" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Làm thế nào để xin sách miễn phí


 

Lần đầu tiên yêu cầu sách

 1. Chọn sách mà bạn muốn đọc từ trong những nhóm sách của Mục sư Paul C. Jong. Bạn có thể yêu cầu một quyển sách cho một tên sách, và tổng cộng là 2 quyển sách.
 2. Chọn sách mà bạn muốn đọc, và ấn nút thêm sách này vào giỏ
 3. Nếu bạn muốn chọn sách khác, ấn vào nút Tiếp tục tiềm kiếm sách khác để chọn thêm sách.
  . Nếu bạn không muốn chọn thêm sách, xin ấn vào nút Mẫu yêu cầu sách miễn phí.
 4. Ấn nút gởi sau khi điền vào "mẫu yêu cầu sách miễn phí"
 5. Mẫu yêu cầu sách miễn phí của bạn giờ đây đã được Trung tâm phân phối sách của The New Life Mission nhận. Bạn sẽ nhận được sách trong vòng 2 tuần sau khi gởi bản yêu cầu của bạn.

Phương cách đăng ký sách của thành viên

 1. Trước tiên đăng nhập vào "Khu vực thành viên."
 2. Chọn sách mà bạn muốn và ấn vào đó.
 3. Sách mà bạn chọn sẽ hiện lên màn hình của bạn.
 4. Ấn vào nút "Thêm sách này vào giỏ"
 5. Vào số lượng sách trong giỏ và ấn nút "Thay đổi". Ấn nút "Tiếp tục tìm kiếm sách khác" nếu bạn muốn chọn thêm sách hay ấn vào "mẫu yêu cầu sách miễn phí" để đến với những gì bạn đã đăng ký.
 6. Điền vào mẫu yêu cầu sách miễn phí.
 7. Xin kiểm tra lại mẫu yêu cầu sách lần nữa trước khi ấn vào nút "Gởi" để yêu cầu sách mà bạn đã chọn.
 8. Bạn có thể yêu cầu bao nhiêu cũng được tùy theo nhu cầu phân phối của bạn.
 9. Sách của bạn sẽ được gởi bằng đường bộ/tàu trừ trường hợp số lượng ít. Xin chờ đợi ít nhất hai tháng.


 

 
Free Christian Books
    Danh sách sách in
    Về phục vụ sách miễn phí
    Làm thế nào để yêu cầu sách?
    Hỏi Đáp
Xem
giỏ
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.