" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Sách miễn phí

 

The New Life Mission phân phối sách của Mục sư Paul C. Jong hoàn toàn miễn phí.

Bất cứ ai cũng có thể nhận được sách miễn phí này và không có sự ràng buộc nào. Chúng tôi chi trả tất cả mọi chi phí, bao gồm phí vận chuyển, phân phối.

Sách Cơ-đốc của Mục sư Paul C. Jong hoàn toàn dựa trên Kinh Thánh. Chúng có thể giúp cho người đọc được tái sanh và thành lập một đức tin vững chắc trong lòng họ.

Hơn nữa, sách của ông đã được dịch ra trên 50 ngôn ngữ chính, và chúng sẽ tiếp tục được dịch ra các ngôn ngữ khác.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tham gia trong chức vụ tuyệt vời này.


 

 
Free Christian Books
    Danh sách sách in
    Về phục vụ sách miễn phí
    Làm thế nào để yêu cầu sách?
    Hỏi Đáp
Xem
giỏ
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.