" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
 - Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh

 

 • Tái sanh/Sanh lại
 • Có nghĩa là 'sanh lần thứ hai'. Một tội nhân được tái sanh và trở nên người công chính khi anh/chị ấy được cứu cách thuộc linh bởi tin vào Báp-tem của Chúa Jêsus và Thập-tự-giá của Ngài.

  Chúng ta có thể tái sanh cách thuộc linh bởi tin vào Báp-tem và huyết của Chúa Jêsus. Người tái sanh là người được thanh tẩy tất cả tội lỗi của họ và "mong ước chờ đợi sự hiện đến của Ngài lần thứ hai".

  Trở lại danh sách


  Sách in   |  

   
  Bible studies
      Bài giảng
      Quan điểm đức tin
      Phúc âm là gì?
      Những thuật ngữ Kinh thánh
      Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
   

  register as a coworker
  Partner's Zone
  MFC
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.