" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Trở thành thành viên

 

Những người muốn làm việc với New Life Mission có thể đăng ký thành viên. Tiện thể, cần thiết bạn phải xem lại những sách Cơ-đốc trước khi đăng ký thành viên. Nếu bạn chưa đọc sách Cơ-đốc, xin hãy ấn VÀO ĐÂY để đăng ký sách trong mẫu sách điện tử hoặc trong mẫu sách in.

Bạn đã đọc ít nhất sách trong các sách Cơ-đốc 1 và 2 của Rev. Paul C. Jong trước khi đăng ký thành viên đúng không?

Đúng       Không

Bạn có thể tham gia vào trong chức vụ của chúng tôi trong ba hình thức: Người phân phối sách, Người dịch thuật/Người chỉnh sửa, và Người phân phối và dịch thuật.

Nếu bạn đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết là bạn được chấp nhân hay không sau khi có sự xem xét bởi vì thành viên cần có cùng đức tin với chúng tôi, đặc biệt là Báp-tem của Chúa Jêsus, là biểu tượng của sự cứu rỗi.

Khi bạn được chấp nhận làm thành viên, bạn đủ điều kiện để yêu cầu nhiều sách Cơ-đốc của New Life Mission như bạn muốn để phân phối và nhận thư thông báo của chúng tôi.

Để đăng ký thành viên, chọn hình thức mà bạn muốn giúp đỡ chức vụ của chúng tôi và điền vào "Mẫu đăng ký". .


Người phân phối sách
Người dịch thuật hoặc chỉnh sửa
Người phân phối và dịch thuật sách


Nếu bạn đã là thành viên, đến Khu Vực Thành Viên.


 

 
Free Christian Books
    Danh sách sách in
    Về phục vụ sách miễn phí
    Làm thế nào để yêu cầu sách?
    Hỏi Đáp
Xem
giỏ
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.