" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Bài Giảng về Đức Thánh Linh 5Những chức vụ của Đức Thánh Linh


< Giăng 16:5-11 >

“Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi, vì họ không tin ta; về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, và các ngươi chẳng thấy ta nữa; về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.”Chúng ta hãy xem xét Đức Thánh Linh làm gì khi Ngài đến trong đất này.Trước hết, Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về tội lỗi


Phân đoạn trên nói với chúng ta rằng Đức Thánh Linh cáo trách thế gian “về tội lỗi”. Nói cách khác hơn thì Đức Thánh Linh cáo trách con người về tội lỗi của ho, là điều dẫn họ đến hỏa ngục. Tội lỗi này là tội của sự không tin rằng Chúa Jêsus đã gánh mọi tội lỗi của con người một lần đủ cả bằng cách đến trong thế gian trong hình hài của một con người, và chịu báp tem bởi Giăng, tất cả là để cứu tội nhân.

Bởi đã mua chuộc tội lỗi của con người qua phép báp tem của Đức Chúa Jêsus Christ và huyết của Thập tự giá, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi sự đoán phạt của chúng ta, và Ngài khiến cho chúng ta không còn tội nữa.

Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về việc không tin nơi lẽ thật này. Đức Thánh Linh là Đấng mang đến chân lý rằng không tin nơi sự cứu rỗi của nước và huyết ban cho bởi Chúa Jêsus là một tội dẫn đến địa ngục. Và Đức Thánh Linh cũng là Đấng ấn chứng cho những người tái sanh với dấu ấn, “Các ngươi là con cái của Ta.” Đấy là vì sao chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là A-ba, là Cha. Bởi vì chúng ta đã trở nên vô tội nên chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời thánh khiết là Cha của chúng ta.Thứ hai, Đức Thánh Linh bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời


Chúa Jêsus đã nói trong phân đoạn trên, “về sự công chính, bởi vì Ta đi đến cũng Cha Ta và các ngươi không thấy Ta nữa.” Chính Chúa Jêsus là sự công chính của Đức Chúa Trời.

Sự “công chính của Đức Chúa Trời.” đã được hoàn thành với phép báp tem và huyết của Chúa Jêsus: Chúa Jêsus đã gánh tội lỗi của loài người bằng cách đến trong đất này và chịu báp tem, mang tội lỗi của thế gian đến Thập tự giá, và mua chuộc nó hoàn toàn bằng cách đổ huyết của Ngài ra cho đến chết. Đức Thánh Linh làm chứng rằng Chúa Jêsus đã cứu chúng ta qua phép báp tem và huyết của Ngài.

Vì thế Đức Thánh Linh nói với chúng ta, “Nếu không tin nơi Chúa Jêsus thì tội lỗi đó dẫn người ta đến hỏa ngục. Và rằng các ngươi nhận được sự tha thứ tội lỗi – đó là Đức Chúa Trời đã cứu các ngươi bằng nước và huyết – chính là sự công chính của Đức Chúa Trời.”Thứ ba, Đức Thánh Linh nói về sự phán xét


Chúa Jêsus tiếp tục nói trong phân đoạn trên, “về sự phán xét, bởi vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét” Đức Thánh Linh làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã phán xét ma quỷ bằng sự công chính toàn vẹn của Ngài – đó là phép báp tem và huyết của Ngài.

Ma quỷ đã biết rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao ma quỷ đã bày kế để đóng đinh Chúa Jêsus. Đó là công việc của Sa-tan, là kẻ nghĩ rằng giết chết Chúa Jêsus có nghĩa là hắn chiến thắng.

Vì thế Sa-tan xúi giục người ta đóng đinh Chúa Jêsus. Khi bị đóng đinh như vậy, dòng huyết trong tim Ngài đã đổ ra tất cả. Mỗi lần Tim Ngài đập, thì huyết chảy ra từ mạch máu của Ngài. Ngay trước khi Ngài chết, Ngài đã kêu khát nước, đưa giấm vào miệng Ngài, Ngài la lớn, “mọi việc đã được trọn”, sau đó Ngài chết. Và sau ba ngày, Ngài đã sống lại từ cõi chết.

Những công tác của Đức Thánh Linh được bày tỏ qua sự công chính với Phúc âm của Nước và Thánh linh. Thật không may, không có nhiều người nhận được sự tha tội bởi những công tác của Lời chứng thực này của Thánh Linh. Tại sao? Bởi vì người ta đã bị cám dỗ bởi những công việc của ma quỷ, và vì thế họ không thể được tái sanh, họ nhận linh của ma quỷ và tin lầm chúng nó là Thánh linh của Chúa Jêsus.

