" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
 sách Cơ-đốc miễn phí

 

Xin chào. Hoan nghênh bạn đến với New Life Mission.

Chúng tôi phân phát sách Cơ-đốc của Paul C. Jong hoàn toàn miễn phí cho mỗi vị khách.

Bạn muốn nhận sách của Paul C. Jong không?

Nếu muốn, xin hãy lướt qua và đăng ký sách miễn phí ngay bây giờ! Bạn chỉ có thể đăng ký một quyển cho một tên sách và tối đa hai tên sách cho một lần đăng ký.

Trường hợp ngoại lệ là ở Châu Phi; nếu bạn ở Châu Phi, bạn chỉ có thể đưa ra một yêu cầu vì tình hình địa phương và nguồn tài chính có giới hạn của chúng tôi.
Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng không thể gởi nhiều hơn một bản sách đến những vùng khác của Châu Phi, phụ thuộc vào điều kiện vận chuyển đường thủy của mỗi quốc gia và nguồn tài chính cùa New Life Mission.

Nếu bạn muốn tiếp tục nhận sách của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn nhận những sách kèm theo để chia sẻ với những người xung quanh bạn, bạn cần phải đăng ký làm cộng tác viên của New Life Mission với sự chấp thuận của chúng tôi.

New Life Mission phổ biến Phúc Âm của nước và Thánh Linh trên khắp thế giới qua văn phẩm. Bằng cách giới thiệu trang web của chúng tôi cho những người chung quanh bạn để họ có thể yêu cầu sách Cơ-đốc miễn phí của chúng tôi, bạntrở thành một thành viên quí giá trong việc phục vụ Đức Chúa Trời qua việc phổ biến Phúc Âm của nước và Thánh Linh.


Sau đây là những nhóm sách của Paul C. Jong:


Loạt sách 1,2,3 là những sách được gợi ý cho những ai yêu cầu sách lần đầu.

 . *. Vài sách không thể đăng ký vì chúng trong quá trình chuyển ngữ.Tìm sách của Paul C. Jong theo ngôn ngữ của bạn.


đi trực tiếp :   
English
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ]
Spanish
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ]
Portuguese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 64 ][ 65 ]
French
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 65 ]
German
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]
Russian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 30 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ]
Indonesian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 11 ][ 12 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]
 
Nhóm  
 
Nhóm  


Afrikaans
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Albanian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ]
Amharic
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 17 ][ 18 ][ 21 ][ 35 ]
Arabic
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 19 ][ 21 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 29 ][ 33 ][ 34 ][ 44 ]
Armenian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 6 ][ 7 ][ 9 ][ 10 ]
Asante
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ]
Bemba
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 9 ]
Bengali
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]
Bulgarian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
Burmese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
Cebuano
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]
Chichewa
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 6 ]
Chinese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 53 ]
Croatian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]
Czech
Nhóm [ 1 ][ 3 ]
Danish
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 9 ]
Dioula
Nhóm [ 1 ]
Dutch
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]
Fongbe
Nhóm [ 1 ]
Georgian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ]
Gikuyu
Nhóm [ 1 ]
Greek
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 35 ]
Gujarati
Nhóm [ 1 ]
Hakha-Chin
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Hebrew
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]
Hindi
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Hungarian
Nhóm [ 1 ][ 3 ][ 5 ]
Ilonggo
Nhóm [ 1 ]
Iranian
Nhóm [ 1 ]
Italian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]
Japanese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 12 ][ 13 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 26 ][ 33 ]
Javanese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ]
Kannada
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 21 ]
Khmer
Nhóm [ 11 ]
Kinyarwanda
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Kirghiz
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Kirundi
Nhóm [ 1 ]
Kisii
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Latvian
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Luganda
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Luo
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ]
Macedonian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ]
Madi
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Malagasy
Nhóm [ 1 ]
Malayalam
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
Marathi
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
Mizo
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Mongolian
Nhóm [ 1 ]
Nepali
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
Oriya
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Oromo
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 9 ][ 10 ][ 21 ]
Polish
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]
Punjabi
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Romanian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]
Serbian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 16 ]
Shona
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ]
Sindhi
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Slovak
Nhóm [ 1 ][ 5 ]
Slovene
Nhóm [ 1 ]
Swahili
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 21 ][ 35 ]
Swedish
Nhóm [ 1 ]
Tagalog
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]
Taiwanese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 9 ][ 11 ]
Tamil
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 44 ][ 45 ][ 51 ][ 53 ][ 56 ]
Teddim
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Telugu
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
Thai
Nhóm [ 1 ]
Tumbuka
Nhóm [ 1 ]
Turkish
Nhóm [ 1 ]
Ukrainian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ]
Urdu
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]
Vaiphei
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Vietnamese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 11 ][ 19 ]
Zou
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ]
 
Nhóm  


 

 
Free Christian Books
    Danh sách sách in
    Về phục vụ sách miễn phí
    Làm thế nào để yêu cầu sách?
    Hỏi Đáp
Xem
giỏ
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.