


Sự cảm thông của các thánh đồ là gì?


Những người nhận được sự cứu rỗi từ trong mọi tội lỗi của họ bởi tin nơi lẽ thật rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, nơi phép báp tem mà Ngài đã nhận và huyết của Thập tự giá, là những người đã được tham gia vào gia đình của Đức Chúa Trời. Như Ê-phê-sô 2:19 chép, “Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.” Người công chính có sự thông công với nhau.Điều kiện tiên quyết để đạt đến sự thông công của các Thánh đồ với Đức Chúa Trời


Trước khi chúng ta có sự thông công với những thánh đồ khác, trước nhất chúng ta phải tương giao với Đức Chúa Trời. Đây là tại sao phần sau của I Giăng 1:3 chép, “chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.”

Thật vậy! Phải có sự tương giao với Chúa. Để có sự tương giao với Chúa, trước hết chúng ta phải nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Tại sao? Bởi vì Chúa là Đấng Thánh khiết, không có tội lỗi.

Những người có sự tương giao tốt với Chúa trước bởi nhận được sự tha thứ tội lỗi cũng có thể có sự thông công tốt với những người công chính khác. Những thánh đồ, là những người đã được cứu qua phép báp tem và huyết của Chúa thì trên tất cả mọi sự của họ là có sự thông công với Đức Chúa Trời, và bên cạnh họ, là thông công với các thánh đồ anh em. Sự cứu rỗi do Đức Chúa Trời ban cho khiến chúng ta có thể có sự thông công với Ngài, và cũng như với các thánh đồ anh em. Nói cách khác thì bởi vì phép báp tem của Chúa Jêsus và huyết báu trên Thập tự giá, mà chúng ta, những người từng là thù nghịch của Đức Chúa Trời trước đây, bây giờ có thể được phục vụ Ngài như phục vụ Cha chúng ta bởi đã được tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta trước rồi. Nói xa hơn, thì chúng ta phải đến với sự tha thứ, hiểu biết và có sự giao hảo với người khác khi chúng ta thừa nhận công việc của Đấng Christ đã hoàn toàn dời đi những chướng ngại vật giữa chúng ta.Bản chất chủ yếu của sự cảm thông trong các Thánh đồ là Phúc âm thật và là Tình yêu thật


Bởi việc ban cho sự công chính của sự cứu rỗi qua phép báp tem và huyết đã đổ của Ngài trên Thập tự giá cho những người tin, Chúa Jêsus đã tuyên bố, “Các người đã được nhận sự tha thứ mọi tội lỗi của các người.” Đấng đã nói đó với chúng ta là Chúa. Và Ngài khuyên chúng ta yêu Chúa, và cũng sống với những thánh đồ anh em trong sự hòa thuận. Sứ đồ Phi-e-rơ, là người đã bất tuân Chúa trước đây nhưng đã được sự tha thứ, giải thích sự vui vẻ của ông bằng cách nói, “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.”(I Phi-e-rơ 4:8).

Thật vậy! Như những cái cây và những nhánh lớn lên khi được tưới nước, các thánh đồ lớn lên bởi sự thông công với nhau, bởi Lời Chúa và bởi tình yêu của Đức Chúa Trời.

Từ Công vụ 2:46-47, chúng ta có thể thấy những cuộc sống tốt đẹp mà các thánh đồ của Hội thánh đầu tiên đã sống: “Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.”

Không phải mọi Cơ Đốc Nhân xưng nhận tin tưởng vào Chúa Jêsus đều thật sự tin Chúa Jêsus chân thật. Điều này có nghĩa họ là những người không biết Phúc âm của Nước và Thánh linh do Chúa Jêsus đã ban, và vì thế đã không tin vào đó, thì không phải là các thánh đồ. Như thế, sự hòa thuận và sự tha thứ thật chỉ có thể xảy ra trong vòng Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Truyền đạo 4:9-12 chép, “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên! Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được? Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.”

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Chúng ta hãy đặt những nổ lực của chúng ta vào trong sự cảm thông của các thánh đồ, tự nhìn vào chính chúng ta để xem nếu có ai trong vòng chúng ta bị bỏ một mình và loại trừ ra ngoài không.

Những công việc và gánh nặng mà bạn phải mang có thể quá nhiều cho bạn. Vậy thì, bạn phải chia xẻ nan đề của bạn với những anh em thánh đồ, vì “một mình chẳng gánh nỗi” (Xuất 18:18). Và Ma-thi-ơ 18:20 chép, “Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.”

Có một tục ngữ phương đông nói rằng, “Khi có sự hòa thuận trong gia đình, thì mọi việc đều tốt đẹp.” Bước xa hơn một bước, chúng ta có thể nói rằng, “Khi có sự hòa thuận giữa vòng các thánh đồ trong Hội thánh Đức Chúa Trời, thì mọi việc chắc chắn sẽ tốt đẹp.” Khi các thánh đồ hòa thuận với Đức Chúa Trời, thì mọi việc có kết quả. Trước nhất nếu chúng ta có hòa thuận với Nước Chúa thì chúng ta có thể có sự hòa thuận trong gia đình chúng ta và với nhau.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.