" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Giải thích ngắn gọn một vài thuật ngữ Kinh thánh
 - Kết hợp với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh

 

 • Sông Giô-đanh, nơi Chúa Jêsus chịu báp-tem.
 • Sông Giô-đanh chảy rất dốc về biển chết. Mặt nước Biển chết thấp hơn mực nước biển 400 mét. Vì thế, nước của biển chết không thể chảy vào bất cứ nơi nào khác; nước bị ứ động trong biển chết.

  Độ mặn của của biển chết cao hơn độ mặn của biển bình thường gấp 10 lần, không có sinh vật nào có thể sống trong đó. Vì thế nó được gọi là Biển Chết. Chúa Jêsus đã chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít dưới sông của sự chết (Sông Giô-đanh). Điều này miêu tả rằng nhân loại, ngoại trừ những người không có tội trong lòng, đối diện với sự đọa đày đời đời vì tội lỗi của họ.

  Vì thế con sông Giô-đanh là sông tẩy sạch tội lỗi, con sông nơi mà tội nhân chết. Tóm lại, nó là con sông của sự cứu chuộc nơi mà tất cả tội lỗi của thế gian được tẩy sạch qua Báp-tem của Ngài, chuyển tội lỗi qua Chúa Jêsus.

  Trở lại danh sách


  Sách in   |  

   
  Bible studies
      Bài giảng
      Quan điểm đức tin
      Phúc âm là gì?
      Những thuật ngữ Kinh thánh
      Hỏi Đáp về đức tin Cơ Đốc
   

  register as a coworker
  Partner's Zone
  MFC
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.