" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Chú thích về Bản quyền

 

Bản quyền © 2001 - 2020 The New Life Mission.

Đã đăng ký bản quyền.

Tất cả các tài liệu này không được sao chép, phân phối, truyền tải, xuất bản hay phát thanh khi chưa có phép. Không được sửa đổi hay cắt bỏ bất cứ thương hiệu, bản quyền, hay chú thích từ nội dung.

Tuy nhiên, bạn được quyền tải những tài liệu của New Life Mission trong trang web này (một trang để đọc trên máy và một trang in ra) cho cá nhân của bạn, chỉ dùng cho việc phi kinh doanh.

 

Điều khoản cho việc sử dụng những nội dung của trang web chúng tôi

New Life Mission chỉ cho phép sử dụng các nội dung của trang web này với mục đích đưa nó lên trang web. Tất cả việc sử dụng khác như phân phối qua việc in ấn, phát thanh, truyền hình hay bất cứ phương tiện truyền thông khác đều bị cấm.

Nếu bạn muốn đưa những tài liệu của chúng tôi vào trang web của bạn, bạn phải chấp nhận những điều khoản sau:

  1. Trang web của bạn không chứa đựng các nội dung có hại (thí dụ: các trang có nội dung rõ ràng về tính dục, có liên hệ đến cờ bạc, bạo lực, hay các quảng cáo bất hợp pháp.)
  2. Bạn phải thông báo cho đội ngủ quản lý trang web của chúng tôi (webmaster@bjnewlife.org) và cung cấp cho chúng tôi lời giới thiệu ngắn về trang web của bạn và URL mà bạn muốn đặt nội dung của chúng tôi, bạn có thể đưa nội dung lên sau khi nhận được sự đồng ý của New Life Mission.
  3. Quyền sử dụng nội dung của chúng tôi phải được chúng tôi chấp nhận trong từng phần,và chúng tôi không cho quyền sử dụng lâu dài.
  4. Bạn không được đưa nội dung của chúng tôi lên dù bất cứ cách nào có tính xuyên tạc, vu khống, gây tổn hại, làm mất danh dự, mất uy tín, hay là gây thù ghét đối với New Life Mission.
  5. Bạn không được phép đưa nội dung của chúng tôi lên bằng cách cắt xén, thay đổi, hay sửa lại.
  6. Bạn phải ghi rõ nguồn tài liệu mà bạn đưa lên.
    SNguồn tài liệu: The New Life Mission Website (www.bjnewlife.org)
  7. Khi bạn ghi rõ nguồn tài liệu, bạn phải cung cấp nguồn liên kết (http://www.bjnewlife.org).


 

 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.