" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Hướng dẫn

 

Làm thế nào để đăng ký làm cộng tác viên

Trở thành cộng tác viên của chúng tôi có nghĩa là bạn thật sự muốn làm việc với New Life Mission để phổ biến Phúc Âm cho đất nước của bạn. Vì thế bạn cần được khảo sát chi tiết về niềm tin của bạn và việc định giá, và sau khi định giá, chúng tôi phải làm việc với bạn trong chức vụ văn phẩm trong sự thông công tin cậy liên tục.

INếu bạn muốn đăng ký làm cộng tác viên của New Life Mission, bạn nên làm các bước sau đây:

 1. Trước hết bạn phải đọc sách Cơ-đốc (sách in hoặc sách điện tử) được New Life Mission cung cấp miễn phí, hiểu và tin nội dung của nó.

 2. Bạn phải đồng ý với các điều khoản của hợp đồng của New Life Mission. Nếu bạn muốn xem điều khoản hợp đồng, bạn ấn vào đường dẫn dưới đây..

  - Điều khoản hợp đồng cho người phân phối sách.
  - Điều khoản hợp đồng cho người dịch và người đọc lại
  - Terms of agreement for distributors and translators

 3. Bạn phải điền vào và gởi mẫu đăng ký thành viên của New Life Mission cách thành thật.

  Những ứng viên tương lai phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hiện sử dụng, địa chỉ gởi thư chính xác, và bảng trả lời cho ba câu hỏi mà New Life Mission gởi cho họ. Tất cả những câu trả lời này sẽ giúp cho chúng tôi xác định được bạn có thật sự có đủ điều kiện thích hợp để trở thành thành viên của chúng tôi không.

 4. Mẫu đăng ký thành viên sẽ được xét duyệt bởi đội ngũ quản lý thành viên, và quyết định phê chuẩn sẽ được thông báo cho bạn bằng email trể nhất trong vòng 10 ngày.Cam kết của Người Phân Phối

 1. Những người Phân Phối cần phải làm tốt nhất khả năng của họ là những Người Phân Phối tình nguyện của New Life Mission, chấp nhận Phúc Âm Nước và Thánh Linh là Phúc Âm thật theo Kinh Thánh.

 2. Những người Phân Phối sách phải trung thực mang sách của NLM đến những người trong khu vực của anh ấy/cô ấy hoàn toàn miễn phí, và không bán cho họ dưới bất kỳ hình thức nào.

 3. Những người Phân Phối sách không thể yêu cầu NLM bồi hoàn các khoản chi phí phát sinh từ thuế, hoặc bất kỳ chi phí khác phát sinh từ việc phân phối sách.


Cam kết của Người dịch thuật/chỉnh sửa

 1. Tôi sẽ dịch/chỉnh sửa các sách Cơ-đốc của Paul C. Jong sang tiếng bản xứ của tôi, chấp nhận Phúc Âm Nước và Thánh Linh là Phúc Âm thật theo Kinh Thánh.

 2. Trong khi dịch chỉnh sửa sách, tôi sẽ không rút ngắn nội dung cũng như không thêm vào đó những ý riêng của tôi.

 3. Tôi sẽ dịch/chỉnh sửa sách (các sách) trung thực theo sự hướng dẫn của các ông, và đệ trình bản dịch đúng hạn, và theo kế hoạch đã thoả thuận trước.

 

Lời cam kết của Ngưòi Phân Phối /Người dịch thuật

 1. Tôi sẽ làm hết khả năng là người tình nguyện phân phối sách miễn phí của New Life Mission, chấp nhận rằng Phúc Âm Nước và Thánh Linh là Phúc Âm đúng theo Kinh Thánh.

 2. Tôi bảo đảm sẽ cung cấp sách của NLM đến những người trong khu vực của tôi hoàn toàn miễn phí, và sẽ không bán cho họ dưới bất cứ hình thức nào.

 3. Tôi sẽ không yêu cầu NLM bồi hoàn những chi phí phát sinh từ thuế, hoặc bất kỳ chi phí nào khác phát sinh từ chức vụ phân phối của tôi.

 4. Tôi sẽ dịch/chỉnh sửa các sách Cơ-đốc của Paul C. Jong sang tiếng bản xứ của tôi, chấp nhận Phúc Âm Nước và Thánh Linh là Phúc Âm đúng theo Kinh Thánh.

 5. Trong khi dịch/chỉnh sửa sách, tôi cũng sẽ không rút gọn nội dung hoặc thêm vào đó ý riêng của tôi.

 6. Tôi sẽ dịch/chỉnh sửa sách (các sách) một cách trung thực theo sự hướng dẫn của các ông, và đệ trình bản dịch đúng hạn, theo kế hoạch đã thoả thuận trước.

 7. Tôi sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản phụ thêm nào khác với chi phí dịch thuật đã thoả thuận ban đầu.


Trở lại trang trợ giúp


 

 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.