" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Bài Giảng về Con Thánh 5Chứng cớ Chúa Jêsus đã thăng thiên


Kinh thánh chép bởi hà hơi của Đức Thánh Linh chứng thực cho lẽ thật này

Công vụ 1:1-2 chứng thực sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus Christ nói rằng, “Hỡi Thê-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhứt ta, ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn.”

Cơ Đốc Giáo không phải là một tôn giáo xu hướng học thuyết, nhưng nó là lẽ thật có thực. Bởi đó Kinh thánh có căn cứ đích thực. Đặc biệt, Phúc âm theo Lu-ca không phải là một sản phẩm của sự hiểu biết chủ quan và thiển cận của thầy thuốc Lu-ca, nhưng đó là biên bản sống “qua Đức Thánh Linh” ông đã viết về chức vụ của Chúa Jêsus “cho đến ngày Ngài được cất lên”. Khi chúng ta có thể tin nơi những tài liệu lịch sử chỉ bởi con người, thì tại sao chúng ta không thể tin nơi Kinh thánh đã được chép qua sự hà hơi của Đức Thánh Linh, chính là Đức Chúa Trời ?

Phân đoạn trên chứng thực rằng Chúa Jêsus đã thăng thiên trước sự chứng kiến tân mắt của nhiều người. Công vụ 1:9 nói, “Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.” I Cô-rinh-tô 15:6 cũng nói, “Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.” Vì Chúa Jêsus đã phục sinh trong khi 500 thánh đồ chứng kiến điều đó, thì sự thăng thiên của Ngài là sự thật không thể chối từ. Và điều này được chép lại khi hầu hết những người chứng kiến vẫn còn sống.Chúa Jêsus đã trở lại với cõi vô hạn từ lãnh vực hữu hạn chứng minh cho sự thăng thiên của Ngài.


Tất nhiên chúng ta phải tin rằng Chúa Vô hạn đã đến trong thế gian hữu hạn này trong xác thịt con người, gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu phép báp tem, chịu đóng đinh, sống lại từ cõi chết với quyền năng của Ngài, và với sự vinh hiển của sự phục sinh này, Ngài đã thăng lên không trung.

Nếu chúng ta là những Thánh đồ, sau khi đến và ở trên thế gian này một thời gian, rồi trở về Thiên đàng thì chẳng có gì lạ cả mà đây chỉ là một điều tất nhiên. Cũng như vậy, chẳng có gì lạ về việc Đấng Christ đã đến từ Thiên đàng, ở trên đất này một thời gian và sau đó trở về Trời, đó chỉ là một điều tất nhiên. Vì thế Chúa chúng ta đã nói với Ni-cô-đem, là người mà Ngài đã giải thích về nguyên lý của Thiên đàng khi ông không thể hiểu câu nói của Chúa về tái sanh “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời.” (Giăng 3:10-13).Chúa Jêsus thăng thiên trước sự chứng kiến của nhiều người


Trong Công vụ 1:10 nói, “Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt.” Ở đây, mệnh đề, “ngó chăm lên trời,” nghĩa là họ nhìn lên trời cách rất gần. Nói cách khác, nó cho thấy rằng sự thăng thiên của Chúa xảy ra trước mắt của các môn đồ trên một thời gian dài. Nói khác hơn nữa, sự trải qua này của các môn đồ không chỉ là tức thời, nhưng nó đưa ra bằng chứng rõ ràng và chi tiết. Các môn đồ “nhìn chăm lên trời” nghĩa là họ nhìn chằm chằm trong một thời gian dài. Sự thăng thiên của Chúa Jêsus không phải là một sự kiện tạm thời và cấp bách, như một ngôi sao xẹt hay ánh chớp trong bầu trời đêm, nhưng đó là một sự kiện cụ thể và chắc chắn. Như vậy, Cơ Đốc Giáo là sự làm chứng của lẽ thật có thực.Hai thiên sứ làm chứng


Ở giữa phần sau của Công vụ 1:10 chép, “có hai người nam mặc áo trắng hiện ra.” Hai người nam này rõ ràng ám chỉ là thiên sứ. Từ “áo trắng” biểu hiện cho sự thánh khiết và vinh quang. Cả Tân ước lẫn Cựu ước đều chứng thực giống nhau rằng những thiên sứ luôn luôn hiện hình giống như con người (Ma-thi-ơ 28:3; Lu-ca 24:4; Công vụ 10:30; Sáng thế ký 18:2, 19:1; và Khải huyền 21:17).

Thiên sứ là tạo vật siêu tự nhiên, là những người không có tội. Như thế, những lời chứng của họ gieo lẽ thật vào lòng chúng ta, tươi mát như nước tinh khiết của một con sông.Chúa chúng ta sẽ trở lại giống với cách khi Ngài thăng thiên


Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Công vụ 1:11 nói, “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

Sau sự thăng thiên của Chúa, có 500 anh em tụ hợp lại để chứng kiến về sự thăng thiên này vẫn ngó chăm lên bầu trời trống không trong sự buồn bã ngay cả khi Chúa đã khuất mất khỏi tầm nhìn của họ. Để đem cho họ sự an ủi, động viên và hi vọng, hai thiên sứ chứng thực ràng, “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.”

Mệnh đề “như cách giống như vậy” có nghĩa rằng cũng như Ngài đã thăng thiên từ núi Ô-li-ve, Chúa sẽ chắc chắn trở lại tại đỉnh núi Ô-li-ve này (Xa-cha-ri 14:4), và lúc đó Ngài hứa rằng Ngài sẽ không trở lại trong sự hèn mọn như khi lần đầu Ngài đến, nhưng Ngài sẽ trở lại trong đám mây trong sự vinh hiển. Vì thế những người công chính có thể trông mong Ngài trong hi vọng nói rằng “Lạy Chúa, xin hãy đến!” (Khải huyền 22:20)

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.