" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Bài Giảng về Đức Thánh Linh 4Đức Thánh Linh đến khi nào?


< Công vụ 2:1-4 >

“Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.”Đức Thánh Linh đã đến đất này khi nào?


Bây giờ tôi sẽ giải thích Đức Thánh Linh đến với người ta như thế nào.

Phân đoạn chính của Công vụ đoạn 2 nói với chúng ta rằng Đức Thánh Linh đã giáng trên môn đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Đây có phải có nghĩa là họ, những người đã nhận được Đức Thánh Linh, nhận Đức Thánh Linh đầy dẫy hơn không? Chúng ta phải tìm hiểu về điều này trước hết.

Vài người cho rằng sau khi tin Chúa Jêsus, chúng ta phải nhận được Đức Thánh Linh lần nữa như hiện tượng bày tỏ trong Công vụ đoạn 2. Chúng ta phải suy nghĩ cân nhắc trên luận điệu này và xem xét luận điệu này vô lý như thế nào.

Thực tế, những người đưa ra một luận điệu như thế không biết lẽ thật đã được bày tỏ trong Kinh thánh. Chúng ta nhận được Đức Thánh Linh như một món quà cùng lúc với sự tha thứ tội lỗi mà chúng ta nhận khi chúng ta tin nơi Chúa Jêsus (Công vụ 2:38). Làm sao chúng ta có thể nhận Đức Thánh Linh cách cá nhân, khi mà chúng ta có một sự lầm lẫn to lớn từ lúc chúng ta mới tin Chúa Jêsus? Đức tin này không phải là một đức tin đúng đắn. Ngay cả hiện nay, có nhiều người mặc dù tin Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, nhưng vẫn chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi để có thể hoàn toàn tẩy sạch tấm lòng họ trắng như tuyết. Những người này là tội nhân, và vì thế Đức Thánh Linh không thể ngự trong họ. Bạn phải nhận biết rằng những người tin nơi Chúa Jêsus trong cách này là tin Ngài cách vô ích. Vậy thì bạn cũng phải nhận biết rằng Đức Thánh Linh chỉ đến với những người tin nơi Chúa Jêsus trong Phúc âm thật và được tái sanh.

Đức Thánh Linh đã được sai xuống thế gian này sau sự sống lại của Chúa Jêsus. Khi Chúa Jêsus còn trên đất này trong thời Tân ước, Đức Thánh Linh vẫn chưa giáng trên các môn đồ. Chúa Jêsus đã nói, “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, như Lời Kinh Thánh đã chép” Và Thánh Giăng đã giải thích điều này cách rõ ràng, ông nói. “Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.”(Giăng 7:37-38).

Như thế, chỉ sau sự thăng thiên của Ngài, Chúa Jêsus mới sai Đức Thánh Linh như lời Ngài đã hứa (Giăng 16:7). Công vụ 1:4-5 tiếp theo sau sự giải thích này: “Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.” Đây là sự thật, Đức Thánh Linh chưa đến trong thế gian này và trong lòng các môn đồ, cho đến ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên vào thời Hội Thánh Đầu Tiên.

Vậy thì, Chúa Jêsus ban Đức Thánh Linh cho ai? Ngài ban Đức Thánh Linh cho những người tin nơi phép báp tem của Ngài và tin nơi huyết Ngài trên Thập tự giá, vì lẽ thật này là lẽ thật của sự tha thứ tội lỗi. Chúa Jêsus đã chỉ ban Đức Thánh Linh cho những môn đồ tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Đức Thánh Linh là Thánh linh thánh của Đức Chúa Trời. Từ “thánh” có nghĩa là “tách khỏi tội lỗi.” Như vậy, Đức Thánh Linh không thể ngự trong lòng những tội nhân.

Các môn đồ của Chúa Jêsus là những người đã theo Ngài và nghe Lời của Ngài trong khi Ngài còn trên đất này. Họ đã tin nơi Ngài như là Cứu Chúa và Chúa của họ, là Đấng đã tẩy sạch mọi tội lỗi của họ với phép báp tem của Ngài và sự chết trên Thập tự giá. Các môn đồ cũng đều nghe điều Chúa Jêsus nói khi Ngài hiện ra trước họ sau khi Ngài sống lại: “Các ngươi phải được báp tem bằng Đức Thánh Linh.” Họ đã tin rằng tất cả tội lỗi của họ đã chuyển sang Chúa Jêsus khi Ngài đến trong thế gian này để chịu báp tem như là Cứu Chúa của họ. Bởi vì Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ, Ngài đã chịu báp tem, mang lấy tội lỗi của thế gian, chịu đóng đinh và chết trên Thập tự giá, và bởi đó cứu họ hoàn toàn khỏi mọi tội lỗi của họ. Cũng vậy những người cùng tin với các môn đồ trong Phúc âm của Nước và Thánh linh đều được nhận Đức Thánh Linh như một món quà.Chúng ta nhận Đức Thánh Linh như một kết quả của sự tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh


