" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Những bài giảng với các chủ đề đặc biệt của Mục sư Paul C. Jong

 

Bài Giảng về Đức Thánh Linh 8Hãy thử các thần để biết chúng có đến từ Đức Chúa Trời không


< II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7-12 >

“Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động rồi; song Đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bấy giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó, và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dổ không công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Aáy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, điều bị phục dưới sự phán xét của Ngài.”Câu 7 trong phân đoạn trên nói, “Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đang hành động rồi; song Đấng còn ngăn trở cần phải cất đi.” Điều này nói với chúng ta rằng Sa-tan bành trướng quyền lực của ma quỷ bằng cách hành động bởi sức mạnh của riêng nó (không phải những hành động của Đức Thánh Linh), là những điều mà Đức Chúa Trời không muốn.

Những người bị chiếm hữu bởi những kẻ vô luật pháp được diễn tả cách rõ ràng, những người có “đức tin của phù thủy” thì không phải là đức tin của Cơ Đốc Nhân. Những người này là những người hiến thân họ cho phù phép, những sự nói tiếng lạ, những sự nói tiên tri, những sự chữa bệnh, và những công việc khác giống như vậy. Họ đặt nặng trên những gì họ cho là từng thấy, hoặỉc những quyền lực tâm linh mà họ cho là đã nhận. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ chấm dứt những công việc như thế, là những việc ngăn trở lẽ thật.

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10 chép, “Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi.”

Những công việc của Sa-tan được bày tỏ, thí dụ như, trong vòng những người nói rằng họ có quyền năng chữa bệnh. Một vài Cơ Đốc Nhân, bao gồm cả mục sư, những lãnh đạo hội thánh, và tín đồ thường, đi đến tất cả những loại nhóm họp để lấp đầy sự khiếm khuyết quyền năng của họ, từ những buổi cầu nguyện đặc biệt trên núi đến những buổi hội họp phong trào ân tứ đặc biệt và những buổi tụ họp đặt tay đặc biệt. Những người này kêu cầu Đức Chúa Trời cách tha thiết, họ than thở và kiêng ăn trước mặt Ngài. Mục đích của họ là làm cho chức vụ của họ được con người chấp nhận, tin rằng một chức vụ đúng như được gọi chỉ có thể đến theo sau khi mà nó được đi kèm với loại quyền năng do Chúa ban cho như được bày tỏ trong Kinh thánh. Nhưng khi người ta cố gắng để được mặc lấy quyền năng của Đức Chúa Trời cách cá nhân, thì ma quỷ giả dạng như Chúa Jêsus xuất hiện và cho họ quyền lực sa tan của nó.Những bí mật của công việc gian ác là thế nào?


Giu-đe 1:11 chép, “Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am; và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê.” Vậy thì, cách của Ca-in là gì? Ca-in đi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời sau khi Chúa hình phạt ông. Đó là ngoảnh mặt khỏi Đức Chúa Trời. Và ngoảnh mặt khỏi Đức Chúa Trời là không tin nơi Phúc âm của Nước, huyết và Thánh linh mà Chúa đã ban.

Những người bị Sa-tan chiếm hữu làm việc vì tiền bạc. Phân đoạn trên tiếp tục, “họ….lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am” Cuối cùng, những mục sư bị Sa-tan chiếm hữu đang thi hành chức vụ để kiếm tiền. Bị Sa-tan giam hãm, họ làm những công việc của tiên tri giả. Những tiên tri giả này vui thích mỗi khi tín đồ của họ mang một số tiền lớn đến để dâng cho nhà thờ. Họ chỉ chúc phước cho tín đồ của họ khi những tín đồ này phun ra nhưng món tiền lớn, và khi những tín đồ không làm như vậy, thì những tiên tri giả này không chúc phước cho họ. Như vậy, những người làm mục sư trong khi bị Sa-tan chiếm hữu đang thi hành chức vụ thì cuối cùng cũng chỉ vì tiền.

Nếu bạn đưa ra thật nhiều tiền, thì họ đưa bạn vào trong ban trị sự hay ban trưởng lão thật nhanh. Nhưng nếu bạn không nhả đủ tiền ra, thì bạn hoàn toàn không thể nào được trở nên một trưởng lão.

Những người ở phân đoạn trên chỉ về những việc làm chỉ vì tiền. Họ là những ai? Đoạn trên muốn nói về Ba-la-am, một tiên tri của thời Cựu ước, là người dẫn dân I-sơ-ra-ên rơi vào trong thế giới thế tục bằng cách bán đứt họ cho tiền bạc. Những người giống như Ba-la-am, là người làm việc bằng quyền lực của Sa-tan, là những người chỉ làm việc cho tiền bạc.

Đoạn cuối nói với chúng ta rằng những người như vậy “và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê.” Những người này đã thành lập những bè phái riêng của họ và chống nghịch lại hội thánh của Đức Chúa Trời. Những người yêu tiền cuối cùng sẽ trở nên những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời.

Giu-đe 1:12 chép, “Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bựt rễ;”

Những người nhìn mọi người chỉ trong điều kiện tiền bạc là những thiên tài trong sự lừa dối người khác và là chuyên viên trong việc cướp đoạt tiền bạc của những môn đồ ngây thơ của họ. Bởi vì đầy tớ của Sa-tan là những người chăn chiên chỉ thích nuôi bản thân họ, chứ họ hoàn toàn không nghĩ đến những người khác. Cho dù con người tin nơi Chúa Jêsus, nhiều người trong bọn họ chỉ bị lợi dụng và không có sự bình an trong tâm trí, họ lo lắng không ngớt về tội lỗi của họ và muốn điên lên vì những lo lắng đó.

