" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Hướng dẫn

 

Khôi phục lại password

Để khôi phục lại password, bạn phải biết địa chỉ email mà bạn đã đăng nhập khi bạn đăng ký với chúng tôi làm thành viên của chúng tôi. Nếu bạn biết địa chỉ email này, thì bạn có thể nhận "gợi ý password" mà bạn đã nhập để khôi phục password mà bạn đã đăng ký thành viên.

Để nhận "Gợi ý password," ấn vào đây.

Nếu bạn không nhớ địa chỉ email khi bạn đăng ký, hoặc nếu bạn không nhớ password của bạn sau khi xem "Gợi ý password" của bạn, hãy liên hệ với Đội ngủ Quản Lý Thành Viên của chúng tôi.

Đội ngủ Quản Lý Thành Viên của New Life Mission: newlife7@bjnewlife.org

. Vì password của bạn đã được mã hoá khi được lưu lần đầu tiên, nên Đội ngủ Quản Lý của chúng tôi không thể khôi phục password ban đầu của bạn. Để thay thế, bạn sẽ được cung cấp một password tạm thời mới. Xin đăng nhập với password tạm thời này và thực hiện việc thay đổi password của bạn sang password thường dùng mới.

 

Trở lại trang trợ giúp


 

 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.