" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Điểm sách

 

Những người đã đọc sách của chúng tôi gởi các nhận xét sách như sau. Hy vọng của chúng tôi là qua chúng, tất cả các bạn có thể cùng chia sẻ cho nhau ân điển của Đức Chúa Trời mà điều đó có thể làm cho chúng ta nhận được sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh.


Số Chủ đề Quốc gia tên tác động xem ngày


 

 
Free Christian Books
    Danh sách sách in
    Về phục vụ sách miễn phí
    Làm thế nào để yêu cầu sách?
    Hỏi Đáp
 

register as a coworker
Partner's Zone
MFC
   
Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.