" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Bài Giảng về Đức Thánh Linh 1Làm thế nào để chúng ta nhận được Đức Thánh Linh?


< Giăng 7:37-39 >

“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.”Có phải nhận được Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm riêng đối với một Cơ Đốc Nhân không?


Hầu hết Cơ Đốc Nhân nghĩ rằng tin nơi Chúa Jêsus và nhận được Đức Thánh Linh là hai điều khác nhau. Đó là tại sao họ cố gắng hết sức để nhận được Đức Thánh Linh. Khi hầu hết những người tin nơi Chúa Jêsus bị lún vào trong sự lẫn lộn như vậy, thật là một sự thất vọng đối với Đức Chúa Cha! Chỉ có một cách để cho họ thoát khỏi sự lẫn lộn này là hiểu biết Phúc âm của Nước và Thánh linh cách rõ ràng và tin nơi đó.

Chúa Jêsus nói trong Giăng 7:38, “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Mệnh đề “như Kinh thánh đã nói” có nghĩa là bất cứ ai tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh đều có thể nhận được Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ngự trong lòng của những người tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian này bởi nước và Thánh linh và đã cứu tội nhận khỏi những tội lỗi của họ.

Khi một người biết và tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì Đức Thánh Linh sẽ chảy vào lòng họ như một con sông. Chúa Jêsus đã nói rằng bất cứ ai khát hãy đến với Ngài và uống. Những người có Đức Thánh Linh tuôn chảy trong lòng như một con sông là những người nhận được những ơn phước thật sự nhiệm mầu bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Như vậy, Đức Thánh Linh không đến như một kinh nghiệm riêng rẽ đối với những người tin nơi Chúa Jêsus “như Kinh thánh đã nói.”

Những người sốt sắng tìm kiếm Đức Chúa tin rằng nếu họ chỉ cần cầu nguyện cách nóng cháy và mù quáng thì Ngài sẽ giáng trên họ. Nhưng đức tin như vậy chẳng có liên hệ gì với Phúc âm thật để khiến cho chúng ta nhận được Đức Thánh Linh do Chúa Jêsus ban cho.

Nghĩ rằng một người có thể nhận được Đức Thánh Linh do Chúa ban cho ngay cả khi người đó từ chối Phúc âm của Nước và Thánh linh thì không phải là lẽ thật. Không tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh do Chúa Jêsus ban cho thì chúng ta không thể nhận được Chúa Thánh Linh. Chúng ta không thể mua Ngài như chúng ta mua những của cải bằng tiền bạc. Đức Thánh Linh đến với chúng ta như một món quà chỉ khi chúng ta tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Tại sao người ta không thể có sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng họ ngay cả khi họ tin Chúa Jêsus? Câu trả lời của câu hỏi này được tìm thấy trong Phúc âm của Nước và Thánh linh do Chúa ban cho.

Lý do mà Cơ Đốc Nhân trở nên thật tối tăm là vì nhiều người hiểu lầm Đức Thánh Linh là ai, như được miêu tả trong Công vụ 2, trong trường hợp của các môn đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Hầu hết họ nghĩ rằng các môn đồ đã nhận được đầy dẫy Đức Thánh Linh bởi sự cầu nguyện sốt sắng.

Mặc dù Chúa Jêsus không ban Đức Thánh Linh cho những ai là tội nhân, vẫn có nhiều người cứng đầu cố chấp. Khi những người không biết Phúc âm của Nước và Thánh linh khao khát Đức Thánh Linh và cứ khăng khăng trong sự bướng bỉnh của họ, thì ma quỷ giả dạng Chúa Jêsus nhập vào họ, và họ cuối cùng trở nên cuồng tín bị những tâm linh ma quỷ này chiếm hữu. Như thế, người ta không nên cố chấp ép buộc mình ráng nhận được Đức Thánh Linh. Nếu ai chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi mà lại cầu xin Đức Thánh Linh thì rất nguy hiểm. Chúng ta phải nhận biết rằng đây giống như là cầu xin một điều gì đó không thể xảy ra.

Kinh thánh nói rằng quyền lực của người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi thì thật là lớn. Trong Giăng 20:23 “Chúa Jêsus đã nói, Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó” Như vậy quyền đó được ban cho những người đã nhận được Đức Thánh Linh. Quyền của họ lớn và trách nhiệm của họ cũng lớn. Chúa Jêsus đã nói với Phi-e-rơ, “Ta giao cho ngươi chìa khóa của Thiên Đàng.” Đây là quyền của không ai khác hơn là những người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi qua Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Thẩm quyền của những người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi và Đức Thánh Linh trong lòng họ bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh thì thật là tuyệt diệu. Họ có quyền dẫn người ta đến với Thiên đàng cũng như đưa họ để họ bị ném vào hỏa ngục. Như vậy, nếu các thánh đồ không truyền giảng ra Phúc âm của sự tha thứ tội lỗi đến cho những tội nhân và bỏ mặc họ như vậy, thì họ trở nên những người bỏ những tội nhân này vào nơi hủy diệt. Thẩm quyền để tha thứ tội lỗi của người ta được giao cho các thánh đồ là như thế.

Chúng tôi dâng lên lời cảm tạ Đức Chúa vì đã hướng dẫn chúng tôi vào trong Phúc âm của Nước và Thánh linh, là Phúc âm làm cho chúng tôi có thể nhận được Đức Thánh Linh. Chúng tôi đã nhận được Đức Thánh Linh bởi tin nơi phép báp tem của Chúa Jêsus và huyết của Thập tự giá như sự tha thứ tội lỗi của chúng tôi. Phúc âm của Nước và Thánh linh là Phúc âm thật duy nhất có thể làm cho người ta nhận được Đức Thánh Linh.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.