" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
 - Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh

 

 • Việc đặt tay và lệnh truyền
 • Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời ban cho để chuyển tội lỗi qua sinh tế chuộc tội trong Cựu Ước (Lê-vi-ký 4:29). Trong thời Cựu Ước, Ðức Chúa Trời cho phép dân sự được chuộc tội bởi việc đặt tay trên đầu của sinh tế bên trong đền tạm. Nó chỉ về Báp-tem của Chúa Jêsus trong thời Tân Ước.

  Trở lại danh sách


  Sách in   |  

   
  Bible studies
      Bài giảng
      Quan điểm đức tin
      Phúc âm là gì?
      Những thuật ngữ Kinh thánh
      Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
   

  register as a coworker
  Partner's Zone
  MFC
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.