" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
 Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Người Do thái có tin Đức Chúa Trời như là Cha của tạo vật không?


Người Do thái tin Đức Chúa Trời, Tạo hoá của vũ trụ, Đấng cầm quyền trên sự sống và sự chết của con người, sự hưng thịnh hay sự suy thoái của quốc gia, là Cha của họ. Trong Cựu Ước, Danh xưng của Đức Chúa Trời được gọi là “Elohim” hay “Jehovah,” nhưng trong Tân Ước đó là Đức Chúa Jêsus Christ Đấng được gọi là Đức Chúa Trời.

Chính Đức Chúa Jêsus gọi Đức Chúa Trời là “Cha (Giăng 6:27),” “Cha chúng ta ở trên Trời (Ma-thi-ơ 6:9),” “Cha Thánh (Giăng 17:11),” “Cha ta (Giăng 20:17),” và dạy môn đồ Ngài lập đi lập lại để bảo đảm rằng họ nhận sự dạy dỗ của Ngài vào lòng.

Trong Cơ đốc giáo, chúng ta trở nên tín đồ thật bởi gặp và tin Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng được bày tỏ trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh, Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Cơ đốc nhân phải biết cách chính xác Đức Chúa Trời, Đấng mà họ tin là ai.Cơ đốc nhân tin Đức Chúa Trời là Cha của loài người


Cơ đốc nhân tin Ba Ngôi Đức Chúa Trời như là tác giả chủ yếu của loài người – nghĩa là họ tin Đức Chúa Trời trong cả nguồn gốc và là Đấng nuôi dưỡng cuộc sống. Đức Chúa Trời tạo nên con người, cứu và nuôi dưỡng các thánh đồ qua Hội thánh của Ngài.

Vì Đức Chúa Trời của Cơ đốc giáo tạo nên toàn thể vũ trụ và tạo dựng nên loài người theo hình và tượng Ngài, nên Ngài là Cha của cả nhân loại. Khi một nhà truyền giáo giảng Phúc âm cho vài nguời bản xứ châu Mỹ lần đầu tiên, một lãnh tụ già hỏi, “Ông nói rằng Đức Chúa Trời là Cha chúng ta?” Nhà truyền giáo trả lời cách nghiêm chỉnh, “Dĩ nhiên!” Thình lình, nét mặt của lãnh tụ trở nên sáng, đưa tay ra, và nói, “Thế thì ông và tôi là anh em!” Trong Đức Chúa Cha, tất cả loài người là anh chị em trong thể chất. Mặt khác, tình huynh đệ thuộc linh của họ được hoàn tất khi họ tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh.

Sự bình an toàn cầu thật chỉ được tìm thấy khi con người gặp nhau và phục vụ Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa là nguồn gốc của loài người. Nếu loài người, chỉ tồn tại trong sự không hiểu biết Đức Chúa Trời, chỉ tìm kiếm nguồn gốc của tổ phụ của họ và chỉ theo đuổi chủ nghĩa dân tộc, bản chất con người chắc chắn sẽ bị tự hủy hoại bởi sự kiêu ngạo, ham muốn, đố kỵ, ganh ghét, xung đột và chiến tranh. Như thế, tất cả chúng ta trở nên con cái thuộc linh của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.

Chính Đức Chúa Cha ban cho chúng ta ánh sáng ấm áp của buổi mai, sự êm đẹp của chiều tà, bốn mùa với ngày và đêm. Và Ngài là Đấng nuôi dưỡng tất cả sinh vật, tất cả loài người và thú đồng, Ngài ban mưa và tuyết, và ban cho chúng ta cây trái dồi giàu trên đất. Đó là lý do Thi thiên 100:3 hát, “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.”

Vì Đức Chúa Trời biết những hoạt động của cơ thể chúng ta, Ngài nuôi chúng ta bởi sản phẩm thích hợp cho mỗi bốn mùa. Thí dụ, vì chúng ta đổ mồ hôi nhiều trong mùa hè, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trái cây tươi ngon ngọt và mọng nước như đào, dưa hấu, cà chua, táo, nho và các thứ khác.

Đặc biệt chúng ta không thể làm gì ngoại trừ kinh ngạc bởi những công việc kỳ diệu bên trong cơ thể chúng ta. Cuộc sống của con người được tìm thấy ở trong huyết, nhưng điều đó đã được nói trong Kinh thánh cách nay trên 3.500 năm (Lê Vi Ký 17:11). Huyết lưu thông trong cơ thể chúng ta trên 675 km trong một ngày. Nếu chúng ta đi bộ trong một khoảng cách 40 km trong một ngày mà không nghĩ thì chúng ta sẽ kiệt sức. Nhưng trái tim của chúng ta làm huyết lưu thông 675 km trong một ngày mà không hề nghĩ trong suốt 365 ngày trong một năm. Chúng ta tắt đèn khi chúng ta đi ngủ, nhưng trái tim chúng ta thì không bao giờ ngừng đập. Thế thì ai đang bơm những trái tim này? Đó là Cha của sự sống Đấng làm việc tận bên trong của cuộc sống huyền nhiệm mà chúng ta không biết.

