" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Hướng dẫn

 

Làm cách nào sử dụng Khu vực Cộng Tác Viên

Khu vuc cộng tác viên chỉ dành cho những người đã được chấp nhận làm cộng tác viên

Nếu bạn muốn vào Khu vực Cộng tác viên, nhập ID và password mà bạn đã ghi vào khi bạn đăng ký cộng tác viên, rồi ấn vào nút "Gởi"

Khi đã nhập vào, bạn có thể sử dụng các dịch vụ sau:

 • Bạn có thể yêu cầu số lượng sách lớn cho mục đích phân phối.
 • Bạn có thể kiểm tra danh sách sách đăng ký và thay đổi thông tin.
 • Bạn có thể đọc tin tức bổ ích của chúng tôi mà chúng tôi cung cấp cho cộng tác viên.


Làm thế nào để yêu cầu số lượng sách lớn cho mục đích phân phối trong Khu vực Cộng tác viên.

 1. Sau khi nhập vào, ấn vào nút "sách Cơ-đốc miễn phí" ở phần trên của trang web.
 2. Bạn sẽ thấy tên và thông tin cách nào yêu cầu sách với số lượng lớn cho mục đích phân phối.
 3. Chọn sách mà bạn muốn.
 4. Bỏ sách vào trong giỏ bằng cách ấn vào "Thêm sách này vào giỏ"
 5. Bạn có thể thay đổi số lượng sách mà bạn yêu cầu trong giỏ.
 6. Nều bạn muốn thêm các tên sách khác, ấn vào "Tiếp tục tìm kiếm sách khác."
 7. Làm theo những gì đã giải thích ở trên, bạn có thể thêm nhiều sách vào trong giỏ.
 8. Sau khi thêm đủ sách mà bạn muốn để phân phối, ấn vào nút "Mẫu yêu cầu sách miễn phí"
 9. Mẫu yêu cầu sách miễn phí này sẽ tự động điền vào những thông tin mà bạn đã nhập vào trong mẫu đăng ký khi bạn đăng ký làm cộng tác viên lần đầu tiên với chúng tôi. Vui lòng kiểm tra kỷ tất cả các thông tin, và rồi để hoàn tất việc yêu cầu của bạn xin ấn vào nút "Gởi"
 10. Một email thông báo sẽ gởi đến bạn cho biết việc đăng ký của bạn đã thành công. Với số lượng nhỏ bạn sẽ nhận được sách trong vòng 15 ngày, với số lượng lớn thì khoảng hai tháng.


Làm thế nào để kiểm tra hay thay đổi việc yêu cầu sách

 1. Khi bạn nhập vào Khu vực Cộng tác viên, trang đầu tiên sẽ hiện ra thông tin yêu cầu của bạn.
 2. Từ thông tin yêu cầu này, bạn có thể kiểm tra các tên sách, số lượng, ngày và tình trạng yêu cầu sách của bạn.
 3. Chỉ hạn chế cho các mục mà tình trạng là "Chưa xác định" bạn có thể thay đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu của bạn.
 4. Khi bạn ấn vào tên sách bên dưới "chưa xác định" một mẫu sẽ hiện ra, qua mẫu này bạn có thể thay đổi thông tin yêu cầu sách.
 5. của bạn và ấn vào nút "Thay đổi thông tin yêu cầu"
 6. Nếu bạn muốn hủy bỏ yêu cầu của bạn, ấn vào nút "Hủy bỏ yêu cầu" ở phần cuối cùng của mẫu.

Trở lại trang trợ giúp


 

 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.