Con người có thể nhận được Đức Thánh Linh như là một món quà bởi tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Nói cách khác, Đức Thánh Linh là một món quà của Đức Chúa Trời mà Ngài chỉ ban cho những người đã được tha thứ tội lỗi của họ. Hãy giả sử tôi cho một đôi kính mát cho một người nào đó như một món quà và nói, “hãy tận hưởng mùa hè của bạn! Đây là một biểu hiện nhỏ của tôi để cám ơn về sự giúp đở của bạn.” Nếu người nó nói với tôi rằng, “bây giờ tôi chỉ có mười đồng, nhưng đây hãy tạm thời cầm lấy nó,” thì điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là cái kính mát không phải là một món quà nhưng là một món đồ mà anh ta mới mua. Một món quà là một thứ gì đó hoàn toàn được cho không, 100 phần trăm. Nếu chúng ta trả tiền cho nó, không cần biết trả ít đến đâu đi nữa, thì nó hoàn toàn không còn là một món quà nữa.

Bởi vì Đức Thánh Linh chỉ được ban cho người nào đã nhận được sự tha thứ tội lỗi, khi tội lỗi của người đó biến mất khỏi lòng họ bởi tin nơi Chúa Jêsus, thì Thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ đồng thời và tự động đến trong lòng họ.

Tóm lại, Đức Thánh Linh được ban cho những người tái sanh cùng với lúc họ thực sự tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Chúa Jêsus đã cứu một cách trọn vẹn những người tin rằng Ngài đã nhận mọi tội lỗi của cả cuộc đời chúng ta chuyển sang Ngài khi Ngài chịu báp tem, và Ngài đã mang tất cả những hình phạt tội lỗi bằng cách gánh mọi tội lỗi của chúng ta, của tất cả nhân loại và đã chịu đóng đinh. Những ai tin vào điều này thì Chúa Jêsus ban cho Đức Thánh Linh như một món quà.

Bởi vì Thánh linh của Đức Chúa Trời là một món quà chỉ được ban cho những người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi, tất cả những điều người ta cần phải làm là chỉ tiếp nhận Ngài. Bởi vì Đức Thánh Linh là một món quà ban cho bất cứ thánh đồ nào đã nhận được sự tha thứ tội lỗi, Ngài ngự trong lòng những thánh đồ đó. Những ai có Đức Thánh Linh trong lòng họ thì có chứng cớ của Phúc âm để tha thứ những tội lỗi của họ.

Đức Thánh Linh không đến trong một cảm giác kích thích và giật gân. Ngài cũng không vô giác. Tệ hơn nữa, Đức Thánh Linh không bắt nguồn từ trong trạng thái hoàn toàn không có ngôi vị giống như ma quỷ đã được gọi đến bởi những kẻ tà thuật. Bởi vì Kinh thánh nói rằng, “Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.” một số trong các bạn có thể nghĩ và cho rằng một cảm giác chắc chắn sẽ xảy đến khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên bạn. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng một kinh nghiệm như thế chẳng có ảnh hưởng gì đến Đức Thánh Linh, nhưng chỉ là dấu hiệu của sự bị quỷ ám.

Lúc trước có một giáo sư tại một trường thần học nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng xuống, thì Ngài giáng xuống qua đôi tay bị điện giật. Nhưng đây không phải là cách mà Đức Thánh Linh thật sự giáng xuống. Vì thế bạn phải nhận biết rằng nếu có bất cứ linh lực nào đến trong bạn như thế, thì đó không phải là Đức Thánh Linh. Một số người lầm lẫn việc ma quỷ giáng xuống họ như là Đức Thánh Linh. Họ hiểu sai và tin sai những ma quỷ này là Đức Thánh Linh. Khi ma quỷ đến, người ta có thể cảm giác được chúng, nhưng Đức Thánh Linh thì không thể cảm giác được. Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta cách yên lặng, cùng với sự tha thứ tội lỗi, khi chúng ta tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Chắc chắn phần lớn Cơ Đốc Nhân hôm nay chưa được tái sanh bởi Phúc âm của Nước và Thánh linh cho dù họ tin nơi Chúa Jêsus. Họ vẫn cố gắng để nhận được Đức Thánh Linh sau khi một vài hay ngay cả nhiều năm sau khi họ tin Chúa Jêsus. Nhưng bạn phải nhận biết rằng cố gắng để nhận được sự tha thứ tội lỗi và Đức Thánh Linh cách riêng rẽ sau khi tin Chúa Jêsus là sai. Để cố gắng nhận được Đức Thánh Linh cách riêng rẽ sau khi tin Chúa Jêsus, họ leo lên núi để cầu nguyện, và làm mọi điều điên dại khác trong nhà thờ, khóc lóc và than van. Những điều này là triệu chứng bị quỷ ám.

