" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
 - Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh

 

 • Sự tha tội
 • Điều căn bản quan trọng là biết sự tha tội. Tội lỗi được tha thứ khi chúng ta được tinh sạch tất cả tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả qua Phúc Âm của Nước và Thánh Linh. Đức tin trong Phúc Âm của Nước và Thánh Linh là tin vào chuỗi lẽ thật sau: Thần tánh của Đức Chúa Jêsus Christ, sự nhập thể của Con Đức Chúa Trời, Báp-tem và Thập-tự-giá vì sự cứu rỗi của tất cả chúng ta, và sự sống lại của Ngài.

  Trở lại danh sách


  Sách in   |  

   
  Bible studies
      Bài giảng
      Quan điểm đức tin
      Phúc âm là gì?
      Những thuật ngữ Kinh thánh
      Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
   

  register as a coworker
  Partner's Zone
  MFC
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.