" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Liên lạc với chúng tôi

 

Đây là những tiết mục thường được những người xin sách hỏi. Xin chọn tiết mục nào mà bạn muốn trình bày với chúng tôi trong các tiết mục sau đây.
Nếu trước đây bạn đã từng xin sách miễn phí, xin cung cấp thông tin cá nhân giống với những lần trước.
Nếu bạn cung cấp tên và địa chỉ thư điện tử khác, chúng tôi không thể tìm thấy lịch sử xin sách của bạn và sẽ rất khó cho chúng tôi gởi sách đến bạn.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn điều chỉnh vì lần trước bạn đã cung cấp thông tin cá nhân sai, xin cung cấp thông tin cá nhân đúng.

Nếu bạn được chấp nhận làm cộng tác viên, xin hãy vào trang web để lại lời bình phẩm của bạn. đăng nhập


Thông tin phản hồiTên * :    Họ * :
E-mail * :   @ ex) abc.com
Điện thoại * :  
Cell Phone (Optional) :  
Ngày sinh *:   ,
Gới tính *:   Nam Nữ
Ðịa chỉ * :  
Thành phố * :  
Tiểu bang/ tỉnh * :  
Quốc gia * :  
Mã số vùng hay mã số bưu điện * :  
   

 

Lựa chọn cách liên hệ

bạn củng có thể liên hệ với chúng tôi cách trực tiếp bằng thư bưu điện hay điện thoại.


Địa chỉ gởi thư

John Shin

P.O.Box 18 Yang-Cheon Post Office
Yang-Cheon Gu, Seoul Korea
newlife@bjnewlife.org

Gặp khó khăn trong vấn để tải sách điện tử xuống
webmaster@bjnewlife.org


 

 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.