" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

II. Sự xưng nhận Đức tin trong Đức Chúa Con


“Tôi tin Đức Chúa Jêsus Christ,
là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta.
Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh,
sanh bởi nữ đồng trinh Ma-ri.
Chịu thương khó dưới tay Bôn-Sơ-Phi-Lát,
bị đóng đinh trên Thập tự giá, chịu chết và chôn.
Ngài xuống âm phủ.
Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại.
Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha.
Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết.”

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.