Nếu chúng ta không thể nhận được sự tha thứ tội lỗi một lần đủ cả khi chúng ta tin nơi Chúa Jêsus, thì sau đó chúng ta không thể nhận được Đức Thánh Linh cách cá nhân. Nếu người ta cố gắng để nhận được Đức Thánh Linh cách riêng biệt sau đó ở ngoài Phúc âm của Nước và Thánh linh, thì họ sẽ bị chiếm hữu bởi ma quỷ. Thường thì khi người ta đi đến những nơi như nhà cầu nguyện và cầu nguyện cách tha thiết với Đức Chúa Trời để Ngài ban Đức Thánh Linh cho họ, thì họ nhận được điều gì đó. Những điều họ nhận không phải là Đức Thánh Linh, nhưng là ma quỷ giả dạng Đức Thánh Linh. Bạn phải nhận biết rằng những điều như vậy xảy ra rất thường xuyên, và nhận biết rằng bạn không thể cố gắng để nhận được Đức Thánh Linh ở ngoài Phúc âm của Nước và Thánh linh.

Để hướng đến một cuộc sống đức tin đúng mực Kinh thánh, người đó phải tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh. Trước nhất, nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi của bạn bởi đức tin nơi Phúc âm thật! Kế đó bạn sẽ nhận được Đức Thánh Linh như là một món quà. Khi Chúa Jêsus tẩy sạch tội lỗi của chúng ta với nước và huyết của Ngài, nếu chúng ta vẫn bỏ qua điều này và chỉ cầu nguyện cách sốt sắng để nhận được Đức Thánh Linh, thì kết cuộc bạn sẽ bị ma quỷ chiếm hữu.

Người ta hiểu sai Phúc âm của Nước và Thánh linh, và chỉ tin rằng Chúa Jêsus đã tẩy sạch tội lỗi của họ chỉ bằng huyết của Thập tự giá. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa Jêsus chết trên Thập tự giá mà trước nhất không tiếp nhận tội lỗi của chúng ta chuyển trên Ngài qua phép báp tem của Ngài?

Cựu ước và Tân ước phù hợp với nhau cách toàn vẹn. Trong Cựu ước, tội lỗi được chuyển sang bằng cách đặt tay lên đầu con sinh tế. Cũng như vậy, Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus gánh mọi tội lỗi của thế gian bằng cách chịu báp tem bởi Giăng. Nếu Giăng đã không chuyển tội lỗi của thế gian trên Chúa Jêsus qua phép báp tem, thì những tội lỗi này vẫn còn ở chỗ của nó cho đến ngày nay. Ấy là tại sao lại giống như sự đặt tay của Cựu ước, Chúa Jêsus đã phải gánh mọi tội lỗi của thế gian bằng cách chịu báp tem bởi Giăng, đại diện cho loài người, trước khi Ngài chịu đóng đinh. Bởi vì Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu báp tem bởi Giăng nên Ngài có thể đi đến Thập tự giá và đổ huyết của Ngài ra.

Mọi người phải tin hoàn toàn nơi Chúa Jêsus, là Đấng đã tẩy sạch tội lỗi của thế gian với phép báp tem và huyết của Ngài, và do đó mọi người phải được tha thứ mọi tội lỗi của họ. Chỉ khi tội lỗi của một người được tha thứ thì người đó mới có thể nhận được Đức Thánh Linh. Nếu ai đó vẫn có tội trong lòng họ cho dù họ tin nơi Chúa Jêsus, thì Đức Thánh Linh không thể ngự vào lòng người đó.Chúng ta chỉ có thể nhận được Đức Thánh Linh khi chúng ta có sự công chính của Đức Chúa Trời


Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Sự tha thứ tội lỗi và Đức Thánh Linh không được nhận một cách riêng rẽ. Những người bỏ qua điều này không biết toàn bộ lẽ thật, và vì thế họ đi đến những nhà cầu nguyện hoặc những nơi khác giống như vậy, kiêng ăn và cầu nguyện. Họ sẽ làm gì khi họ trở nên quá yếu để kết thúc sự kiêng ăn đó? Họ nghĩ về sự đóng đinh của Chúa Jêsus và chịu đựng sự đói khát của họ, họ tự nói rằng, “Sự đói khát của tôi chẳng đáng gì so với sự đóng đinh của Chúa Jêsus!” Có nhiều người như vậy, là những người cố gắng nhận được Đức Thánh Linh cách liều lĩnh trong khi sống một cuộc sống thuộc linh với tội lỗi vẫn còn trong lòng họ.

Điều bạn cần phải biết rõ ràng là sự kiêng ăn không phải là điều quan trọng. Điều thật sự quan trọng là biết và tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh được Đức Chúa Trời ban cho và do đó bởi đức tin mà mọi tội lỗi của bạn được tha thứ. Đức Chúa Trời muốn bạn biết và tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh hơn là cầu nguyện và kiêng ăn với sự thành tâm. Tại sao? Bởi vì đây là điều có phước cho bạn.

Nếu ai đó cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin ban cho con Đức Thánh Linh,” thì Đức Thánh Linh có đến với người này ngay cả khi lòng của anh ta vẫn tội lỗi không? Chỉ có ma quỷ có thể vào những tấm lòng tội lỗi như thế mà thôi. Ma quỷ biến những tấm lòng tội lỗi thành nhà của chúng, trong khi Đức Thánh Linh dựng nên những đền thờ và ngự đời đời trong lòng những người đã nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin nơi Phúc âm của Nước và huyết Đức Chúa Jêsus Christ.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.