Đầy tớ của Satan là những người cuồng tín có khuynh hướng ân tứ, họ gieo niềm tin sai lạc với sự dối trá bởi việc nhận quyền năng của satan. Và bất cứ khi nào họ nói về Kinh thánh, họ cũng trộn lẫn với những sự giả dối, họ không hề biết xấu hổ. Vì thế, Kinh thánh miêu tả họ như “như sóng cuồn dưới biển, sủi bọt ô uế của mình” (Giu-đe 1:13).

Khi thời điểm cuối cùng của thế giới này đến, ma quỷ sẽ làm việc cật lực hơn nữa, và vì thế những đầy tớ của Sa-tan cũng sẽ sử dụng nhiều năng lực hơn. Trong thời kỳ cuối cùng, trước khi Đức Chúa Jêsus Christ đến, Sa-tan sẽ làm việc mạnh hơn ngay cả trong những hội thánh trên đất này. Như vậy, ma quỷ sẽ trở nên hung hăng hơn, đuổi quỷ và nói tiên tri.

Điều quan trọng nhất đối với những người chưa được tái sanh mặc dù họ tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là biết và tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh do Chúa đã ban cho, và nhờ đó nhận được sự tha thứ tội lỗi và sự ban cho Đức Thánh Linh. Và bởi có Đức Thánh Linh, họ phải có sự sống đời đời. Nhưng những người tự xưng là đầy tớ của Đức Chúa Trời, là những người bị ma quỷ chiếm hữu chỉ tìm kiếm những phước hạnh về xác thịt, quyền năng chữa bệnh, nói tiếng lạ, và những hoạt động phép lạ như là mục đích và mong ước duy nhất của họ. Đây là tại sao những người này luôn luôn đối diện với những sự việc kỳ dịỉ do Sa-tan ban cho họ.

Trong thế giới ngày nay, khi ai đó bắt đầu nói tiếng lạ trong những nhà cầu nguyện nổi tiếng thì những người xung quanh vỗ tay khen ngợi anh ta bởi việc này. Và những người không thể nói tiếng lạ tụ hợp lại với nhau cách đặc biệt trong một căn phòng nơi họ được một người dạy cho cách nói tiếng lạ, họ cứ lặp đi lặp lại, “Lu-lu-lu-gia, Lu-lu-lu-gia, Ha-lê-lu-gia.” Khi họ cố gắng nói câu này nhanh hơn, thì điều họ nói trở nên lời nói lắp bắp không thể hiểu được, họ thốt ra những từ lạ giống như là một cuộn băng nhão chạy vậy (khi cố gắng nói nhanh hơn, lưỡi của người ta bị cứng lại). Khi 80 phần trăm trong bọn họ đã bị mất lý trí và lưỡi của họ bị đơ ra thì làm thế nào họ có thể phát âm chính xác được? Bởi vì người ta nhận sự đặt tay từ những người cuồng tín, là những người bị ma quỷ chiếm hữu nên chính họ cũng bị chiếm hữu khi những ma quỷ này di chuyển sang họ và ở trong lòng họ. Bởi vì họ bị ma quỷ chiếm hữu nên họ nói những lời thuộc về ma quỷ.

Đừng tin nơi những lời của ma quỷ, nhưng tin nơi những công tác mà Đức Thánh Linh làm việc trong lòng và quanh những người tin nơi Phúc âm của Nước và Thánh linh được chép trong Kinh thánh. Ngay cả hiện nay, những công việc lộn xộn của ma quỷ đang mở rộng ra trong vòng những người theo đuổi đức tin ân tứ.Cho dù bạn ăn năn vào ngày đó


Muốn biết thêm về “Đức tin trong bài tín điều các Sứ đồ”? Xin ấn vào biểu tượng bên dưới để nhận sách miễn phí của Tín điều các Sứ đồ.
The faith of the Apostles' creed

Ma-thi-ơ 7:22-23 cũng chép, “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Nhiều người tin rằng hành động như một tiên tri trong danh Chúa, thì sẽ đuổi ra ma quỷ, và làm những điều kỳ lạ trong Danh Ngài là những công việc của Đức Chúa Trời và của Đức Thánh Linh. Có nhiều người trong vòng Cơ Đốc Giáo ngày nay, là những người nói rằng đuổi quỷ là công việc của Đức Thánh Linh, vì nhiều người tin rằng khi những điều kỳ lạ xảy ra do một số Mục sư thì họ tin tất cả những điều đó là công việc của Đức Thánh Linh.

Nhưng Phúc âm nói rằng những điều như thế không phải là công việc của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh chép rõ ràng rằng những quyền năng như đuổi quỷ, dấu kỳ, phép lạ, và những việc lạ như thế là công việc của Sa-tan. Nhưng dù như vậy, người ta tin những việc này là việc của Đức Thánh Linh. Công việc của Satan đến với ai thì người đó bị hủy diệt, và những người theo đuổi những dấu kỳ, phép lạ như thế không thể nào được cứu. Vì thế, Kinh thánh cảnh cáo chúng ta rằng, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.” (I Giăng 4:1).

Trở lại

 


Sách in   |  

 
Bible studies
    Bài giảng
    Quan điểm đức tin
    Phúc âm là gì?
    Những thuật ngữ Kinh thánh
    Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.