Việc Chúa Jêsus đã cứu chúng ta bằng cách đến trong thế gian này, chịu báp tem, chết trên Thập tự giá và sống lại từ cõi chết – đó có nghĩa là Ngài đã khiến chúng ta trở nên công chính và vì thế sẽ đem chúng ta đến Thiên đàng. Đây là điều mà Đức Thánh Linh làm chứng.

Còn quá nhiều người trong thế giới vẫn còn là tội nhân với những tấm lòng đầy tội lỗi ngay cả khi họ đã tin Chúa Jêsus 10, 20 thậm chí 50 năm. Chúng ta có thể thấy rằng đối với một số người, họ càng tin lâu bao nhiêu thì họ càng bị ràng buộc bởi tội lỗi của họ bấy nhiêu. Khi nhận quyền lực của ma quỷ, họ hiểu lầm rằng nói tiếng lạ, điều mà chẳng có gì hơn là nói tào lao không thể hiểu nổi và những kinh nghiệm co giật rối loạn, thì họ nghĩ rằng họ đang nhận được Đức Thánh Linh. Nhưng đấy không phải là những sự ban cho từ Đức Thánh Linh mà là của ma quỷ. Hay nói cách khác, Cơ Đốc Nhân bị ma quỷ chiếm hữu từ sự không có khả năng phân biệt những công tác của Đức Thánh Linh và những việc làm của ma quỷ. Những đặc tính của sự bị quỷ ám bao gồm co giật cách dữ dội, nói ra những lời không thể hiểu, trợn tròng mắt và co giật thân thể, làm những hành động bâng quơ trơ tráo. Công việc của Sa-tan làm cho người ta sống một cuộc sống đức tin bâng quơ trầm trọng, không có khả năng hiểu biết nhưng chỉ cảm giác và khao khát.

Ngược lại, những công việc của Đức Thánh Linh qua Phúc âm thì làm chứng tội lỗi là gì, sự công chính là gì, sự cứu rỗi của chúng ta bởi Đức Chúa Trời là gì, sự phán xét của Ngài là gì, chúng ta tin nơi Phúc âm nào mà được cứu, và ai là những người sẽ bị hình phạt nơi hỏa ngục.

Bằng chứng của sự cứu rỗi khỏi tội lỗi của bạn ở đâu? Bạn đã được cứu bởi tin nơi Lời lẽ thật được chép của Đức Chúa Trời. Bởi vì Lời này của Đức Chúa Trời trong lòng bạn mà bạn được cứu khỏi mọi tội lỗi của bạn. Nhưng nhiều Cơ Đốc Nhân không thể tiếp nhận Phúc âm thật và đẹp đẽ này bởi vì có quá nhiều sự dạy dỗ sai lạc chồng chất trong tâm trí của họ trước đây. Khi không còn chỗ trong phòng trọ để cho Ma-ri ở, lúc ấy đang mang thai Chúa Jêsus, những người như vậy phải làm cho lòng họ trống không trước để tiếp nhận Chúa Jêsus, nắm chặt và tin nơi Lời được chép của Đức Chúa Trời.

Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Chúng ta phải nắm chặt và tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh, trong lời hứa Đức Chúa Jêsus Christ sẽ đến để cứu chúng ta. Đây là phương cách để chúng ta có thể được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta đời đời và được chấp nhận bởi Chúa Thánh Linh. Và tấm lòng của những người đã trở nên vô tội bởi tin nơi Chúa Jêsus là nơi Chúa Thánh Linh có thể ngự vào. Chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội lỗi, nhưng chúng ta không thể không phạm tội lần nữa. Dĩ nhiên, chúng ta không muốn phạm tội, nhưng vì sự yếu đuối của chúng ta. Không ai có thể kháng cự lại sự cám dỗ ăn cắp nếu người đó đã ba ngày không có thức ăn; cũng như vậy, chúng ta không thể tránh khỏi việc luôn luôn phạm tội, nhưng chúng ta vẫn nói rằng chúng ta đã nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi vì chúng ta có Lời của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta.

Đấy là tại sao I Phi-e-rơ 3:21 nói, “Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em.” và I Phi-e-rơ 1:23 chép, “anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.”

Trước mặt Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh cáo trách con người về tội lỗi, sự công chính và sự phán xét. Chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi Phúc âm của lẽ thật được ban cho bởi Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta tin rằng phép báp tem của Chúa Jêsus và sự đóng đinh của Ngài là tình yêu của Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta là những tội nhân. Và nhiều người đã nhận được sự sống đời đời bởi tin vào sự cứu rỗi mà Chúa Jêsus, là Đấng Xét Đoán, đã ban cho họ.

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.