" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
 Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Ai là Các Sứ đồ?


Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Vì tín điều được gọi là tín điều Các Sứ đồ, trước hết chúng ta cần phải biết các Sứ đồ là ai. Từ Sứ đồ có nghĩa là những người được sai phái. Trong Hy văn từ “apostolos,” (sứ đồ) có nghĩa là người được tin cậy, được ủy nhiệm cho một nhiệm vụ. Tuy nhiên, nói cách chính xác, tước vị Sứ đồ chỉ được dùng cho mười hai môn đồ được Đức Chúa Jêsus kêu gọi cách đặc biệt. Nhưng trong một ý nghĩa rộng, nó được áp dụng cho những giáo sư Cơ-đốc nỗi tiếng khác như Barnabas. (Công vụ các Sứ đồ 14:14).

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.