Không khí mà con người đang thở, nước con người đang uống, thức ăn mà con người ăn tất cả đều là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Gia-cốp, một con người đức tin, nói, “Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay” (Sáng thế ký 48:15). Đối với dân sự vô ơn Y-sơ-ra-ên, Ê-sai nói, “Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song Y-sơ-ra-ên chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ.” ( Ê-sai 1:2-3)

Như thế, chúng ta phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Đức Chúa Trời Là Đấng nuôi dưỡng và là Cha của cả nhân loại.Chúng ta phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế gian.


Tình yêu của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi là vô tận và đời đời. Lịch sử loài người thay đổi, và tôn giáo của họ cũng thay đổi nhiều lần. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời thì không bao giờ thay đổi, hôm qua, ngày nay, và ngày mai.

Tình yêu xác thịt của con người không bao giờ tồn tại mãi mãi. Cảm xúc khuấy động, chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là tình yêu, nhưng nó thay đổi bất cứ lúc nào. Những gì thay đổi liên tục thì chỉ là cảm xúc. Tình yêu xác thịt của con người thì luôn luôn là ích kỷ và tập trung cho bản ngã mình.

Nhưng tình yêu thật của Đức Chúa Trời là hoàn hảo, thánh khiết và đời đời. Đó là lý do tại sao Kinh thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi Ngài sai con một của Ngài. Đó là cách mà Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của thế gian. Vì thế, Rô-ma 5:8 nói, “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”; Giăng 3:16 nói, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy thì được sự sống đời đời.” Và 1 Giăng 4:10 chép, “Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta” Chúng ta phải tin Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng phải được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta và nhận sự sống đời đời bởi tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh.Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta


Mối liên hệ huyết thống giữa cha và con là mối liên hệ của thịt và huyết. Giống như thế, những ai tin Đức Chúa Trời thì trở nên con cái Ngài bởi tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus và huyết Ngài như Phúc âm của sự tha tội. Đây là cách mà chúng ta có thể sống chung trong một nhà. Trong khi chúng ta còn ở trên đất, không có gì khác hơn là Hội thánh của Đức Chúa Trời là nhà của các thánh đồ, và khi chúng ta lìa khỏi thế gian này, thì nhà của chúng ta là Vương quốc Thiên đàng đời đời.

Phước hạnh của việc gọi Đức Chúa Trời là Cha và được cứu ra khỏi tội lỗi thì chỉ được thực hiện bởi đức tin trong việc tin Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Vì thế Rô-ma 8:15 nói, “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha.” Đây là sự kiện diệu kỳ và là chân lý tuyệt đối! Phúc âm thật của Nước và Thánh Linh là Phúc âm đem đến cho chúng ta sự tha thứ mọi tội lỗi. Vì thế bởi đức tin chúng ta có thể được tha thứ mọi tội.

Và Đức Thánh Linh chỉ có thể đến với những ai đã được tha tất cả tội lỗi của họ bởi nhận Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Và chỉ những ai nhận Đức Thánh Linh có thể trở nên con trai và con gái của Ngài. Bởi đức tin trong Chúa, tất cả mọi người có thể nhận bất cứ điều gì họ cầu xin trong danh Chúa Jêsus. Vì thế, Giăng 16:23 nói rõ, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi.”

Đức Chúa Trời là Cha, không có gì làm quấy rầy Ngài hay phiền toái Ngài khi các tín hữu cầu xin Ngài quá nhiều. (Gia-cơ1:5).Chúng ta phải tin Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta quyền thừa kế


Những ai tin vào Phúc âm của Nước và Thánh Linh được ban cho bởi Chúa thì trở nên con trai và con gái của Ngài. Như Rô-ma 8:15 nói rỏ, “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha”

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Và nếu họ trở nên con trai và con gái Đức Chúa Trời, thì điều này có nghĩa là họ sẽ vui sướng hưởng quyền kế thừa sau khi chết. Như Rô-ma 8:17-18 nói, “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.” Ở đây từ “thừa kế” được nhấn mạnh ba lần, nghĩa của nó là những ai kế nghiệp Đức Chúa Trời – là người thừa kế riêng của Ngài.

Ga-la-ti 4:7 cũng nói, “Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời.” Cụm từ, “kế tự với Đấng Christ” nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ thừa hưởng mọi sự mà Đức Chúa Trời của Cơ đốc giáo có. Bởi chính chúng ta, chúng ta không dám vào Vương quốc Thiên đàng mà không có đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Nhưng bởi tin vào Báp-tem và Huyết của chỉ Con Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhận sự tha tội, và rồi đi vào Thiên đàng. Giăng 6:39 nói, “Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt.”

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.